Gästebuch
Wir freuen uns über (fast) jeden Eintrag in unserem Gästebuch. Nutzen Sie einfach das untenstehende Formular. Diskussionen sollten, sofern ein passendes Forum vorhanden ist, in unsere Diskussionsforen verschoben werden. Pöbeleien und Werbung sind nicht erwünscht, HTML-Tags werden in Text umgewandelt. Kursiv-Formatierung mit *Sternchen*, Fett mit _Unterstrichen_. (Sternchen sind daher als **, Unterstriche als __ zu maskieren.)

Name:
E-Mail:
Homepage:

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 20:59 Uhr
Name: Spartacus Lappinus
E-Mail: lapin_kulta@yahoo.com
Homepage: http://www.ukar.org/antizio1.gif

PLUNDERERS-among us///A Saga on the Plunderers who still destroy the civlization and looting the oppressed peoples' wealths all over the world for instance most fallen area colonized Laponia in the EU...(Svekish language version)

*

- Här ska vi titta på något nytt, dokumenterade klippet omkring den nya sagan; välkommen!.. Det är en Saga; man behöver inte vara illamående då man möter faktumet som demokratiskt plattform... Det finns ju en del intressanta typer som inte vill se människor som inte robotiker.. Tyvärr finns en del som aldrig vill acceptera andras grundläggande rättigheter... Vissa fräcka vill inte fatta att det finns människor som har olika idéer, särskilda dikter, uttryckssätt i den litteratur världen d.v.s. det är inte vinnande att bita sig via berättelseförloppet.. Självklart ska både onda och goda spela sin roll på scenen... Vem som är onda i den sagan och vem som är onda, kritisera detta senare... Skriv recensioner eller en liknande saga om du vill säga något!.. Är det inte bra att visa reaktionen på mänskligt sätt istället för trampa närliggande som åsna? I lugn och ro får man följa händelseförloppet.. Jo, det en saga bara, behövs inte försöka tysta för att det innehåller även din röst.. Är det så känner någon sig berörd då önskas att även denne försöker att skriva ännu bättre; humana, senare... Är du en af dem som inte litteraturkännare, inte vill visa respekt till omvärldens oliktänkasätt, då rekommenderas att inte anstränga dig, lämna platsen omedelbart och springa åt skogen so fort dina föräldrar kunnat i historien... . Speciellt de som är människofiender, bör vara helt ute och inte smutsa ner den internetvärlden... Det är sant och sådant förord blivit obligatoriskt, tyvärr.. Här, omkring den sagan ska ni upptäcka att sistnämnda kategorien lämnar sina tassar; massor varelser nöjer sig med smutskasta på allt t.o.m. visa sina skitiga karaktär även i sagovärlden... Se upp, här finns sexannonsliknande fascistiska provokationerna som syftar att sabotera mänskliga attityder.. De hatar all form berättelser som riskerar deras vinster... De vill inte fatta att de finns redan i sådana berättelser men det är också ett psykologiskt bevis att de som smutskastar mina sagor hatar sig själv djupt inne i deras egna grisliknande hjärtan, kalkliknande hjärnor...... De är människofiender, inget annat.. Gissa då hurdan varelser som utnyttjar människo-ID; gissa snälla hur vi behöver fler och humana sagor i en sådan planet!.. Skydda bevismaterial så att efter en kort undersökning ska bli det ännu roligare att tillintetgöra den smutsiga karaktären vilken ansvarig att stå bakom sådana attack exempelvis viss falska annons klistring omkring våran saga.. Kamratliga hälsningar från sagoberättaren...

*

Chapter -I-

*

- Judar plundrar SvekJa Kingdom och Lappland's egendom... - Sionistiska lobbyer plundrar hela världen, Sir; inte bara de koloniala satellitsområdena!.. Dessa välsminkade erövringsligor manipulerar folkets kulturella, filosofiska, shamaniska, moraliska värderingar... - Just nu visas liknande tema dokumänter på tv... - Skruva upp ljudet, då!
- Just det!.. Låt se, höra och begripa vad som händer bakom den officiella pelaren.. - Det här är ett relaterat klipp om s.k. "legalized betrayers&fine-titled thieves&high-uniformed shurks"...Svenska fängelser är en fälla bara för svenska underklassens småtjuvar, diskriminerade, stämplade, registrerade individer...men de största finfina tjuvar som Sigvard Marjasin, Ehrenkrona, Schön klanen, Jesus Schakal'a, Berner osv samverkande tvåbenta hundar som mäktiga i den sionstyrda massmedien som förvränger historien för jävligt fritt FÖR ALLTID!... - Det är nog med dessa traditionella förfalskar eliten; JUDARNAS IMMUN BÖR UPPHÖRAS över hela världen!..De som kallar sig åklagare&domare bör också ställas inför rätten för att de som är hycklare nummer ett som blundar för det!... *
- Det är svårt att fatta.. Alltså, varför de högst uppsatta tjuvar inte fängslas.. Jo, de ertappas och vi läser massor skandaler här och där men de högsta cheferna aldrig fängslas... - Instämmer!.. Det här sista fallet d.v.s. rånarhoran Mammele Ehrenkrona&mästartjuven Joachim Berner förbannat folket fruktansvärt...
- Är det sant att "kupongklippning mästaren" Sigvard Marjasin också medlem i samma sekt? - Vilken sekt? - Frimurarsekten!.. Jag känner en gycklare som heter Bosse Schön, sektens avhopparen, som tjallade häromdagen om sina förflutet i den sekten och då hörde jag om Connex Gunnar ... - Gå inte så långt, kamraten!.. Då den sionstyrda svenska massmedien ska pricka dig som "antisemit", inte minst Klein&Goldman kuppen i den rölativt felxibla skvallertrasan Aftonbladet... - Då ska jag fråga såhär; "varför bara svenskar sitter i fängelserna men inte en enda jude, trots judar plundrar i verkligheten"?..
- Alla bör behandlas lika värda inför lagen?.. Då håller jag med dig!...Dessa judar, samverkande hundar, finfina tjuvar borde omedelbart arresteras!..
- Minns du, förra året stal en lilla kassörska några hundra lapp som ertappades och fått fängelse straff?... - Det blev en lilla nyhet bara i en kvälsstidning, Aftonbladet, inget annat... Karriären slut, familjelivet förstördees av systemet... - Men dessa dagens avancerade plundrare får största stödet hos de lika fega åklagar&domar liknande kålsupare som går tysta nu... Folk bör reagera och kröäva att jävla fräcka sionistiska imperialismens bastarder, bedragareliten som sitter i Stv&SR&Ericsson&ABB&SJ&Connex osv bör avgå!... - De borde avgå och träffas närmaste åklagaren... - Avgå, skrek folk på gatan åt deras bajskorvliknande ansiktena... - Sist har stulit detta medialaråttornas Ehrenkrona&Berner paret, avdelningen ZOGänget 1,3 miljoner kronor genom att missbruka vidare den manipulerade radio stadgans svarta håll..
- Dessa som själv överdriver med världen och kallar sig "gudens utvalda" tjuvar liknar varandra... Schkalaen Jesus flanerar mellan deras ben...
- Vi minns den versionen.. Jesus Alcalá har höjts till skyarna som få av den svenska kultureliten (-!!!-). Man placerade honom snabbt på en piedestal och man ställde okritiskt upp för honom även sedan det borde stått klart vem han var - en bedragare, ständigt redo att slicka uppåt och sparka nedåt. Domen mot Alcalá i Svea hovrätt kan därför ses som en dom också över detta patrask.
- ...håller med dig!.. Alcalá-affären har behandlats i dels Bo Lindblom's "Höjd över varje misstanke", dels Anita Jekander's "Kartan och verkligheten".
- Vad det handlar om sammanfattas i inledningen till Lindbloms bok?
- Det vill jag svara såhär; "En anställd upptäcker något som ser ut som ekonomiska oegentligheter i företaget. Hon försöker få klarhet i vad som har hänt. I stället för tydliga besked möts hon av motanklagelser, både från sin närmaste chef och från personer högre upp i systemet. Det antyds att hon kommer att göras ansvarig om det fattas pengar. Då samlar hon ihop sina brev, fakturor och kvitton och lämnar över alltihop till polisen. Ekobrottsmyndigheten får genast ögonen på en kopia av ett postkvitto som ser ut att vara förfalskat. Det får åklagaren att ta saken på allvar. Han föreslår henne att göra en formell polisanmälan. Den här boken avser främst att redovisa vad som kan drabba en person som gör en sådan anmälan, nämligen om den anmälde av många anses höjd över varje misstanke och om han dessutom har trogna vänner med tillgång till spaltutrymme i pressen. Att anmäla ett misstänkt brott är inte bara en rättighet, det är en medborgerlig skyldighet. Men vad händer i ett fall som detta, om utredningen blir omfattande och långvarlig, och rättegången dröjer sexton långa månader? Hur fungerar våra nyhetsmedier och den offentliga debatten?"

*

- De som a gnäller om Schakal'a fallet visar sig att de är tacksamma på något sätt...
- Å vilket sätt?
- Jesus som korsfastat av hebreiska skurkar inte avslöjat de tjuvarna som var klanmedlemmar exempelvis SIDA, ICJ-Sekt, Svenka Amnesty Bolaget som har gott om tjuvar i styrelserna... Klanmedlemmar provocerar nu samma gamla förfalskade testamentet, gnäller bara men undviker att beskriva saken med rätta ordet...
- På engelska kallas det "whistle-blowers" - personer inne i en verksamhet som slår larm om brister. Erfarenheten visar dessvärre att den som på detta sätt visar civilkurage och medborgaransvar ofta personligen får betala ett högt pris.
- Margareta Norlin refererade i Arbetet den 4/6 2000 en amerikansk undersökning om "whistle-blowers" som visade att samtliga förlorat jobbet, 17 procent förlorat sitt hem, 54 procent blivit trakasserade av arbetskamrater, 15 procent skilt sig, 80 procent fått försämrad fysisk hälsa, 86 procent drabbats av depression och 10 procent försökt begå självmord.

- Norlin kommer in på förhållandena i SvekJa och refererar andra skribenter, som frågar "hur det kan 'komma sig att just de individer som visat prov på moraliskt mod och på lojalitet med arbetsplatsen verkar råka mest illa ut?' De fruktar att den nya rädslan tystar de kritiska och engagerade personer som är nödvändiga för en utveckling. De skriver: 'Den tysta organisationen skapar passivitet och en väntan på riktlinjer eller godkännande uppifrån. Det individuella ansvarstagandet minskar. Tystnaden skapar på så sätt ett moraliskt vakuum. För den som underkastar sig auktoriteter tystnar förr eller senare även samvetets röst.'
- Så kväver man idag också i SvekJa ansatserna till medborgarskap på arbetsplatsen, det vill säga det som handlar om att se till det gemensammas bästa istället för till egen vinning."
- Vad säger ni om så kallade "Whistle-blowern" i Alcalá-fallet heter Michaela Sjögren?
- Det gällde ett SIDA-projekt i Paraguay, där hon stötte på ekonomiska oegentligheter och en serie oriktiga uppgifter från Jesus Alcalá, ansvarig för projektet. Hon fick snart erfara vad det kunde kosta att göra sig till ovän med en så uppburen person. Alcalá hade 1995 fått demokratipriset, 1996 frihetspennan och 1998 guldpennan. Han hade valts till ordförande för svenska Amnesty Bolaget och utsetts till justitieminister i Ordfronts skuggregering 1999. Jesus Jackal'a hade många mäktiga vänner; mäktiga genom sitt tillträde till massmedia som Joachim Berner... - Smutsen sprider stink och stinken lockar skitflugor!.. - De täcker varandra!... Sista avslöjades att SIDA gjorde exakt samma fel (!) med falska kurdiska bibliotekets projektets som styrs af Jackal B Nedim Dagdeviren's neo-sionistiska propaganda eliten i Skeppsholmen.
- Då behövs inte att skicka polis för husrannsakan när ligamedlemmarna blivit osams, liksom "vännen Hycklaren tjallar Gycklaren"!..

*

- Vad jag fattar att allt visar sig bara dessa experter har inget fel när gäller samarbete... Judar plundrar i samarbete med inhemska horor...
- Du bevisar saken med rätta ord och konstaterat situationen korrekt medan jag försöker hitta rätta ordet...

*

- För Michaela Sjögren betydde detta att hon i media förvandlades till anklagad. Alcalá vävde ihop en lögnhistoria om att Sjögren misskött sitt arbete, fått kritik av honom och som hämnd för detta polisanmält honom. Denna historia fick han genom Wilhelm Agrell och andra vänner spridd i media. Själv hade Sjögren små möjligheter att där gå i svaromål, eftersom hon då skulle äventyra sin roll som vittne i den förestående rättegången.
- Vissst!.. Michaela Sjögren gjorde flera anmälningar till Pressombudsmannen och opinionsnämnden. En form av nödrop, kan man säga: skydda mig! Det gav dock inget resultat. I ett utlåtande skrev nämnden: "Alcalà's anklagelser mot anmälaren vittnar om en mycket stark motsättning dem emellan". Nämnden tog inte ställning till vad som var sant eller falskt, det skulle avgöras i en "fri debatt".
- I själva verket gav redaktörerna inte mycket plats för en sådan debatt. Bo Lindblom gjorde åtskilliga försök få in artiklar till Sjögren's försvar, men de blev rutinmässigt refuserade. Överhuvudtaget rådde en slagsida på dagstidningarnas debattsidor. Enligt Lindblom förekom under perioden februari-juli 2000 totalt 60 inlägg i frågan. Av dessa var 37 positiva till Alcalá medan bara 9 var negativa. På så vis kunde så att säga ett rykte etableras. Lindblom: "Det var som om det inte gick att försvara Alcalá utan att misskreditera den som gjort polisen uppmärksam på hans agerande. Man tappade alldeles bort att hon var vittne, inte målsägande. Då det gällde debatten hade Alcalá och hans vänner lyckats skriva dagordningen, och den innebar att allt tolkades som resultatet av en personlig konflikt mellan Michaela Sjögren och Jesus Alcalá." Fakta fanns att tillgå om de verkliga förhållandena i affären, ändå skrev Alcalás anhängare som om de inte existerade. Lindblom kommenterar ett uttalande av Håkan Jaenssen, kultursidesredaktör på Aftonbladet: "Att den subjektiva kulturjournalistiken kan ifrågasätta 'vem eller vad som helst' bör rimligen inte frikoppla den från alla krav på sannfärdighet och källkritik. Ett exempel: att det hos posten skulle finnas bevis för att det har sänts 250.000 kr från en viss avsändare i Sverige till en mottagare i Paraguay, det är ett påstående om fakta, inte en åsikt. Ett sådant påstående är sant eller falskt..." "I den mån som kulturskribenter och debattörer ger sig in på sakuppgifternas område, bör deras frihet rimligen vara begränsad av sanningskravet enligt i stort sett samma regler som gäller för nyhetsjournalister. Kultur är ingalunda rätten att sitta och blåljuga bakom yttrandefrihetens fladdrande banderoller." Lindblom ger en ytterligare sammanfattning: "Först hemlighåller Alcalá att det faktiskt finns pengar. Så får han dessa pengar överförda till Paraguay samtidigt som han uppger att han har sänt de lånade pengarna. När det upptäcks att de lånade pengarna aldrig har sänts skyller han på sina syskon i Spanien, samtidigt som han anklagar Michaela Sjögren för att ha misshushållat med de pengar vars existens han tidigare förnekat.Det förbluffande är att någon kan framföra en sådan förklaring - och bli trodd av folk som ska representera den svenska kultureliten." Sedan kom Annette Kullenberg. Sin krönika i Aftonbladet den 16/5 2001 inledde hon med konstaterandet att hon inte visste så mycket om ämnet och att hon ville läsa artiklar av Alcalá, inte "om hans familj eller olika postanvisningar". Kullenberg kritiserade Michaela Sjögren: "Jag har också blivit arg ibland men att polisanmäla någon har aldrig föresvävat mig..." "Fru Sjögren ... fick in pengar på fel konto. Eller något i den stilen. Hon kunde väl ha tänkt på vad som händer ifall man polisanmäler någon. Processen mot Alcalá kostar miljoner. Det får staten betala och de pengarna kunde ha gått till Paraguay. Till alla barn där som borde få gå i skolan. I stället hittar denna byråkrat på att polisanmäla en person som Alcalá . Och så blir det hundratals artiklar om en obegriplig rättegång. Det kan inte finnas en människa som på fullt allvar tror att Alcalá begått något brott. Inte ens anmälaren. ... Men de har väl kommit ihop sig på något sätt och sen har hon kanske bestämt sig för att hämnas." Någon form av rättelse av detta har Annette Kullenberg inte kommit med. Inte heller har Aftonbladet givit plats för genmäle.

- Jag har ju färdigt exempel hos mig om dett ämne, här... Ur ett refuserat genmäle, signerat Göran Johnson (publicerat i Lindbloms bok): "Kullenberg måste ha insett att det funnits åtminstone visst fog för polisanmälan eftersom ... även internationella juristkommissionen polisanmält Alcalá . Och att påstå att en juristkommission skulle ha gjort sig skyldig till falsk angivelse är kanske i grövsta laget. Dessa polisanmälningar har dessutom lett fram till åtal, vilket de knappast skulle ha gjort om det funnits skälig anledning att anta att Alcalá var oskyldig. Kullenberg måste alltså ha utpekat Sjögren för falsk angivelse trots att hon borde ha insett att påståendet helt saknade grund. Detta kan knappast kallas för någonting annat än förtal av Michaela Sjögren. Eftersom Kullenberg varit ordförande för publicistklubben 2) kan hon knappast heller ha varit ovetande om de pressetiska reglerna:
- Tillämpa en ansvarig hållning gentemot den publicistiska uppgiften.
- Skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.
- Respektera den personliga integriteten. Kontrollera sakuppgifter.
- Sträva efter att återge alla parters synpunkter.
- Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor." Ett annat inlägg, som refuserades av i tur och ordning DN Debatt, DN Kultur, AB Kultur och AB Debatt, var skrivet av Eva Hernbäck, reporter på DN. Hon skrev bland annat: "Michaela Sjögren är den person som trots otaliga kränkande påhopp från människor som aldrig träffat henne eller talat med henne, trots en strid ström av grova och spekulativa omdömen om hennes person, hennes motiv och hennes handlingar, valt att följa den princip som i synnerhet Jesus Alcalá och hans trogna vapendragare hävdat: att en rättegång inte ska hållas i medierna..." Hernbäck kom så in på Kullenbergs krönika: "Lite glättigt, med skämtsamt föraktfull ton och med uppenbart lätt penna anklagar hon återigen Michaela Sjögren för hämndbegär, en teori som lanserades av Alcalá själv första dagen misstankarna mot honom offentliggjordes i Dagens Nyheter och som sedan okritiskt torgförts tusentals gånger av mäniskor som aldrig träffat henne. Det har sagts, nu senast inför rättegången, att Alcalá tigit i ett och ett halvt år. Ånej, sällan har en brottsmisstänkt och åtalad person på så många spaltmeter fått breda ut sig i landets största tidningar, sida upp och sida ner. Först via sina vänner som totalt okritiskt och utan minsta egen granskning av handlingar i målet svalt Alcalás alla påståenden. Därefter har Alcalá själv fattat pennan och i tre helsidesartiklar i Svenska Dagbladet lagt fram sin version. Denne misstänkte bedragare har givits ett aldrig skådat utrymme att rentvå sig själv och utpeka Michaela Sjögren som brottslingen. Däremot har han vägrat svara på journalisters frågor, men det är en helt annan sak än att tiga. Annette Kullenberg har nyligen mottagit guldpennan av prestigefyllda Pressklubben, där hon själv varit ordförande för endast ett par år sedan. - - - Man häpnar över att hon tar så lätt på sin egen yrkesheder..."
- Ovanstående inlägg togs alltså inte i in. Bo Lindblom summerar: "Vi kan naturligtvis inte vänta oss att den fria debatten ska vara så fri, att allt insänt material publiceras. Ansvariga redaktörer kan alltid hänvisa till utrymmesbrist. Men när det visar sig att ena sidan i en debatt genomgående utestängs , då måste man fråga sig om det är andra faktorer än utrymmesbristen som har lett till refuseringar. Filtret fungerar. Den fria debatten blir en illusion."

*

- Först hade jag tänkt skriva "detta satans patrask", för att travestera Olof Palmes "dessa satans kreatur". Efter alla dessa oegenligheter (kanske inte skulle göra kopplingen) avstod jag från detta. Kvar blev bara "patrask", men även det kan ju uppfattas som alltför skarpt. F.ö. har jag haft som linje att undvika ord av denna karaktär (och vill alltjämt vara återhållsam). Mot bakgrund av vad som framkommer i texten tycker jag ändå det är motiverat att ta i. Ordet står för att någon är moraliskt lågtstående, och det kan verkligen sägas om delar av den svenska kultureliten. Alcalist sektanhängarena.
- Nuvarande ordförande i denna Publicistklubb är Jan Guillou. Han kritiserade Lars Leijonborg efter dennes debatt med Pia Kjearsgaard i dansk TV. Guillou ville se mer av lögner och fula debattknep. Alltså: samma patrask nu som då!

*

- Vad betyder allt detta? Vad skriver du där? - JO anmälan angående fräckaste svinaktige plundringshärvan som leds af Stig WALLIN&Amina EK&Mkyabela SABUNI&Anders BERGMAN&Stig LARSSON Co ... Kort förklaring: den här sionistiske bedragarhärvan driver någon form process som rena rama maffioso täckmantel som bidrar till att stjäla de drabade massornas egendom... Skattebetalare mjölkas via falska antisrasistiska maskineriet... Skitätar korparflocken visar sig vara mycket smart att plundra allt som möjligt som judar gjort strax efter Andra världskriget över hela världen, men tyvärr historien fortsätter d.v.s. dessa varelser är väldigt duktiga att utnyttja alla tänkbara metoder så att plundra det här lämlasta kungadömet.. . Ovannämnda oförskämda råttornas astronomiska horaktige lyxiga vanor kostar stackare lättlurade kategoriernas levebröd.. Dessa oförskämda schakaler still verksamma att bedra allmänheten och dessa stinkande bedragarnas falska projektena funkar som polit-bordellindustri i samarbete med vissa korrupta officiella figurer bland andra riksdagsmän&integrationsverketsmissbrukarligan som spelar listiga roller. Kortfattat dessa kollaboratörer verkar att underlätta bidragsstöld under en rad välplanerade falska antirasistiska etiketter.. - Förståss!.. Folk bevittnar hur dessa giriga bastarder&kriminella instrumenter&samverkande hundar&rävaktige judar plundrar de infekterade institutionerna först och främst fräckaste fallet CMR-Centrum mot rasism (sick) - Don't make me laugh!.. Tror du att systemets råttor ska bita varandra!... - Det liknar inte klassiska överklagelse... - Även underklagelse.... This is the Swedish version of Saga-formated complaint
- ?!

*

- Vet du vad, Jonas HÅLLÉN; jag funderar om de inkonsekventa beteendena..
- Aktuellt i detta fall, Comrade Lars TÖRNMAN?
- Jodå!... Man som förvånar mig som inte alltid kämpar mot sina sanna fiender utan visar motsägelser... Jag känner vissa systemkritiker som visar ofattbara, barnsliga attityder...
- Vad menar du?
- Jo, en av utsatta ägnar sig åt absurda karikaturer eller ateistiska kamrater som börjar gå till kyrkan och andra ritat en gång en davidsstjärna och klistrat å fickan?
- Å fotot af Rainer HOLM menar du? Eller den datarebellen sagoberättaren Bodil Margret LINDQVIST som tjallades av kyrkogängets profiter, straffades men ändå hon hjälpte till de jäviga kryrkokonfirmatörer för "homepages", helt gratis... TCHOLAKOV's vissa surrealistiska karikaturer.. Gamla kommunistiska partiets ateistiska medlemmen Bodil Margret LINDQVIST som hjälper till församlingssidor... Sådana manöver menar du?
- Jo!... Det är som en av förföljda, registrerade...När man går till hans homepage, märker detta...
- Svaret funnits ju där i själva berättelsen... Annars skulle allt försvinna ur servern... Det är hans uppfinning liksom TCHOLAKOV... Två steg framåt, ett steg bakåt, som en revolutionär; möjligen Vladimir Ilyich LENIN testamentet.. Såhär tolkar jag... Systemkritiker överdriver med systemets knähundar genom att utnyttja vissa teckningars mening... Glöm inte att borgarklassen gillar inte hjärnans funktionernas kartan utan att du använder deras luriga ligornas symboler så att de skulle roa sig... Jo, de gillar katt-råtta spelet men de vill äga både sidor d.v.s. de som bygger både fitness center för kriminella och samtidigt sponsrar importerade instrumenters lokaler. Men när det gäller någon konfrintation då vill de sitta i regissör rummet, styra mediala medlet så att driva de som drogade djurater, men absolut inte vara aktuellt bland de konfronterade grupperna.. Titta omgivningen; se även på en minsta marknadsförda grej, tändstickslådor exempelvis säljs bäst genom nakna kroppsbilder... Du också bör utnyttja deras smuts som en enkla medel som målande verktyg att få vinna mark för ditt uttryck...
- Vem är TCHOLAKOV? Ernst Rainer's kamrat? - Inte!... Men hade drabbat å liknande sätt när han börjat avslöja fascistiska händelserna...
- Försvann ur servern?
- Just det!... I början... Men TCHOLAKOV var också smart, upptäckte att vissa rader aldrig försvinner... Maktpamparnas svaga sidan, betecknar jag... Dessa sportsmän och vissa andra upptäckte etablissemangets svaga sidan så att vissa saker blir kvar... När man läser exempelvis de andra förföljda människornas berättelser där också ses vissa löjliga teckningar... först tror du att mannen är knäpp... om man läser försiktigt, då märks att vissa absurda detaljer är avsiktliga skenmanövrer bara... alla dessa barnsliga teckningar visar de förföljda människornas IQ nivån... - Löjligt vad vi sysslar med...
- ?!

*

- All kategorier av horor servrar till de dominerande herrarna... Men det är riskabelt att kämpa mot den borgarklassen såhär logiskt och rejält... De som känner sig listigare, gillar att undertryckta kategorier hetsas mot varandra.
- Jådå!.. Det händer ibland!.. Oligarkiska systemet lurar sina mest beroende drogade instrumenterna…
- Men dumheten finns i systemet; inte å de skapande människornas attityder... Har du hört om den lobbyverksamheten har något speciellt förslag om detta...
- Visst!.. Folk kan inte gissa ens... vad som avsiktligt, vad som barnsligt att lura servern....
- Det spelar ingen roll... Alla kan inte använda hjärnan fullkomligt... Hoppa över det!... Jo, folkets medelmåttiga IQ -nivån en av de orsakerna leder till fascismen också... tyvärr,, det är den som tillfredsställer dagens moderniserade maffioso kretsarna men jag har inte tid att sörja för de inte villiga att använda sin egen hjärna... Jag respekterar all form rättshaveristens kamp mot den moderniserade fascismen...
-?!

*

- Men vad är orsaken att demokratiska krafter böjer sig inför financiella skurkar? Vad betyder det att Menorah-valparnas förfalskade "staff" journalisterna försöker skapa så fritt? Man som säger allt undrar ingen men någon som citerar honom behandlas som kriminal...
- Vad menar du med "citat"... Man kritiserar ju systemet...
- Vem som äger systemet? Man citerade mig också, skulle jag klaga på honom?.. Det här är en citat av mina sidor oavsett skickas vidare av Rainer eller inte... Ursprungligen är det en nyhet som jag formaterat... Hur skulle den här diskriminerade människan eller en annan som ni listat ut anklagas att bara citerat oss? - Men lobbyverksamhetens chef, som fortfarande betalar din månadslön beordrade att vi förföljer honom... Vi skulle se vem som bakom sådana...
- Bakom systemfaran? Vad? Är den jag som bakom sådana kritiker som avslöjar svenska marionettes dumheter? Hitta en annan leksak!..
- Ursäkta! Det var inte meningen!...
- OK! Då byter vi ämnet! Vad äger du om "varsel"?
- Vems arslet?
- Papperstigers!.. Imorgon minskar vi anställda fyrtio procent här i tidningen...
- DN?
- Både DN, SvD, Expressen...som överfyllda av anhöriga som leker journalistik där, men cyklar samtliga ute egentligen...andra vissa negativa händelser också orsakat att förbanna chefen Hadar CARS när "our boys" blivit öronmärkta av AIPAC / ADL...
- Who is ADL!
- ?!

*

- Jag förstår inte varför alla oliktänkande registreras och förföljs som "Marxist"er!...
- Man kanske ställer frågor fram som en "Stalinist, Leninist"...
- ...inte en av de ...-ist/-isterna... Ingen orsak heller...
- Maoist, Castroist, Guevaraist, Trotskist eller liknande former kanske...
- Det stämmer inte!.. Tillvägagångssätt låter som potentiell stämpel som sionister utövar i de ockuperade områdena...Men om det vara såhär, om man är anhängare av någon form ...ism, Marxism, då bör man ändå fråga; vad är det för fel att bete sig revolutionärt? Skulle man lobotomera hela världen för bara en handful skitiga amerikanska dollar!?
- Är du Jesus Christ?... Sådan typ av oliktänkande är listiga att dölja sin filosofi och mycket duktiga att påpeka oegenligheternas och samverkande kretsarnas löjliga profiter.. Troligen därför förföljs dessa ännu hårdare... Systemkritikers opinioner behandlas liksom steriliserade människors gnäll... Lobotomerades anhöriga exempelvis är en av de kategorierna oavsett de inte veta eller låtsa att inte veta...
- Hur kan du veta, men?
- Jag praktiserade färdigt att granska denne rebellen och de arbetare omgivningen dess som orsakat förfrågningar i departementet...
- ?!

*

- Oligarkins spelregler.. Den scenen hårdare och mest kamouflerade bara....
- Vad?
- Folk betraktar den sådana tragedier någon form övergrepp inom ramen "Human Rights" oavsett du nämner Free Speech, yttrandefrihetsrättigheter, work rights, child rights.... Mestadels i SvekJa använder förnuftiga den här grundliga varma termen... Röda Gävle arbetaren Ernst Rainer Holm skulle aldrig drabbas av den tragedin om han skulle vara en lydiga lobotomerade medborgare profil som etablissemanget fordrar... Nu stämplas han som systemfara individ...
- Instämmer!... Inte bara hans aktiva protester utan finns massor tankar som handlar om yttrandefrihets grundregler...
- Exempelvis?
- Massor... Rainer HOLM deklarerade många gånger hur de makthavarna hycklar om sådana grundregler... Det var en gång svenska tv kanalen 4 startat en diskussion omkring lagar och rättigheter, då deltagit han i diskussionerna och använt kritiska ord mot hycklande regimen i SvekJa Kingdom. Sådana debattillägg suddas bort av Siewert Öholm, som medlem i sionistiska lobby verksamheten; men ändå fick jag chansen att anteckna en bit av Rainer's respons. Det var 6 may 2000 då ljög demokratiminster Britta LEJON å två projekt men snart fått hon respons av Rainer HOLM, vad jag hunnit notera här; "En stor del av Demokrati-institute's forskning handlar om politisk kommunikation, det vill säga de ömsesidiga relationerna mellan förtroendevalda och väljare samt massmediernas roll i den moderna demokratin.... Hur långt kommer ni och förföljelseapparatens staff att gå för att tysta mig?"
- Vad svarar Demokratiministern?
- Semestrar...Verkligen!.. När vanligt folk vänder sig till sådana demokratiska skurkar, då brukar sekreteraren säga att ministern fått nyligen en kort semester eller deltagit något möte helt ute... Vikarierande har ingen aning om demokratiska rättigheter när bara du eller jag som drabbas... Titeln stort men huvudet tomt när det handlar om yttrandefrihetsrättigheter... Statschef King Carl Gustaf och Premier feta fegisen Görrån PetSION också mumlar liksom lika fega marionetten Anna Lindh och biträdande kålsuparen Ulrica Mässing...
- En av den luriga demokratins luriga ministrar som hette Britta LEJON avskedades när hon ertappades att den leende skurken stulit bytets större bitar, blivit ännu girigare än andra...
- Korpen går korpen kommer, tyvärr... De avskedade gynnar varandra även ut och sattes kanske som biträdande chefsposten i Associates thieves Co, Citibank&CitiGroup&CSN (liknande judedominerade bedragarverksamheter) lånefällan...
- "Halvofficiella bedrägeriet, brottets legaliserade ansiktet", menar du; det är ju oligarkins grundregel... Korparna som äter samma skit visar liknande karaktärer, samsas i sin skitiga miljö... Inget särskilt!..

*

- Man borde avslöja även hos "the international independent institutions" om vad som pågår så fräckt såhär!... Inte bara ärade intellektuella, även vanliga hederliga medborgare borde protestera att det här som stinker är helt orättvist!
- Just det!.. Ni pratar här om det enskilda fallet, men det finns ju hundratals drabbade... Dessutom offras man brutalt ibland om man klassas obotligt besvärlig... Minns du Osmo VALLO, exempelvis?.. Eller Tony Mutka?.. Man hävdar ju Osmo VALLO suddats bort nästan spårlöst men historien fortsätter genom att avslå hans mammas anmälningar bland andra drabbade anhöriga... Jag fattar inte vad som gemen med alla de som kritiserar juridiska händelserna...
- Visst!... Vet du vad är gemensam?.. Jo, Osmo VALLO lever inte längre men hans mamma hotas fortfarande, fått avslag...
- Avslag!...
- Jo, jag var i domstolen och bevittnade hur vissa pärmar liknar med varandra...
- Varandra?
- Jo, där ser man var som pågår och vad som är gemensam och varför vi diskuterar om detta fortfarande... Hör på mina vänner; Jusek är inte förrrädarnas sista fäste utan några anställda hjälpte att bevisa hur exempelvis Osmo VALLO's mamma eller andra drabbade anhöriga behandlas i domstolarna...
- Hur?
- Lyssna på Jusek's avslöjandet!... Vissa förrådde sig själva däri juridiska fuck-föreningen...
- Ändå bör någon söka sig till internationella kommitteerna och stoppa detta pågående hyckleriet, viilket förbannar människan och låter otäckt...
- ...klagat... misslyckat... Här är en pärm av kärande stackaren; "Domskäl...
- Skål... Domskål! Hoh hoh ho... Han räknas som dåre!
- Tyst nu, domarna spelar rollen psycho-proff doctor magister vid Poliklinik... Jag personligen känner vissa domare som träffat i Golf Club Tenerrife, ser världen som sin mammas psykologikliniken, betecknar alla sjuka och de som golfar är friska bara.... forstsätter; ..."seriösa och därmed medföra en rätta att få dem prövade kan leda till att vad X framfört skulle berättiga honom till ett kontradiktatoriskt rättegångsförfarande. Då X's inställning inte innefattar laga skäl för skäromålet skall detta ogillas. Hur man överklagar; se bilaga 2. Överklagandet ges in till tingsrätten och ställs till Hovrätt. På tingsrättens vägnar underskrivet av sekreteraren. " ... Det är en bit av svenskt modell kliché-domslut!... Dommaterialet publiceras hos etablissemangets pappers koncerner liksom Bonniers, Nordstedts... Jag älskar den Nordstedt Verlag också som bara publicerar sionistiska propagandaböckerna och sprider över hela världen. Unik hyckleristisk i den modern etiketterade världen...Men du skrattar inte... - Nej!.. Jag skrattar inte utan blivit orolig...
- Strax före dig var vissa jurister var på besök här i styrelsen.. De som också blivit oroliga om vissa kliché-liknande domslut... - Men det är bara skadeståndskrav och detaljer bara. Man kan inte misstänka...
- Ännu värre...Om någon riktig jurist går till United Nations relaterade kommitteer, ansvarige kommissions eller Europeiska Domstolen och hämtar kopior av vissa personers pärm...
- Vilka?
- Exempelvis Osmo VALLO, Tony MUTKA och andra "internerade avrättade" resande folkets anhöriga; finska pensionären Märta PETTERSSON's vänner som kämpar mot sioniserade bengaliska maffian; Dagmar HAGELIN's registrerade förföljda anhöriga; vissa "besvärlig" stämplade immigranter som Stefan Dimiter TCHOLAKOV som förlorat hälsan under tunga social sterilisations processen; judiska kapitalets vetenskaplig motståndare Ahmed RAMI; Lappland's förtryckta folket som kräver minoritets rättigheter och inte går tystas liksom dess förekommande revolutionären Olof T. JOHANSSON; icke sålda socialister som Bengt FREJD, Sara LIDMAN, Staffan EHNEBOM; "Free Speech Fighters" som godtyckligt etiketteras som Adolf HITLER's anhängare trots den stackare Hitler inte existerar; kapitalistiska handlingarnas envisa motdemonstranter som Jan HATTO, Dietlieb FELDERER; svenska pedofilia-marknadens offer Johan ASPLUND's anhöriga som ständigt avslåss inför det fifflade rättsskippet, vapenhandelns kritiker som en gång varit Henrik WESTANDER för belöningen med professor titel, bredvid honom lika flexibla Calle HÖGLUND; anti-Imperialister som Hannes WESTBERG, Herman SCHMID; icke köpta journalister Staffan BECKMAN, Stefan HJERTÉN, Linus BROHULT; hederliga troendenas förespråkare ärkebiskop K. G. HAMMAR; de sanna Vietnam desertörer som Robert MALECKI; den brutalt mördade fotboll-fan Tony DEOGAN's mamma Radha, lillebror Tommy DEOGAN som insisterar anklaga nu detta zigenarfientliga åklagarämbetet; Work Rights Fighers som Jimmie ÖSTERGREN fr Högdalen och hans ombud Bengt PETTERSSON fr Folkets hus Rågsved; Lilian GUSTAVSSON avslås å samma sätt hon som är mamma till 17-årige Anders vilken mördades i ledarhunden Anders CARLBERG's Fyrshuset (träningskamp att utbilda sadistiska äventyrare där under officiella taket så att fysisk utnyttja dessa liksom USrael's hundar och eliminera t.o.m. avrätta oliktänkande som inte alls lämplig med någon form demokrati) i Hammarby-hamn att bara systemvalda fascister utövat systematiska tortyrmetoder; yttranderättigheters kämpe Ernst Rainer HOLM och självklart hundratals tappra anti-imperialister som registrerats, offrats och ständig kränks av oligarkiska systemet..
- En del nästan alltid vinner medan en del systematiskt förlorar även inför rättsapparaten... Vem som anklagar vissa personer, sådana oliktänkande registrerade förlorar, förtryckaren vinner där också... Även om det handlar justitie inkasso ser vi att bara en del personer som plågas... Men när de förtryckta kategorier själv offras på något sätt och därefter försöker klaga något, då avslås man absolut... Systematiskt diskriminering fortsätter även i rättsskippet.
- ?!
- Men!.. Vad säger folk? Kanske ingen som märker vad som luktar bakom officiella pelaren!...
- Ingen visste?! Nejdå! Nästan hela världen visste!... Jo, liksom den sanna Holocaust d.v.s. massakrer i Sabra, Shatila, Qana, Jenin, Qudüs; nästan alla blivit åskådare inför tv skärmen medan hörpla Gevalia eller klia något medan barnen slaktas men ingen visste när man diskuterar efteråt... Det finns ingen skillnad nu mellan Salem&Qudüs... Här i södra Stockholm's Ghetto orten Salem mördas Daniel WRETSTRÖM af ett gäng, rena kriminella falska immigranter som importeras af sionistiska maffian och Mohammad AL-DURRA mördas af samma gängets huvudaktörer i ockuperade Palestina...
- Men det räcker, vad listar du ut?! Vad finns alla deras pärmar som gemensam... - Visst; alla som systemkritiska människor som drabbas och försökt söka rätten i svenska domstolar avslåss bestämt genom samma kliché-paragrafer som inte står i lagen; här; "... Vad X framfört innefattar inte till någon del påståenden av beskaffenhet att kunna leda till skadeståndeskyldighet för svarande. Inte ens en stark presumtion för att framställda krav skulle vara uppriktigt reel och seriösa och därmed medföra en rätta att få dem prövade kan leda till att vad X framfört skulle berättiga honom till ett kontradiktatoriskt rättegångsförfarande. Då X's inställning inte innefattar laga skäl för skäromålet skall detta ogillas. Hur man överklagar; se bilaga 2."
- Oj då!... Det är sant!... Alla systemkritiker systematiskt ogillas...
- Nej!.. Inte kritiker och inte vänster bara.. Inte "Laponians" bara... Det räcker bara ha en anhörig i familjen som blivit känd, registrerats som hotat judiska maffians världomfattande projektena, då nollas mannen... Även registreringsnämndens anställda registrerades i synagogor och hos sionistiska lobbyn, då förlorar man tyngden i samhället även om man vara tyngboxaren Ernst Rainer... Skratta nu!..
- Snälla, min vän!... Ta den pärmen tillbaka till arkivet... Säg till ingen därute, snälla! Jag har bara ett och ett halvt år att pensioneras, tack vare gud! - Men min son började här och mina döttrar å AMS, deras förlovade är också i Länsarbetsnämnden och Migration teater's Integrationsverket scen, allihop låtsas vara nyanställda där!
- ?!

*

- Jag bevittnade något annat relaterat fall... Saga/story berättaren Bodil som blivit PUL offer när hon drabbat tvist med systemet kyrkoparasiter...
- Vi såg på tv att en rad anmälningar skett som visas nu på Internet, exempelvis:

http://www.html-gruppen.nu/scripts/yabb/YaBB.cgi
- Bodil's ordinary corrected (nicked...) short reserv stories online; here, Bodil and her friends still inform community on true criminals, for example incest&pedophile figures: http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000424&posting=19500000001973698
- There are many solidaríty groups around such anti-imperialist figures for example, Solidarity Group, EDRI: http://www.autistici.org/edrigram/edri/edri22.txt
EDRI-gram against Echelon in Russisch language:
http://www.internetrights.org.ua/index.php?page=edri-gram&n=22
Solidarity in Scandinavia:
http://www.pul.nu/debatt31.htm
Juridical Solidarity in Bruxel:
http://www.curia.eu.int/sv/actu/communiques/cp03/aff/cp0396sv.htm
The readers' notices to the story teller Bodil:
http://books.dreambook.com/boa100/boa102.html
http://books.dreambook.com/boa100/boa102.sign.html
Bodil's close friend Comrade Jörgen "Snegroy" (second nick: Dr. ROBNSON) built a support page: http://www.javascript.nu/cgi4free/guestbook/guestbook.pl?account=snegroj3&link
http://indymedia.se/newswire/display/42400/index.php
Individual Solidarity for example Anders R. OLSOON, struggles against corruptial authorities:
http://www.bankrattsforeningen.org.se/polis93.html
Individual Info Blog for example Bengt O. KARLSSON:
http://www.karlsson.at/pers/friendsonly/tryckfrihet2.htm
Official info pages, like German-spoken jurists in Belgique:
http://www.sbg.ac.at/oim/docs/036/03608
Individual Infor pages in German language, for example the site of Christoph Andersson:
http://194.245.102.185/publikationen/m/2002/06/26.html
Analysis by EU authorities:
http://www.analyskritik.press.se/rattochsamhalle/pul.htm
European Court discuss Bodl-case:
http://www.cr-international.com/
Registration question, discuss by Britannian authorities:
http://www.theregister.co.uk/2003/11/27/eu
internetprivacylawstightened/
Half-officially indivudual infos online, for example Taylor WESSING:
http://www.taylorwessing.com/topical/intellectual
property/1103bodil.html
http://www.taylorwessing.com/topical/telecommunications/1103
bodil.html
Governmental explanation of Swedish hypocrisy:
http://www.sou.gov.se/pulutredningen/direktiv.htm
Free-researchers from Scandinavia:
http://researcher.se/archives/2004/05/bodil-frsta-offret-fr-pul/
Free-International researchers, like Sidley Austin BROWN:
http://www.sidley.com/cyberlaw/features/euprivacy.asp
Commercial effects searched by S. J. BERWIN:
http://www.legal500.com/devs/uk/it/ukit155.htm
Human Rights effects of Bodil case, discussed in Russisch language:
http://www.hro.org/editions/edri/22/index
5.php
Intellectual Rights or Crime by EU? Discuss in French language:
http://www.scaraye.com/article.php?rub=6&sr=14&a=60
Communicational Rights, dicuessed in French language:
http://www.clic-droit.com/web/editorial/article.php?artid=241
Bodil case analyses in French language as Social Law question:
http://www.social-law.net/article.php3?id
article=436
Institutional report (for EU) by Leiden University, in Dutch language:
http://www.europainstituut.leidenuniv.nl/index.php3?m=19&c=71
Academical discuss at Law Faculty-Erasmus Universiteit Rotterdam; in Dutch language:
http://www.frg.eur.nl/personal/cheungtamhe/PrejudicielebeslissingEuropeesHofZwedenvsBodilLindqvist.html
Internet Newsletter for Lawyers:
http://www.venables.co.uk/n0405ecommerce.htm
Bodil case analyses as a voluntary recruitment question:
http://www.onrec.com/content2/news.asp?ID=3248
Comrade Bodil M. LINDQVIST case awarded one of the contemporary courageous antisemite figures:
http://p096.ezboard.com/fneworder57168frm1.showMessage?topicID=888.topic
Bodil case helped to expose the BrainWashing wall on Internet:
http://www.shariati.com/guestbook.html
Bodil case helped to expose the Censor on Internet:
http://www.capital.bg/forum/index.php?page=myexpand&discussion=55&message=39028
Bodil case helped to expose the Racism of dominational judaic System:
http://www.zip.dk/gaeste/bog.php3/15226/
Bodil case helped to expose the falsifications of Nobel-committee:
http://indymedia.se/newswire/display/47558/index.php
Bodil case helped to expose the ugly face of Zion ruled Media:
http://www.fido7.com/cgi-bin/forumm.fpl?user=mihanyaran&num=27
Bodil case helped to explain the terminologie of "Civilized Darkness" etc.:
http://www2.cint.se/webbbs/nyansl/config.pl?read=10529
Bodil case helped to explain the fraudulent of comercialized Amnesty International and Red Cross' Swedish sections:
http://www.onehitwondercentral.com/forum/thread.cfm?threadid=2306&messages=3

- Jo!.. Där bevittnat man hur rykten spreds i svenska skvallerpressen och satanistiska förresten af judiska Expressen...
- Men viktigaste är att vad folk lärt sig och applåderar i detta fall... Folk som läser sådana storier gratulerar den gamla vänster frihetskämpe kamraten Bodil Margret LINDQVIST ... Vet du varför? Sagan om Ulf BERG exempelvis är en del av Bodil's verkliga kompetens area som diskriminerades, ifråntagits sitt verk och oförsonlig straffades liksom flera andra som arbetarklassens medlemmar, förargar makthavandena, räcker bara beskriva systemets handikapp... Saga-files och "databrottslingen" rebell-berättaren veteran VPK-anhängare d.v.s. vänster kämpe kamraten Ett exempel som en av första story pages af Bodil Margret LINDQVIST :

http://www.network54.com/Forum/thread?forumid=47680&messageid=1051694982&lp=1051694982

Bodil Margret LINDQVIST's egna storier finns på massa olika homepages och saboteras av olika sionistiska fascister ändå bevaras dikter åtminstone där här exempelvis detta omarbetade (nicked Mihan YARAN) förkortade reservsidan:

http://www.fido7.com/cgi-bin/forumi.fpl?user=mihanyaran

Absurdistan är den "second hand" ockuperade Palestina, därför räknas befolkningen av Sv (södra Vetlanda) som ett speciellt slagträ som beskrevs vidare på den sidan:

http://members.hostedscripts.com/board.cgi?user=saga&a=read&read=1039836498

Lilla story tips, references som Bodil's extra diary pages:

http://middleeastinfo.org/modules.php?op=modload&name=XForum&file=print&fid=1&tid=3406 -

Sagoberättaren känner sig ofta tvungen att rensa manipulationerna, formatera igen om igen och uppdatera något smart sätt... Men det finns solidaritet som omgivningen erbjuder bl.a. gamla kamrater som solidariska, några stöd links visar sig hos Bodil's övriga skötebarn, solidarity grupperingarnas anteckningar och liknande antiimperialistiska figurer exempelvis detta tillägg som mesta innehåller inspirerade läsare och kamraternas notiz till sagoberättaren Bodil:

http://books.dreambook.com/boa100/boa102.html http://books.dreambook.com/boa100/boa102.sign.html

- Jag är också vänsteranhängare som dessa skapande vänner. Vi kämpar mot imperialistiska invasioner över hela världen och bildat ett eget initiative som "Peace Poetry movement"... Våra sympatisörer lägger sina fina poem exemplar på Internet som Comrade Jörgen... Bodil's närmaste vännen Jörgen K. "Snegroy" (second nick: Kennedy Palme) built a support link:

http://www.javascript.nu/cgi4free/guestbook/guestbook.pl?account=snegroj3&link

Just det!... Datarebell kamrater är inte ensamma å sin kamp mot imperialismens kyrkoråttor... Caroline och Hannes stödjer kamraten Bodil, genom metafora&amfora transplantationer:
Carina's Amfora:

http://books.dreambook.com/amfora/amfora.html

-...om uppgifterna är kvar å Internet... Livets ord och liknande fascistiska ligor exempelvis Frimurar sektens masonry staff, till och med evangelistiska fascister allihop allierade fega attackerar mot stackaren Bodil liknande anti-imperialister.
- Just det!.. Vissa sidor raderats av Livets ord... Vissa sidor manipuleras ständigt... Dessutom producerar Maccabi anställda falska Anti-Fa homepages... Judiska och dess uthyrda samverkande fascistiska horor, terroristiska nätverkets eXpo&NMR&CMR etc. liknande våldsbenägna sionstyrda ligor skickar sina nakna fotos att skada seriösiteten... Det här fanatiska manipulationsgänget använder terror metoder även å den tekniska världen... Ibland blir man så rädd och börjar driva självcensur som stackare sagoberättaren Jörgen K., en av Bodil's närmaste män...
- Instämmer... Tyvärr, fienderna försöker sudda bort sanningen och kanske tillochmed svartmåla solen... Ändå önskar man närmare info om databrott? Levande historien!...
- Ring då direkt till den sagoberättaren Bodil Margret LINDQVIST tel. 031.746 48 03 e-mail: 031.3310815@telia.com
- 031?
- Mölndal.

*

- Ändå är det inte acceptabelt!.. Nej, säger mitt hjärta!... Människan bör inte behandlas som George ORWELL beskrivit... Man bör reagera och agera på något sätt!..
- Gör då!.. Hamna i samma situation, då räknar man en till som stängs ute!.. Vet du att flera hundra begått självmord bara i de senaste månaderna, ingen redaktör ville ge utrymme för att det inte lönsamt att behandla som nyhet... Hundratals... - -
- Människor?
- ?!

*

- Du nämner ICJ-sekt, SIDA, lika luriga judestyrda svenska Amnesty Bolaget, täckmantel stiftelsen Framtidens kultur, "FöreningSparbankens Baltics&NATO secret investigation league", "Nefel of fake immigrants of Irak who have Tel Aviv made papper and working -!!!- as journalists by Bonniers&Murdoch" och vissa andra organisationerna som plundrar folket men det finns andra härvor som gör ännu skurkare och brutalare... - Det blir löjligt bara om man försöker hävda att amerikanska maffian befriat p.g.a. judiska maffian i Tel Aviv inte lyckats att störtas än... - Tyvärr!.. Den blodiga judiska epidemien erövrar helt cyniska sättet och den tvåbentig-formaterade levande skiten stinker fortfarande över hela den ockuperade Mellanöstern...

* - Finns det ingen riktig rena organisation om att ägna sig åt sådana handlingar?.. - Det är social cancer!
- Cancer, just det!... Kanske den här beteckningen innehåller någåt som fascinerande... - Visst, fascinerande och helteckande... Cancerfonder i SvekJa också stulit bidragskassan... - Vad säger du? - Alla som säger idag!.. Har du inte hörat att talas om plundringen genom samarbete i chefsgraden?.. Det fanns en nyhet idag om Canserfonder, FM Channel upppger att detta sionstyrda bolaget's chefer exempelvis Marianne af Malmborg (Cancerfonden) och Eva Gillström (Barncancerfonden), judiska marknads idkarnas bastarder, förskingrat 713 806:-SEK plus 761 000:- SEK i fjol året men avslöjas först idag den 8 februari 2003
- Men Comrade, observera att personangrepp och förtal strider mot PUL!...
- Visst!... Ordet tillhör tjuven själv, folk aldrig tillåtts någon form av sådan lyxiga makt... PUL omvandlas till pulka, då de "fina bastarder" börjar nöja sig genom att avslöja sina påhittiga tjuverimetoder... Därför publicerar nu så fritt nästan samtliga tidningar idag berikat med bekräftande materiell direkt ur de höguppsatta misstänkta tjuvarnas uppgifter och tillägger att det är Marianne af Malmborg (Cancerfonden) och Eva Gillström (Barncancerfonden), själv som bekräftar all bevis... - Tjuven avslöjar sig själv och det är bara en liten bit som refereras? - Det menas... Cancerfondernas judebastardchefer bland andra den aktuella råttan Marianne af Malmborg (Cancerfonden) och Eva Gillström (Barncancerfonden), menar de inte stulit för mycket medan andra låtsas humanitära organisationerna stulit astronomiska bidragsdelen i samma period... - Skurkaktighet kan vara försvar för mindre fräckheten?!... - Visst!.. Därför kallas det "nyhet"... Läs exempelvis Aftonbladet, den 8 februari 2003. - Om alla dessa förekommande aktörer visste smutsen så detaljerat varför då de avslöjar varandra so sent? Vem som tvingar de att säga ifrån efter en bestämd tid? - Preskriptionsregler i den svenska rikaslagen... Om man ertappas i rätt tid, kallas för "kriminell" men om man räknar allt ordentligt och avslöjar sig själv efter kusten bli klart, speciellt inför beställda kameror, utnyttjar både preskription, immunitets förmån samt kandideras att bli en form artist i tv serier. Det finns en tradition i den liberala globaliserade marknaden nuförtiden att största tjuvar mesta nomineras att spela största rollerna även i tv-serier som Robinson liknande innehållstomma underhållningar eller åtminstone deltar i betalda intervjuer.. - Finns det inte någon preskription för underklassen i den bourgeoisins egenhändiga lagar?
- Praktisera själv!... Det finns vissa registrerade intellektuella som utestängs av arbetslivet som aldrig preskiribes hos det människofientliga etablissemanget. Jag känner en del mest humanistiska intelligenta akademiker som utestängdes fullständigt som livstidsdömd utan något minsta brott för att dessa utesängda människor kritiserat utsuggningen, en af dem exempelvis skrivit en dikt där funnits en rad att motsätter sig sionistiska imperialismen och denne förtryckta personen systematiskt förhindras att jobba riktigt trots denne blivit sann högutbildade och kompetenta än av alla dessa ovanlistade... Tja!.. SvekJa!.. Preskription säger du... Tills det finns massor rättigheter som låter lyxiga för mig för att egenhändiga lagen gynnar sina herrar i den officiella maffian, inte de normala människor i verkligheten... Försök bara kritisera de högst uppsatta parasiternas vinster och bli hörda av samhället eller rör bara deras lyxiga bilar, hundar eller horaeliten omkring sig dem då se hur många batonger används på ditt ansikte utom att du riskerar förlora dina fina gyllene tider...
- ?!

*

- Den här berättelsen låter som en perfekt uppsats för högskolan och universitet.
- Definitely!.. Eftersom den här story innehåller både fakta och dagens levande skildringar.
- Menas både studenter, doktorander kan använda detta ämnet?
- Just det!... Högsta graden av skolarbetet, förtjänat högsta poäng vid högskoleämbetet!... Även blivande professorer söker ständigt dessa kanaler som heter Tv Channel Independent Laponia och vissa solidariska lokal tv stationer, FM radio kanaler växlar program med detta..
- Det passar mig perfekt för att jag älskar forska sanningen och uppfriska minnet...
- Visst!.. Det går bra om man har så kallade "Independent Brain " kapacitet att våga titta på
verklighetens ansikte, så att kommentera fritt, både konstnärligt och vetenskapligt när det duger...
- Låt oss titta på sändningen! Skruva upp ljudet, snälla!
- Varsågoda, kamrater!

*

- Importerade kriminella parasiter också deltar i plundringen... - Därför importerades... Exempelvis Leila Qaraee och Azam Qarai som låtsas vara systrar, efterlysta i Mellanöstern p.g.a. urkundsförfalsning, kvinnohandel, människosmuggling etc. Sådana falska systrar (polit-bordellens Mammele) ständigt sponsras af "foundation"-maskerade förskingringsmaskineriet af imperialismen som suger ut folket och föder sina egna knähundar exempelvis Åke Lagervalls stipendium på 50 000:- har i år tilldelats Leila Qaraee...Dessa bedragare kommer från Iran men det finns nästan från alla fega diktatoriska satellitländer som suger ut satellitländernas inhemska befolkningens egendom...De är inte riktiga asylsökande eftersom alla dessa redan har minst en högsklediplom, plus visum och sådana dokument som klart hos dagens neoliberala neo Raoul Wallenberg liknande människohandelmarknaden.. Importerade kriminella som falska immigranter, medlemmar af maffioso kretsar bland andra bengalier och kurder också står i de första mest skurkaktige blodtörstiga grupper exempelvis Nefel...
- Arabisk? - Kurdiska kriminella som deras Gudfäder Ariel Barzioni's samröre, underminerar EU institutionerna.. Sionstyrda stiftelser som ligger bakom sådana förnyade ligorna exempelvis Uppsala Framtidens talmudian kultur stiftelsen gav 50.000:- SEK kontant direkt till chefen af Nefel I 1998. Det är en liten spets bara af det ski'tiga isberget..
- Det visar sig att inte bara judar även samvrekande knähundar som plundrar de drabbade områdena över hela världen.

*

- De är anställda som kommer från olika praktikplatser och visar olika färger som importvara af "United Colours of Benetton fabrics"...
- Anställda? Uppgift då?
- Inte direkt, åtminstone i början.. Först visar de framträdande figurerna sig att "tillräckligt cnyska för sådant jobb-!-" så att blanda i massaker som "perfekta verktyg"...
- Evangelian sionister som stödjer judiska blodtörstiga...
- Bland andra!.. Titta på de monumentala platserna som bidrar tiill att förstärke hjärntvättmaskineriet af sionistiska imperialismen.. Det är vad jag menar när jag säger att judarna använder helt manipulerade "Förintelsestorier" som en sköld för sina plundringsaktiviteter idag. Så om ni någonsin undrat över varför "Förintelsemuséer" och "Förintelsemonument" skjuter upp som flugsvampar över hela världen.... Varför finns inte ett enda massakermuseet om palestinier som verkligen en af de systemtraiskt massakrerarde folket inför våra ögon?
- Vi som studerade i flyktinglager af rödakorset läste helt manipulerade historia och ingen vågade kritisera propaganda lektionerna eftersom läraren var en svensk evangelian sionist och ingen ville förlora sitt tillfälliga uppehållstillstånd...
- Det är levande historia och de som är anställda som massakrerar först och sedan låtsas humanitära masker, kommer att tvätta dina kvarlevande barnens hjärna...
- Även i universitet är vi tvungna att ssvälja samma lögner som studiematerial men de anställda vet såvitt att vad dessa betyder...
- Just det!.. Kallakrigets propaganda material..
- Därför anställas vissa importerade kriminella som professor, utredare, forskare trots de aldrig studerat i sitt sanna fördelseort... Deras praktik sker bara propagandan, inget annat... Det är ett system och den här "Förintelseindustrin" är de falska professor ligornas examensarbete... Om ni någonsin undrat över varför judarna och deras köpta politiker insisterar på att "Förintelsepropaganda" ska pumpas in i varje vitt barns huvud i skolan; så vet ni nu.
- Sålänge fortsätter imperialismen på jorden ska mänskligheten bevittna att lögn/propaganda/utbildning etiketterade hjärntvätt är största satsning... Utan manipulation nås ingen domination... Judar plundrar och eliminerar i samarbete med tvåbenta hundar; ovsett vilka af dessa horaktige hundar har fina tittlar, vilka påklädda uniformer eller civilklädda bödlar... Kanske är detta kränkande att nämna dessa hundar för att de sanna stackare hundarter aldrig kan bli anställda, sanna djurarter är mer hederliga än att vara sådana utlistade anställda som betjänsten i sionistiska plundringen... ...

*

- Visste du att Expo tar pengar från döda svenskar? Och därefter använder dem i sitt arbete att förinta det svenska folket?
- Bevis?
- Läs den fräcka plundringen på Allmänna Arvsfondens hemsida!.. År 2003 fick Expo 1 100 000 kr från Allmänna Arvsfonden för sitt så kallade projekt "Demokrati mot rasism".

- Nej, döda svenskars pengar tas av sionstyrda sosis kapitalismen för att användas i deras förintelsekampanj mot det svenska folket. Expoagenterna är regimens hantlangare.

*
- Nu är det dags att fråga något som livsviktigt, kära HUMAN ID-owners!..Is it "time to ask" any important things, dear druged-mass of Bonniers Imperial?
- You are welcome; we are listening to you, Sir!..
- Where are the thousands of peoples who were been arrested (disappeared declared) and mostl transported to the Navy (mostly belongs to the NATO&EU-Army Lager, specially on the sea) Custodian sections on the Mediterranean?
Secondly, I wonder, who are the those top-classed Boss-elite (mostly using the Jewish ID), who announced before that they need transplantations (from new and healthy bodies) and find fine organs from (x-counted numbers, also persons) on the "Swiming Hospitals" or related laboratories? Do you explain these cases and what is the reason that such laboratories owned by the boss of Weapon Markets?
- Wonderful questions!..
- Just a minute!.. I have a third question, too!.. How much earn dwarf Jew Minister Leif PAGROTSKY, system's whore Mona SAHLIN and their pimps in this satellite regime's government, when they invest on Stock Exchange which export Weapon? Is it a kind of drinking blood of massacred people and oppressed Working Class or not? Have you any "humanitarian" reason on thus kinky affair?
- I would like an other question, Sir; well, why didn't Swedish people react when Anna LINDH signed massacre on Balkan&Kosova? Where werer the democratical (!) authorities of EU when this dolly and others in Bruxel played a role like a second hand of Human Butcher Ariel SHARON?
- But they are crying now on the funeral of polit-whore Anna LINDH!..
- It's true!.. Crocodiles crying and huge each other on ceremony-stages; we see.. Today's thus crowdy crows who cry for Marionette Anna FYND, why didn't cry for the massacred peoples of Balkan, Chechenia, Afghanistan, Iraq, Palestine and all other oppressed masses...
- They were busy with robbery deal on the occupied areas...
- Not only occupied countries; look at official scenes of satelliute regimes, for example the hospitals of Stockholm..
- It's true!. I would ask WHY were been robbed the SECRET DNA INFO on the NEW-BORN CHILDREN's too when Swedish (Jew-borned&Evangelian sect members) policemen (!?) from the most important laboratories&scientical registration sections of the Huddinge&Karolinska hospitals?
- We witness thus Living Barbarity!.. Western always needs constitutional falsification and aims to betray its own mass and show smiling faces instead of the true face of blood-sucker markets and needed fag characters to sign the juridical agreements, manouvers to betray the world...what Laila FERIVALDS (as Justice Minister under Balkan massacre) signed like an automatically doggy type in Bruxel... After all, what we testimonied, Folks; wake up and see; please; WHY sets this ridiculous, bloody, completely non-capabel profile (FREIVALDS) again and this time as the Ministry of Foreign after Anna LINDH? What is that, when this isn't a kind of offficial fraud in the living history?! Master whore Mammele FREIVALDS, (borned 1942 in Riga as Jewish fanatical clan member who undermined Socialist system, there, too) just after mord visited her true country Lethonia and expressed that she was "ready for this mission", even the coverages were ready on her table for all ongoing agreements.. But, dear; HOW knew FEIVALDS that Anna LINDH will "piss off"? What was wrong with marionette Anna LINDH and what should system prepare with freak FREIVALDS? - They are looting the wealth of oppressed peoples.. Unfortunately, the wrong figures arrested instead of the top-classed officially masked master thieves...

*

- Det finns massa olika typer af legal-maskerade ligor s.k. "Foundation" att suga ut folket...
- Just det!:. Exempelvis den här Anna LINDH's minnesfond!.. Irriterande bedrägeriet.. - Miljontals slaktades på Balkan, vissa hade "fel" på religionen som vara muslim, då Europa visade krokodiltårar.. Vissa andra hade "fel" på åsikter som gamla socialistiska regimernas kvarvarande representanter som också utrotades på samma sätt... Miljontals människor räknades för intet...
- Men då rensades en hora som en enda person började Europa skrika vilt...
- Eftersom horan var en af dem som underskrivit NATO-planer trots SvekJa Kingdom varit s.k. "neutralt"..Bedragareliten missade en evangelian falsifikatör och skrek därför så högt så mycket de kunde...
- Även detta förvandlades till vinstkällan...
- Visst!.. På flera håll!.. Som du betonar blodet utnyttjas som lönsamt tillfälle.. Sant!.. Även det provokativa dådet på Anna Lindh gynnat massa kloakråttor, parasiter, systemetsprofiter. Dessa blodtörstiga varelser blev så glada, utan att missa en minut samlades de strax efter ceremonier...
- De är erfarna ju!..
- Visst!.. Evangelian-judiska gänget missar inget... Liksom schakaler samlades de huvudaktörerna efter synagogue-träfen på brådskande sätt utnyttjat tillfället och startat en fond..
- En till..
- Det är vanligt att legalisera utsug ingsprocessen!..
- Just det!.. Foundation heter den bästa legalmaskerade förskinring och korruption maskineriet.. Det är det nu igen under ett extra namn...
- Det är typiskt som man bevittnar i Tel Aviv eller i Jew York också etiketteras; s. k. "Minnesfond fabrication".
- Det är traditionellt, judiskt attityd att "rensa ut ett offer" fixa fint detta först och strax efter förvandla detta som vinstkälla att mjölka folket...
- Det är det!.. Sedan Jesu-tiden gör judar detta som yrkesmässigt!..
- Vem är de framkommande kanslimedlemmar af detta bedregäriet?
- En rad bordelll-Mammele som huvudfigurer; inget konstigt att vi ser de judiska horaeliten igen här på den blodiga scenen; exempelvis;
Anita Kratz, Projektetsledarhund: Tel: 08-411 90 91 Mobil: 0705-53 77 07
Christina Weibull, organisationssekt propagandist instrument Tel: 08- 411 90 91 Mobil: 0709-51 83 77
Birgitta Lundin: ekonomiansvarig "Cash Mammele" Tel: 08-411 90 91 Mobil: 0704-92 11 12

*

- Tv kanalen Independent Laponia, parallellt med FM radio Laponia Independentia startar en ny diskussion omkring den allra vårsta traditonella plundringen över hela världen...
- Låt höra inspelningen!..
- Palestinska olivträd säljs till rika judiska tjuvar... Har någon läst den Daily Telegraph i den 3 december 2002 Jag översätter här... Israels försvarsministerium undersöker möjligheterna att dra upp olivträd med rötterna för att ge plats åt ett säkerhetsstängsel. Träden säljs illegalt till rika israeler och kommunmedlemmar, ibland upp till priset av 1000 pund per styck.
Uppköparna skyddas av den israeliska armén. På detta bördiga jordbruksområde ska ett 80 mil långt elektriskt stängsel byggas för att avskilja Västbanken.
Tusentals olivträd har blivit uppgrävda för att ge plats för detta 150 fot breda stängsel inklusive en säkerhetszon. Dess väg tar sig ofta igenom palestinskt territorium, inte långt från den gamla före detta gränsen från år 1967, och tusentals palestinier säger att de härigenom mister sin brödföda.
Detta uppdagades då ett uppköparföretag erbjöd två reportrar från den israeliska tidningen Yedioth Ahronoth, 100 stycken stora olivträd för 100 pund per styck.
Reportrarna upptäckte ett jätte stort träd som de påstod att det kunde vara 600 år gammalt. Det fanns till salu vid en israelisk plantskola för 3500 pund. De påstod att handeln var förenad med vissa komplikationer från en civil administratör inom den israeliska militärregeringen inom det ockuperade området.
Olivträd är synneligen tåliga, de kan leva i hundratals år och tål oftast även en nyplantering. Knotiga trän, som är förenade med någon sorts överdriven attraktion, för att de kan härröra sig ända från Jesu tid och därför är de speciellt eftertraktade av rika och till stadsparker.
Försvarsministeriet som ansvarar för säkerhetsstängslet, påstod att de hade avbrutit undersökningen. Ministeriet betalar kontraktörerna för att de gräver upp och återplanterar. I avtalet finns ingen klausul som tillåter försäljning av träden. Om en sådan försäljning förekommer är den kriminell, sade de.
Några av kontrakten bestämmer att olivträden ska återfinnas i det området som är nära förenat med sina ägare utanför den av Israel deklarerade säkerhetszonen. Men Yael Stein, som är förskare inom den israeliska människorättsorganisationen B'tsalem säger att: "Vi har aldrig funnit någon återanknytning. Kontraktörerna kan inte bara sälja träden. Det är bedrägeri".
Medan träden för israelserna får ett symbolvärde, utgör desamma livhanken för det palestinska jordbruket. På samma sätt som det mesta av säden som växer på den steniga bergssidan av Västbanken är det. För dessa arbetslösa palestinier, och efter mer än två år av oroligheter, består deras dagliga föda till huvudsak av bröd och olivolja.
Omkring 11 000 palestinska jordbrukare kommer att förlora sina jordrättigheter som en följd av stängslet. Sharif Omar, som bor i byn Jayous, nära den israeliska staden Kochav Yair, säger: "Jag har förlorat det mesta. Jag har förlorat 2700 frukt- och olivträn. Och 44 av mina 50 hektar som jag äger, har blivit konfiskerade för det här stängslets skull.
Hans by förlorade sju kullar, 15 000 olivträd och 50 000 cirtrus- och andra fruktträd. Det här området är ett jordbruksförråd för Västbanken. De utplånar oss, säger han.
Israel erbjuder ersättning för konfiskerat jordbruksland, men palestinierna är inte villiga att förhandla, då de fortfarande hoppas på att få tillbaka sitt land.
Det palestinska jordbruksministeriet påstår att 200 000 olivträn har förstörts av israeliska soldater och bosättare under dessa två år, för att bereda bosättarna en säkerhet.

*
- Petter Ovander berättar i den 7 maj 2003... Temat; judiska plundringen i tv, radio och liknande offentliga instrumenter...
- Låt höra!..
- Här får Berner 3,2 miljoner
Joachim Berner får 3,2 miljoner kronor som ersättning för att han inte fick jobbet som chef för Sveriges Radio.
Uppgörelsen kostar public service-företaget lika mycket som fyra korrespondenter.
Bara en ledamot i styrelsen stödjer i dag ordföranden Marika Ehrenkrona. De andra väljer att avgå.

I ett åtta timmar långt maratonmöte satt styrelsen för Sveriges Radio, SR, i går instängd i ett rum på direktionsvåningen i radiohuset i Stockholm.
De viktigaste frågorna på dagordningen var:
Vem bär ansvar för den misslyckade vd-rekryteringen?
Hur hanterar vi situationen?
När ordförande Marika Ehrenkrona la fram en färdig uppgörelse om att betala ut två vd-årslöner i kompensation till Joachim Berner blev kritiken mot henne i det närmaste total.

135 000 i månaden
Uppgörelsen ger Berner 135 000 kronor i månaden i två år, 3,2 miljoner kronor. Om han får en annan inkomst från anställning andra året ska den räknas av mot pengarna från SR.
Totalt, med arbetsgivaravgifter, kostar uppgörelsen fullt utlöst företaget omkring fem miljoner kronor.
Det motsvarar fyra korrespondenttjänster under ett år.
Tre ledamöter ställde omgående sina platser till förfogande - Tomas Rudin, Björn Fries och Maria Arnholm.
- Jag har inget förtroende kvar för Marika Ehrenkrona och kan därför inte fortsätta i styrelsen, säger Tomas Rudin.
Björn Fries motiverar sitt beslut så här:
- Det är inte konstruktivt att fortsätta i styrelsen under Marika Ehrenkronas ledning.
- Beredda att avgå? - Sådär; manövrerar.. Tre styrelsemedlemmar - Maine Westin och suppleanterna Margareta Garpe och Annika Nordgren Christensen - är beredda att avgå.
- Vi är inte eniga i styrelsen. Jag har sagt att jag inte har fullt förtroende för vår ordförande och är villig att lämna styrelsen. Men jag vill först tala med ägarna, säger Margareta Garpe.
I dag är det bara Carl Bildt's förre pressekreterare Lars Christiansson som ställer upp bakom Marika Ehrenkrona.
- I en styrelse ska man ta ett kollektivt ansvar för beslut som fattas även om man inte alltid tycker att de är 100 procent riktiga, säger han.
Uppgörelsen med Joachim Berner har arbetats fram av jurister vid SR:s arbetsgivarorganisation, SRAO, som förhandlat med Joachim Berners jurister.

Hade ett ansvar
- Det är det billigaste alternativet för Sveriges Radio. Vi har ett ansvar för honom även om han aldrig hann börja arbeta. Det hade inte blivit billigare om han valt att gå till domstol, säger Marika Ehrenkrona.
- Styrelsen kanske var tvungen att fatta det här beslutet men jag ifrågasätter starkt innehållet, säger Annika Nordgren Christensen.
- Vi hade inget val. Vi ställdes inför faktum, säger en styrelseledamot.
- Jag tror inte Marika Ehrenkrona själv inser att hon handlat konstigt. Hon är totalt omdömeslös, säger en annan.
Enligt uppgifter till Aftonbladet var också de fackliga representanterna i styrelsen kritiska till Marika Ehrenkronas sätt att hantera rekryteringen av Joachim Berner.
Sent i går kväll informerades Sven Christer Nilsson, ordförande för SR:s ägarstiftelse, om krisen i styrelsen.
- Jag ser mycket allvarligt på situationen. Nu är jag utomlands, men så fort jag är tillbaka i Sverige ska jag ta tag i det, säger han.

Regeringen informeras
I slutet av veckan har Sven Christer Nilsson kallat stiftelsens styrelse till möte.
Även regeringen kommer att informeras. Det är regeringen som utsett Marika Ehrenkrona till styrelseordförande.
SR:s avgående vd Lisa Söderberg skakade i går kväll uppgivet på huvudet men ville inte kommentera krisen.
- Jag har en väldig massa uppfattningar om det här, men de behåller jag för mig själv, säger hon.

*
- Judiska partiets chefen Lars Lejonborg startade en presskonferens i högsta hastighet och kräver att ingen institution bör angripa.. Regeringens all kontrollmekanismen bör tystas, blir demokratiskt, hävdar han...
- Som ockuperade Palestina och Iraq.. Då United Nations svikit sitt och genom militärens vägledning plundrades massakrerade Irakiska folkets central bank, filialen och museer... Det är fascistiska judarnas traditionella demokrati (!) uppfattning...
- Vad säger underklassen som betalar radiolicens avgiften så att fina valpar plundra?
- Avgå, SR-styrelsen, kräver de lättlurade massorna...
- Få höra budkavlen!-
- De har begått alla misstag som finns
Hela styrelsen för Sveriges Radio borde avgå.
Den har misslyckats med allt.
Sveriges Radios styrelse tillsätts av den stiftelse som leker ägare till både radion, Sveriges Television och Utbildningsradion. Utom ordföranden och en suppleant som av något underligt skäl utses av regeringen.
Stiftelsen leds sedan någon månad tillbaka av förre Ericssonchefen Sven-Christer Nilsson, invald på mandat för kristdemokraterna.
Nilsson borde fullborda det verk som en majoritet av styrelsens ledamöter inledde i går. Nämligen att byta ut ledamöterna. De har begått i stort sett alla misstag som finns.

- Tvingades sluta?
- Visst; det gick såhär; 1. De har förstört Joachim Berners liv för lång tid.
Berner utsågs enhälligt till ny vd för Sveriges Radio. Men innan utnämningen formaliserats ändrade sig en stor del av styrelsen och därmed blev Berner omöjlig.
Under mellantiden tvingades Joachim Berner lämna jobbet som vd för pr-firman Lowe Brindfors. Han kunde inte vara kvar eftersom det visat sig att han var mer intresserad av ett annat jobb. Just nu är han alltså både skandaliserad och utan jobb.
2. De tvingas betala för en vd som aldrig kommer att komma till jobbet.
Berner skulle ta tillträtt den 1 oktober. Hans advokat och Sveriges Radios jurister är överens om att förhandlingarna med honom gick så långt att det förelåg ett anställningsförhållande.

- Lön; men inget jobb; vilken fräckhet!...
- Exactly!.. Alltså var styrelsen tvungen att kompensera Berner på något sätt. Eller bereda sig på en förödmjukande rättsprocess.
Det blev två årslöner eller 3,2 miljoner kronor. En fallskärm som betalas ut utan att Berner tillbringat en timme på jobbet. Detta nya svenskt rekord slås av helstatliga Sveriges Radio. Hur någon efter detta ska kunna anklaga det privata näringslivet för exempellöst överdåd är svårt att förstå.
3. De utför inte sin viktigaste uppgift.
Bolagsstyrelsen utser företagets verkställande direktör. Det har styrelsen för Sveriges Radio misslyckats grundligt med.
Drygt fyra månader innan Lisa Söderberg lämnar radion saknas inte bara efterträdare. Det finns inte heller en fungerande styrelse som kan anställa en ny vd.
Fyra av de sex ordinarie ledamöterna vill bort. Även de båda suppleanterna är beredda att ställa sina platser till förfogande.
4. De har politiserat styrelsearbetet.
Sprickan i styrelsen har en klar vänster-högerprofil. Först var alla ense om att utse Joachim Berner till ny vd.

- Styrelsen ändrade sig, sägs...
- Manöveraktiga hundar bakom officiella skurkar.. Men efter de anställdas protester ändrade sig s-ledamöterna i styrelsen. De borgerliga höll fast vid Berner som varit chefredaktör för flera liberala tidningar.
De som nu meddelat att de ställer sina platser till förfogande är s-ledamöterna. Och Maria Arnholm (Fp) som enligt uppgift anser att styrelsen saknar förutsättningar att tillsätta en ny vd. Därför lämnar hon.
De enda som vill vara kvar är Marika Ehrenkrona (M) och Carl Bildts förra presschef Lars Christiansson.
Public service brukar vara extremt känslig för politisk inblandning. Nu har de en ideologiskt färgad strid i sin egen styrelse.
Sveriges Radio är svårt tyngd av krav på besparingar. Berners fallskärm lägger sten på börda. Tacka en klantig styrelse för det.

*

- Marika Ehrenkrona och Joachim Berner kommer från samma judeofascistiska klanen...
- Vilken?
- Frimurargänget... Har du inte hört talas om Semi-Gotha?
- Lite bara...
- Judarnas invasion: från Ghetton till Riddarhuset... Tv channel Independent Laponia offentligt gjort en serie om den sk'thögen som rubricerat "en studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet" vad jag inspelat...
- Få höra om Ekrenkrona, Berner's smutsiga förfäders utspel på våran drabbade mark!..
- Det är fyra timmars lång dokumentärfilm...
- Jag måste till Malmö idag... Om det skulle vara en bok att läsa på tåget...
- Då rekommenderasr jag faktaböcker exempelvis vetenskapsmannnen Ahmed Rami skrivit som innehåller dessa skurkarnas förflutna... Här har två-tre stycken av sådana böcker... Rekommenderas att börja med den delen; "Israels Nätverk i Sverige"; här ser du både Ehrenkrona och Berner bl. a. samverkande råttor som plundrar medievärlden...
- Den tar jag gärna...

*
- Har du hört om att Connex chefen Gunnar Schön och andra ansvarige bedragit både SL, SJ och vissa offentliga institutioner?
- Jag vet bara att Gunnar Schön skickade en av hans fruar till Rejkjavik, Islandia.. Hennes och deltagande sexsemestergalna vissa judiska horors kostnader betalades av Connex kassan...
- Svenska skattbetalare luras för att bara de styrandemaktens horor besöker lyxiga casinos eller Bali liknande Westerne bordeller?
- Instämmer...
- Varför då åklagarhärbvan är så tysta i SvekJa?
- SvekJa? Nejdå!.. Försök du själv göra något liknande så ser vi hur många år sitter du inne?!
- Vad det beror på?
- Du har inte fina relationer inte heller kända släktingar inom lobbyverksamheten...
- Vilken lobby?
- Herregud!.. Du lever i havet men frågar vad vatten betyda!.. Då säger jag såhär; har du läst någon bok av Bosse Schön?
- Visst!.. Han som listar ut massa personer och affischerar dem försvarslösa individerna som judefientliga personer. Han visade fascisttiska judar som änglar och svenskar som odjuret... En fporm av Zion Wiesenthal fabrikation och inte stämmer i verkligheten... Men de svenskar som kränks för att de inte accepterat attslicka judarna sröv har inte Bonniers maskineriet, DN's bokförlag att publicera motargumenten... Judiskabastarden lanserades som författtare...
- Just det!.. Bosse Schön är ingen författare bara undertecknar listorna för sin egen vinst skull även han accepterar ännu värre uppdrag vad som lobbyverksamheten förberett..
- Visst!. Så blev de SionWiesenthal-styrda svenska versionen af lögnlistorna prisbelönade böcker och Bose fixat vinna "Schön Geld" af judiska "Godfader"...
- Sambandet med Connex&SJ plundring?
- Connex chefen som skickar tjejerna till vissa länder är den falska författarens närmaste släkt, medlem i samma lobbyn..
- Bosse Schön, och "maffioso bröder" Gunnar Schön; nu vaknar jag och börjar fatta om att varför åklagaren sover...
- Sehr Schön!... Wunderschön!...

*

- Vissa politiker vill tvinga svenska folket att bekosta judarnas säkerhetstjänster...
- Hurså? Vilka de hundarna?
- Via klanmedlemmar som infiltrerad parlamentet, inte minst prosionistiska härvamn Fp.... ... Enochson klanens mästerhoran kd-infilitratören Annelie Enochson vill tvinga det svenska folket att bekosta de judiska församlingarnas säkerhetstjänster, rapporterar tidningen Nya Dagen.

Judiska församlingar i Malmö, Göteborg och Stockholm har sedan en tid tillbaka använt sig av diverse säkerhetsåtgärder så som vaktpersonal på grund av deras ökade oro för att utsättas för attentat. Daniel Jonas, kanslichef och säkerhetsansvarig vid den judiska församlingen i Göteborg, menar att hoten mot judar i Sverige främst kommer från muslimska grupper och att säkerhetstjänsterna tär på de judiska församlingarnas "dåliga ekonomi".

Annelie Enochson har motionerat om att Sveriges judiska församlingar ska få statsbidrag för att täcka kostnaderna, och säger att samhället har en skyldighet att garantera judarnas säkerhet i Sverige. Varför det är skulle vara svenskarnas skyldighet att garantera judarnas säkerhet framkommer dock inte. Att garantera svenska kvinnor och barns säkerhet kommer tydligen längre ned på listan då något predikande för detta inte har hörts.

På frågan om inte moskéer och kyrkor som utsatts för attentat också bör skyddas svarar hon:
- Hot mot kyrkor och moskéer har mer utförts av ensamma vettvillingar. Antisemitismen är mer utbredd och allvarligare eftersom den pekar ut judarna som en speciell ras och använder sig av grova nidbilder för att förstärka den uppfattningen.

- Det kan tilläggas att nidbilder knappast förstärker ett faktum.

*

- Sista konferensen af den feta fegisen kostar upp till en kvarts miljard kronor... Hela 1500 poliser var på plats när Folkmordskonferensen ägde rum i Stockholm i dagarna. Sammanlagt går polisinsatsen på 70 miljoner. Bara polisstyrkan fick så mycket och detta uppges af systemets egen megaphon TT.
- Men den här oförskämda marionetten G.rån Petsion talar om underkott när det gäller yngre generationens framtid, arbetsplatser och välfärd, eller hur?
- Just det!.. Nordell Mammele Anitra's officiella hallcken visar otroligt generösitet när det gäler sprida sionistiska lögner och garantera den plundrarflockens frammtid, inget annat... - Titta på skärmen, det liknar som homos-pride festival; judar och kollaboraterade hundar erövrat massmediala instrumenter... - Det är det, gyllene tider af tjuvar, biträdande skurkar, bland andra pedisar rekryterade fräckisar som Abit Dundar... Under de dagar Förintelsejippot pågick var delar av Stockholms innerstad och sträckan mellan Stockholm och Arlanda till och från avspärrad, med stora trafikproblem som följd. Affärsinnehavare har klagat eftersom Polisens avspärrningar stryper kundströmmen men kommer liksom tidigare år inte kompenseras.

- I beloppet är inte kostnader för lokaler, förberedelser och liknande för miljontals kronor inräknade. Kvällsblaskan Aftonbladet menar att samtliga kostnader kring konferensen kommer hamna på en kvarts miljard kronor.

*

Chapter -II-
*
- "På väg mot slakthuset", säger doktor William Pierce när det gäller massflatheten inför massplundringen... - Ved menar han egentligen? - Lyssna på honom!. Jag som inspelat hans egen version.. Varsågoda!.
*
- Förra veckan talade vi om en del specifika exempel på hur den kontrollerade medians moguler avsiktligt ger de flesta amerikaner en starkt förvrängd uppfattning av vad som händer i världen runtomkring dem, av vad som är på modet och så vidare. Jag talade speciellt om det skurkaktiga sätt på vilket mediamogulerna rapporterar rasgränsöverskridande brottslighet. De överbetonar kraftigt varje attack mot icke-vita av vita och bagatelliserar eller ignorerar attacker mot vita av icke-vita. De gör detta i syfte att skapa det falska intrycket i allmänhetens medvetande att de flesta rasgränsöverskridande brott utförs av vita mot icke-vita, emedan verkligheten i själva verket är den exakt motsatta. Skälet till att mediamogulerna avsiktligt skapar detta falska intryck i det allmänna medvetandet är att skapa en känsla av raslig skuld bland vita för att hålla dem på defensiven i alla frågor som berör rasfrågan, för att hålla dem ur balans och förvirrade medan det icke-vita angreppet mot Amerika fortsätter genom invandring och andra medel. Målet är att övertala vita Amerikaner att avstå från sin frihet — sin yttrandefrihet, sin föreningsfrihet, friheten att äga och bära vapen för självförsvar — för att lindra sin känsla av vit skuld och vinna en falsk känsla av trygghet genom att krossa oliktänkandet i rasliga frågor. I korta drag är mediamogulernas mål med att förvränga sin bevakning av nyheterna att tysta och avväpna vita amerikaner och hålla dem på defensiven. Och det är deras mål på grund av att de är judar, och de famnar efter till och med mer kontroll än de redan har. Detta är judarnas historiska modus operandi. De är outsiders överallt utom i Israel, och varje gång de först dyker upp i ett icke-judiskt samhälle och börjar famna efter makt möter de motstånd. Samhället behandlar judarna som outsiders, som främlingar, och försöker hindra dem från att uppnå kontroll. Den judiska metoden att kontra detta motstånd är att arbeta i tysthet för ansamla så mycket rikedom som möjligt. Samtidigt arbetar de för att korrumpera samhällets ledare med pengar och så missämja bland massorna, att ställa en klass mot en annan, att söndra samhällets solidaritet och dess sammanhang så att det kommer att förekomma mindre motstånd mot deras penetration av samhället.
Under 1800-talets senare del och första delen av 1900-talet har underblåsande av klasskampen varit deras framgångsrikaste teknik i Europa. I Ryssland hade de till exempel problem med att korrumpera den enormt välbärgade aristokratin med mutor, men deras teknik att underblåsa klasskamp lyckades med att förstöra det ryska samhället och låta judarna ta kontrollen genom sin marxistiska rörelse. I Förenta staterna å andra sidan, där de politiska ledarna i grund och botten är skojare och advokater och arbetarklassen är förhållandevis välbeställd jämfört med Ryssland, har judarna haft mycket mer framgång med korrumpering än med sina försök att underblåsa klasskamp.
Många människor som studerat kommunismens historia och blivit medvetna om den enormt oproportionella närvaron av judar i den rörelsen har dragit den felaktiga slutsatsen att judarna är kommunister av naturen. Sanningen är att judarna inte är mer naturliga kommunister än de är naturliga kapitalister. Judarna är till sin natur förvärvslystna, etnocentriska och sammanhållande, och de har ett parasitistiskt levnadssätt. De blir kommunister när det tjänar deras syfte att bryta sig in i ett icke-judiskt samhälle och vinna kontroll, och de blir kapitalister när kapitalism tjänar deras syfte bättre än kommunismen. Om bara ett ögonblick ska jag diskutera en del viktiga och aktuella utvecklingar grundade på denna fundamentala sanning. Till att börja med vill jag tillägga lite grann till vår diskussion förra veckan.
Kom ihåg att judarnas mål är att förgöra den icke-judiska solidariteten, att så förvirring, att generera skuldkänslor, att moraliskt avväpna det vita samhället så att det ska bli ett lätt byte, och under den sista hälften av 1900-talet har deras främsta vapen för det syftet — viktigare än korruption eller klasskamp — varit deras kontroll över nyhets- och underhållningsmassmedia. Vecka efter vecka har jag citerat mycket specifika bevis för hur de använder sin kontroll över media för att förvirra och demoralisera den vita allmänheten. Innan jag går in på de nya skeenden som jag nämnde ska jag bara ge er senaste nytt beträffande ett annat exempel.
Den 13 augusti blev en 50-årig vit man, Gregory Griffith, slagen, sparkad och stampad så att han hamnade i koma, av en grupp unga svarta i Jacksonville i Florida. De svarta hade stått på trottoaren och kucklat för sig själva, och de beslöt sig för att döda den nästa vita människa som kom gående. Gregory Griffith råkade bli den. Griffith dog den 26 augusti på Jacksonvilles universitetssjukhus till följd av stampningen. Har ni fått höra något om detta mord? Jag slår vad om att ni inte har det såvida ni inte bor i Jacksonvilles omedelbara närhet. Tror ni att ni skulle ha fått höra någonting om Griffith hade varit svart och en grupp vita skinheads hade beslutat sig för att döda den nästa svarta person som kom gående på trottoaren? Jag slår vad om att ni inte skulle ha fått höra någonting annat sedan den 13 augusti. Det hade varit på TV-nyheterna varje kväll. Bill Clinton och Janet Reno och ledaren för varje större judisk så kallad "människorättsorganisation" skulle också ha varit på TV, sett bistra ut och viftat med ett stelt pekfinger åt oss och föreläst för oss om "vit rasism" och "vit brottslighet".
Som ni kommer ihåg talade jag förra veckan om tre indianer som band ett rep om en vit mans nacke och släpade honom bakom sin pickup i South Dakota tills de trodde att han var död. Det har förekommit mycket lite medial bevakning av den släpningen sedan dess, och den bevakning som har förekommit har mestadels bestått av argument om varför det egentligen inte var ett så kallat "hatbrott". I jacksonvillefallet kan det inte råda några som helst tvivel. De arresterade svarta erkände för polisen att de dödade Griffith enbart för att han var vit, att de hade kommit överens med varandra om att döda den nästa vita person som kom gående på trottoaren. Så förvänta er inte att få se något om det på TV. De skulle verkligen inte vilja rasera all den propaganda de planerar för den annalkande rättegången i Bryan i Texas mot den andra tilltalade i fallet med förra årets dödssläpning i Jasper. Så säg mig, varför gör de judiska mediamogulerna den här sortens saker om det inte är i syfte att se till att de vita soffpotatisarna känner sig skyldiga och skamsna för att vara vita? Sannerligen, förvirring och moralisk avväpning och socialt sammanbrott är deras syfte.
TV gör det mycket lättare för dem, men de höll på med det långt innan TV:n dök upp. Låt mig läsa upp något för er som har varit en del av deras tradition i mer än 2700 år. Det här skrevs av en av judarnas mest aktade religiösa ledare, Jesaja. I det 19:e kapitlet av Jesajas bok nedtecknade han den formel som judarna alltid har använt för att splittra icke-judiska samhällen och vinna kontroll. Jesaja skrev: "Och jag skall ställa egyptier mot egyptier, och var och en skall strida mot sin broder och var och en skall strida mot sin granne, stad mot stad och konungarike mot konungarike. Och Egyptens ande skall därvid gå om intet, och jag kommer att förgöra deras råd, och de skall söka sig till avgudabilderna och charmörerna och till dem som har liknande krafter och till trollkarlarna." Det var formeln för 2700 år sedan.
Nu till aktuella händelser. Jag har berättat för er i flera tidigare sändningar om det växande problemet med den organiserade judiska brottsligheten i Amerika. Så låt mig säga det till er igen: den växer fortfarande — snabbt. Det här problemet är intressant för oss i betydligt högre grad än det intresse vi skulle kunna ha beträffande exempelvis ett återuppvaknande av maffian. Ett återuppvaknande av maffian skulle helt enkelt handla om brott: intressant, men inte absolut avgörande för vår överlevnad. Den organiserade sovjetjudiska brottsligheten — "Organizatsiya", kallar de den — är intressant för oss till att börja med på grund av samma skäl som tystnaden från den judiska medians sida beträffande det rasligt motiverade mordet på Gregory Griffith i Jacksonville är intressant. Mediamogulerna tycker helt enkelt inte om att tala om Organizatsiya, trots det faktum att dess operationer i Förenta staterna redan vida överträffar verksamheten hos alla övriga brottsorganisationer som opererar här. När de verkligen talar om den organiserade judiska brottsligheten hänvisar de aldrig till den som "judisk"; de kallar den alltid för den "ryska" organiserade brottsligheten.
Och ni förstår, denna vägran att tala uppriktigt om den organiserade judiska brottsligheten är mer än ett försök att skydda deras judiska fränder som råkar vara gangsters, precis som vägran att tala uppriktigt om rasgränsöverskridande brottslighet är mer än ett försök att skydda svarta brottslingar.
Det verkliga målet i båda fallen är att upprätthålla en falsk bild, en falsk övertygelse, som de skapat i de flesta vita amerikaners sinne. I fallet med rasgränsöverskridande brottslighet är den felaktiga övertygelsen att det i de flesta rasgränsöverskridande brott är vita heterosexuella män som är förbrytarna och icke-vita som är offren. I fallet med organiserad judisk brottslighet är den felaktiga bilden den av juden som vänlig och oförarglig, som mer kultiverad och mer moralisk än hans icke-judiska grannar, och i synnerhet som ett offer snarare än en angripare eller bytestagare.
Alla läser vi nyhetsberättelser då och då om rabbiner som tagits på bar gärning med att smuggla knark eller tvätta pengar, men det sätt på vilket de rapporteras får förbrytarna att framstå som undantag från regeln om judisk rättskaffenhet och oförarglighet. När man emellertid tittar noga på vad den organiserade judiska brottsligheten har gjort och gör i Ryssland — och vad den börjar att göra i Förenta staterna — framträder en helt annorlunda bild av judarna och deras förhållande till sina värdar.
Låt oss först titta på Ryssland. Organizatsiya styr bokstavligen landet. Det suger ut Ryssland på all återstående rikedom och för hundratals miljarder dollar ut ur landet och gömmer undan det i andra länder. Regeln i den ryska regeringen idag är korruption. Polisen vet vilka gangstrarna är. Den ryska armén och den ryska polisen skulle kunna ha varje organiserad brottsling i Ryssland, från miljardären och mediamogulen Boris Abramovich Berezovskij och vidare ner i hierarkin, hängandes från köttkrokar inom 48 timmar om de tilläts agera. Men den ryska presidenten Boris Jeltsin och de övriga politikerna omkring honom tillåter det inte. Jeltsin skyddar Organizatsiya, och Organizatsiya stöder och berikar honom.
Kommer ni ihåg 1996 hur clintonregeringen drev på så hårt den kunde för Jeltsins omval? Det förekom löften om ekonomisk hjälp till Ryssland om Jeltsin förblev president och antydningar om att det inte skulle förekomma någon om han besegrades. Och de stora TV-bolagen i Ryssland stod givetvis helt bakom Jeltsin. Idag gör man stor affär av rivaliteten mellan mediamogulerna Boris Berezovskij, som kontrollerar det största bolaget, ORT, och Vladimir Gussinskij, som kontrollerar NTV, det näst största. Men 1996 stod både ORT och NTV bakom Jeltsin till 100 procent — och både Berezovskij och Gussinskij är naturligtvis judar. Gussinskij är i själva verket den formelle ledaren för Rysslands hela judiska samvälde.
1996 fruktade mediamogulerna och clintonisterna här att en verklig rysk patriot, en rysk nationalist, skulle kunna vinna. Det ryska folket tycks olyckligtvis inte vara mycket mer insiktsfulla eller framsynta än det amerikanska folket, och det solida stödet från Rysslands judedominerade TV plus löftet om mer ekonomisk hjälp från Amerika vidmakthöll Jeltsins makt — eller för att vara mer exakt, Jeltsin behöll sitt ämbete, och de judiska gangstrarna omkring honom behöll sin makt. Närhelst någon rysk ämbetsman börjar klämma åt gangstrarna sparkas han av Jeltsin som sätter någon annan i hans ställe. Och gangstrarna fortsätter att tappa Ryssland på allt sitt blod i en takt av hundratals miljarder dollar om året.
Inspektörerna har upprepade gånger varnat Clintonadministrationen för att all ekonomisk hjälp till Ryssland med Jeltsin på sitt ämbete skulle hamna i händerna på judiska tjuvar som fullständigt styr landet. För clintonisterna är det fullkomligt OK så länge tjuvarna är judiska.
I september 1997 släppte det Globala projektet mot organiserad brottslighet vid Washingtons centrum för strategisk och internationell forskning en rapport med titeln "Den ryska organiserade brottsligheten". Det Globala projektet mot organiserad brottslighet leddes av domare William Webster som tidigare hade lett både FBI och CIA. Både Bill Clinton och Al Gore tillbakavisade Websters rapport om organiserad brottslighet i Ryssland, och andra medlemmar av clintonadministrationen beordrades att strunta i rapporten och CIA:s varningar. Miljarder dollar från den Internationella valutafonden fortsatte att flöda in i Ryssland och i händerna på de judiska tjuvarna kring Boris Jeltsin. Och det ryska folket blev fattigare och hungrigare.
Den judiska median i det här landet skulle ha föredragit att situationen i Ryssland förblivit mörklagd, men locket håller på att glida av en aning nu. Sådana enorma summor pengar förs ut ur Ryssland av judarna — inklusive merparten av den nödhjälp som IMF tillhandahåller — och tvättas i Israel och Amerika att folk märker det. Skandalen, som inbegriper Bank of New York och BankBoston Corporation, som tvättar tiotals miljarder dollar som stulits från det ryska folket av judiska ligaledare med Jeltsins medgivande, har lett till rubriker nyligen efter en FBI-operation som clintonadministrationen inte lyckades stoppa. Artiklarna om den massiva pengatvättsoperationen som dök upp i New York Times och USA Today i slutet av förra månaden hänvisade naturligtvis till alla brottslingarna som "ryssar" istället för "judar". Man måste läsa israeliska tidningar som Ha'aretz och Yediot Ahronot för att se dem identifierade som judar.
Man skulle kunna tro att någon i kongressen skulle insistera på en fullskalig kongressutredning. Vad jag menar är att här har vi clintonadministrationen hårt knuten till massiv internationell korruption, knuten till utarmningen och destabiliseringen av en främmande kärnvapenmakt, knuten till införseln av svindlare och svindleribyte in i Förenta staterna i stor skala, och clintonisterna kan inte hävda att de inte visste, att de inte varnats. Vilken underbar kampanjfråga det skulle vara för republikanerna! Så varför sitter alla de republikanska politikerna på sina händer och låtsas inte märka vad som pågår, precis som demokraterna? Försöker de undvika att skämma ut en bunt skurkaktiga — citat — "ryssar" — slut citat —? Knappast. Befinner de sig redan i händerna på judiska ligaledare, såsom demokraterna gör? Troligen inte — än. Men de förstår alla — samtliga av dem — att det här inte är en "rysk" fråga; det är en judisk fråga. De förstår alla detta, och således är de rädda för att beröra den.
Vad betyder detta för vår framtid? Det betyder bland annat att Organizatsiya kommer att fortsätta att bygga upp sin närvaro i Amerika. Det är redan den absolut största och farligaste brottsorganisationen i Amerika, och Amerikas nyhetsmedia kommer inte att elda upp folk mot den. Judarna har mjukat upp Amerika, brutit ned det amerikanska samhället och korrumperat amerikanska institutioner till den grad att det inte kommer att förekomma praktiskt taget något motstånd mot deras vidare penetrering och övertagande. Ingen republikansk politiker, från George Bush Jr och vidare ner, kommer att fatta ståndpunkt mot dem. Istället kommer republikanerna att sträcka ut sina händer efter sin andel av bytet precis som demokraterna kommer att göra och precis som Boris Jeltsin gör.
En skillnad mellan de judiska ligaledarnas beteende i förhållande till Amerika och deras beteende i förhållande till Ryssland som vi kommer att få se är att judarna för ut pengar från Ryssland och för in dem i Förenta staterna. De har sugit ut Ryssland till nästan sista blodsdroppen, men det finns fortfarande mycket blod att suga ut från Amerika. Amerika kommer att bli nästa centrum för den organiserade judiska brottsligheten.
Och i Amerika kommer vi att få se mycket mer av den ondska och det våld med vilka dessa judar opererar i takt med att de vinner självförtroende här: samma slags mordlystna ligistfasoner som karakteriserar deras närvaro i Ryssland, i Tyskland och på andra ställen där de dominerar den brottsliga aktiviteten och där de slaktar hela familjer med samma känslokyla som uppvisas av en slakteriarbetare som slaktar en boskapshjord. När de får problem med en del av sina vita slavar — med en del av de flickor som de tvingat in i prostitution — tvekar de inte att skära halsen av ett dussin av dem i syfte att skrämma de andra till underkastelse. Vad jag menar är att dessa flickor bara är gojer, bara shiksas, så varför inte behandla dem som den boskap de är?
Under en tid kommer FBI att fortsätta sina utredningar av Organizatsiya, och CIA kommer att utfärda sina varningar, och det kommer att förekomma artiklar i New York Times om — citat — "ryska" — slut citat — gangsters, men på det hela taget kommer inga verkliga åtgärder att vidtas för att stoppa dem eller för att varna det amerikanska folket. Det amerikanska politiska systemet har redan korrumperats bortom all återvändo, och massmedia som används för att kontrollera tänkandet och beteendet hos de amerikanska massorna är redan nästan fullständigt i judiska händer.
Bara för att vara på den säkra sidan, fortsätter emellertid judarna att knyta ihop en del lösa trådar på området för mediakontroll. Ett exempel var Viacoms och dess ledare Sumner Redstones övertagande av CBS. Det är inte det att CBS inte redan var grundligt judiskt, utan faran fanns hela tiden att någon väldigt rik icke-judisk politisk vilde skulle ha kunnat försöka köpa upp det och ändra på dess anstrykning. Nu befinner det sig tryggt i händerna på den judiska mediamogul som gav oss MTV, Sumner Redstone.
För att upprepa: den klassiska judiska tekniken för att infiltrera och mjuka upp ett icke-judiskt samhälle så att det kan övertas håller på att nå sina sista stadier i Amerika. Ingen gängse amerikansk institution kommer att uppbåda något betydande motstånd mot denna process fullbordande — inte regeringen, inte de kristna kyrkorna, inte det militära ledarskapet och sannerligen inte massmedia.
Allt har korrumperats eller övertagits. Och det amerikanska folket kommer att fortsätta sin undergivna färd mot slakthuset så att vidundret kan tömma dem på den sista blodsdroppen. Liksom de var rädda för att tala ut mot den massiva icke-vita invandring som har förändrat Amerikas rasliga sammansättning av rädsla för att kallas "rasister", så kommer de även att förbli tysta och passiva när den judiska organiserade brottsligheten sprider sina tentakler i Amerika av rädsla för att kallas "antisemiter". Om vidundret ska dödas är det vi själva som måste göra det. *

Chapter -III-

*

- Mona Sahlin ombes att avsätta ytterligare pengar i kampen mot oliktänkande bland andra systemkritiker, antiimperialistisk-antisionistiska rörelserna...
- Att antisionistiska uppvaknande rörelserna etablerar sig starkare över Sverige går ingen obemärkt förbi. Den 30 januari skickade Lena Adelsohn Liljeroth (m) en interpellation till Mona Sahlin där hon bönar om att det skall avsättas mer pengar i kampen mot antisionismen genom att ekonominskt stärka stödet till så kallade "avhopparaktivister".
- Men redan 2003 avsattes 2,4 miljoner ur statskassan till den här typen av versamhet och utöver det satsade kommunerna i sin tur pengar till lokal verksamhet. Senare 3 miljoner kronor stulits via Yvonne RUWAIDA&Arik's nya centret CMR-Stig WALLIN-gänget... De infiltrerade judiska horor i Integrationsverket har fixat så mycket som "bidrag" att kämpa mot oliktänkande intellektuella.. Plundringen pågår via olika uthyrda horaktige och nu ser vi igen den horan Mona på scenen.. Ena föreslår något att legalisera tjuveriet då andra undertecknar att spelet kompletteras så fint... I sin interpellation påtalar Lena ADELSOHN att det i Sverige produceras mycket material i form av antiimperiaölist musik och skriven materiall som kritiserar judiska kapitalets utsuggniing och hon skriver bland annat, speciellt de välorganiserade grupperna exempelvis "Nationell Ungdom och NSF (Nationalsocialistisk Front) har i dag gott fäste på åtskilliga av landets skolor och i många välmående svenska områden".
- Jag visste att vissa chefer i kommunerna exempelvis Lena Thorson som servrar sionistiska viruset så fräckt, spelat sin roll helt fritt överallt tills idag.. Vem är den Adelsohn Lena då?
- Lena Adelsohn Liljeroth är riksdagsledamot i kulturutskottet och suppleant i socialutskottet, hon är gift med juden och politikern Ulf Adelsohn och har tidigare försökt göra sig känd för sina anti-svenska åsikter när hon skrev boken "Skinnskallar" som kom ut 1995. Att hon känner oro när nationalismen breder ut sig och att hon gör allt för att stoppa folkets uppvaknande kan vi ha förståelse för, hon kommer knappast ha någon position i landets ledning när landet befriats.
- Inom nästan alla områden dras det ner på resurserna runt om i Sverige, alla utom ett. När det gäller att bekämpa nationalismen och den växande oppositionen verkar statskassan aldrig ta slut vare sig det gäller anti-rasistiska projekt, myndigheter såsom "Levande historia" eller förintelsekonferenser.
- Premier Petsion gjorde inget positivt i sitt styre men han alltid varit i tjänsten af sionistiska överklassen så ivrigt som en villig manlig hora och gjort sitt bästa exempelvis ryra gånger förverkligat "Conference Industry"... Den judaiserade imperialismens största mirakel ligger i sådana hjärntvätt satsningar annanrs skulle vara svårt manipulera historien... Kallakrigets lögner lever och behövs att pumpa via legaliserade kampanjer... Konferenser fortsätter bakom vissa falsikifikations ligor exempelvis den falska antirasistiska organisationen som heter Stig WALLIN's CMR som ligger på Svevägen 59, trappa 3 i Stockholm. Hélène LÖÖW's Levande historia maskineriet är något performerat officiellt maskerade exempel... Alla dessa legaliserade ligor slukar pengar, suger folkets blod...
- Men inte alla tycker att det nu får vara nog och att resurserna behövs bättre inom andra områden. Nej de som har sina jobb att skydda, de som är en del av det demokratiska förfallet vet att det nu börjar vända och det är därför de så fanatiskt bekämpar den växande antiimperialistiska rörelsen, patriotismen, nationalismen, national socialismen, all form af regimkritiker uppvaknanden.
- Alla individer af nedtryckta kategorier över hela världen bör enas mot utsuggningskraften.. Alla hederliga människor bör visa sin missnöje mot den sionistiska imperialismen... Vi alla är svikna folkkategorier är bröder och systrar som kämpar motutsuggningssystmet af judar&skurkar&tjuvar&samverkande tvåbenta hundar!...

*

- Vi har två korta nyheter om två färska skandaler; det falska kurdiska bibliotekets styrelsen och lika falska antirasistiska centrets styrelsemedlemmarna lyckat att bedra flera institutionerna.. Svenska folket plundras på ofattbart oförskämt sätt.. Det är ännu märkligare nu att pengarutdelningen förvandlar de gamla vänerna till nya fiender och de avslöjar varandra... Här finns ett dokumentär klipp, ser ni den här mannen som heter Stig WALLIN (b. 1943), Nedim DAGDEVIREN (b. 1954) som kramar sina gamla anhängare här på bilden... Dessa figurer som avslöjar varandra...
- Låt se klippet i sin helhet!..
- Varsågoda!..

*

- "Organisationen Immi" beslöt att avslöja bedrägeriet under "antirasistiska masker" och mest fräcka fallet visas som mästertjuven Stig WALLIN härvan; här finns extra info även på Internet sidan:

http://www.immi.se/rasism/centrum.htm

Immigrant-institutet - Centrum mot Rasism; Centrum against racism (industry af utsugningssytemet; funkar fint, legalisret att bedra folket vidare!... Mest performerade fallet det nya centret som styrs af Stig LARSSON&Stig WALLIN paret-i.g.)

Under denna rubrik kommer vi att lägga ut viktiga dokument av betydelse i arbetet mot rasism och diskriminering. Debattinlägg är välkomna. Skriv till: migrant@immi.se.

Organisationerna kritiska mot Stig Wallins höga arvode

Immigrant-institutet har nu fått veta att Stig Wallin, styrelseordföranden i det nya antirasistiska centret som bildades i september 2003, har beviljat sig själv, låt vara efter formellt beslut i centrets styrelse, ett arvode på 115.200 kr/år utöver sedvanliga ersättningar för faktiska kostnader som resor etc. Detta höga arvode är svårt att förstå och svårare att godkänna, när det enligt antagna interimstadgar är det årsmötet som skulle besluta om styrelsearvoden. Det är också svårt att godkänna när man tänker på att tolv invandrarorganisationer får lite över 100 000 kr för hela riksförbundets verksamhet, och ytterligare åtta organisationer får etableringsbidrag som ligger mellan 30.000 - 70 000 kr från Integrationsverket, samma myndighet som beviljar det nya centret 8 miljoner kronor för 16 månaders verksamhet, varav 6 månader redan gått utan att organisationerna märkt något.

Stig Wallins egen organisation 5i12 har belönats åtskilliga gånger för i stort sett samma sak, senast av Artister mot nazister i december 2003. 5i12 fick då 100 000 kr. Det ser ut som om symbolen "Stig Wallin" representerade har förlorat sitt moraliska värdet för länge sedan. Nu gäller det bara den ekonomiska nyttan för inblandade personer. Så har varken vi eller någon annan tänkt sig en antirasistisk center.

Organisationerna helt ovetande om vad som beslutats i september 2003

Det har nu gått 6 månader sedan bildandet av en antirasistisk center i Stockholm. Fortfarande har de organisationer, som hade representanter vid mötena den 6-7 september 2003, inte fått någon som helst information om centret från den valda styrelsen förutom inbjudan till en invigningsfest.
Inga justerade protokoll från septembermötena 2003 har sänts ut med uppgift om vad som beslutades eller vilken styrelse som då valdes. Det är bara de som förde anteckningar eller har gott minne eller råkar träffa någon från den valda styrelsen som vet. Varken Integrationsverket eller Justitiedepartementet har fått del av (de har inte heller begärt det - vilket annars krävs från alla andra organisationerna) något protokoll och desto mindre reservationerna mot protokollet, där en justerare inte kunde justera protokollskrivningen, eftersom den redovisade många beslut som enhälliga utan grund.

Behövs medlemsorganisationerna?

Man skulle tro att det ligger ett intresse hos den valda styrelsen i att alla föreningar som var med och bildade centret mot rasism skulle få möjlighet att anmäla sitt medlemskap och betala den beslutade medlemsavgiften. Varken adress, pg-nummer eller belopp har meddelats av de ansvariga på dessa sex månader.

Frågan är nu, hur det kan vara möjligt, att den valda styrelsen inte hör av sig för alla pengar som staten betalat: 2,5 miljoner kronor för sep-dec 2003 och 5,5 miljoner kronor för 2004? Det handlar om ett utskick till ett hundratal eller max 180 adressater.

"Det viktigaste för oss är inte att ha ett välfyllt medlems- register, utan att inspirera så många männniskor som möjligt att engagera sig på sitt eget sätt i kampen mot främlingsfientlighet."
Denna citat från 5i12-rörelsens hemsida låter fint och tycks också gälla det nya centret, men säger tydligt att medlemmarna förmodligen är mer till besvär än till nytta.

Immigrant-institutet ville vara part i bildandet av centret men avvisades liksom alla andra utanför den inre kretsen. Institutet var kritiskt till många av de förslag som arbetsgruppen hade lagt fram. Som bekant, åtminstone för de som deltog i mötena, fick Immigrant-institutets förslag inte ens behandlas. Det ser ut som om den nya styrelsen för centret går i samma spår som arbetsgruppen.

Blir det något årsmöte 2004?

Det kan inte vara rätt att bevilja så mycket pengar till en förening utan medlemmar, som inte ens följer sina egna interimistiska stadgar genom att inte kalla till något årsmöte 2004. Konsekvensen är att den i september 2003 valda styrelsen sitter kvar utan mandat i vart fall till 2005. Vanliga demokratiska spelregler sattes ur spel med diverse beslut redan i september 2003 och det fortsätter på samma sätt.

För mer information och dokumentation om den statliga processen med att bilda en antirasistisk center klicka här.

- Avslöjaren borde inte lämnas ensamt.. Sådana modiga mäniskor behöver folkets aktiva stöd
- Jag förstår det!..
- Immigrant-institutet har i över 30 år arbetat med information och dokumentation om främlingsfientlighet, fördomar och rasism. Vi behöver ditt aktiva stöd om verksamheten som bedrivits på Immigrant-institutet mot rasism och intolerans och för att dokumentera den ska kunna fortsätta. Vi tror att korrekt information är viktig för att bemöta påståenden som sprids av invandrarfientliga eller främlingsfientliga krafter. Därför är det viktigt att vi får ditt stöd med kommentarer när du ser att våra uppgifter inte stämmer.

Om du tycker att Immigrant-institutets samlade verksamhet och i synnerhet hemsidan fyller en viktig funktion för dig och för andra, skriv gärna till oss och berätta, men helst skriv till demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin, Justitiedepartementet, som har ansvaret för att de 8 miljoner kronorna går till konkret verksamhet och till föreningar som följer demokratiska regler.

Du kan dessutom hjälpa institutet genom att ge ett bidrag till "Immigrant-institutets stödfond" (postgiro 85 16 07-2), genom att bli medlem i Immigrant-institutet (klicka här för mer information om medlemskapet) eller genom att vara med i något av de nätverk som bildats bland organisationer runt om i Sverige och som stödjer Immigrant-institutet. Skriv till: migrant@immi.se

Till Immigrant-institutets hemsida

Senast ändrat mars 2004
URL: http://www.immi.se/rasism/

- Personligen vill jag tacka till de oppsitionella som vågar att avslöja något såhär som Immigrant institutets vissa medllemar gör...
- Räkna med dissidenter mot SIDA scharlatanerna... Jag påpekar det andra kilppet; den andra delen innehåller det andra Jesus JACKAL'a fallet, det falska kurdiska biblioteket som avsläjats af falska asylsökandena från den nya irakiska styrelsehärvan... De också blev osams när det gällt att dela förskingrinsbytet...
- Det räcker för idag, Comrade!..
- Comment, please!..
- No comment!.. Även det räcker att Nefel avslöjar sina gamla anhängare på liknande sätt!..
- Vad betyder Nefel; en form af Paraguay-projektet...
- Paraplyprojektet i samarbete med Nutek som formaterar det nya satelliten i den nya Paraguay, nya Irak...
- Jag fattar ingenting...
- Du alltid har svårt att fatta någonting kära Sven så länge du är abonnemang till DN och liknande hjärntvättmaskineriet... Självklart att man fattar ingenting i detta satellitområdet och blir det inte konstigt... Därmed fortsätter plundringsprocessen så lätt, kamraten!..
- ?!

*

- Man borde STOPPA BEDRAGAREN STIG WALLIN&samverkande korpareliten!.. - Det finns massor sådana varelser sålänge skitiga systemet producerar Wallin-arten... - Vad är det som pågår under sådan falska varudeklarationen? Dessa råttor är bara oförskämda tjuvar, oavsett deras håll skulle heta CMR eller samverkande kontokortsbedragaren Mona's MR!.. - Allt tyder på att deras firman CMR bekräftar polit-bordellens lurendrejeriet.. Dessa hänsynslösa varelser överdriver med folket...
- Det här är inte någon gåta längre.. Även världsamfunder förvånar över sådana legal maskerade plundringen, i andra namnet "GOLDEN AGE of IMPERIALISM" d.v.s GYLLLENE TIDER ATT PLUNDRA DE DRABBADE SAMHÄLLSKATEGORIERNA... - Den gamla schakalens omättliga tjuveriet irriterar folket...
- Traditionellt; SIONISTISKA VIRUSET&SAMVERKANDE BARBARIET SOM MEST GIRIGA ATT SUGA UT FOLKETS BLOD

*

- Ursäkta röran, men var ligger den JO instrumenten? - Inte i min ficka, självklart!.. Men du får kontakta de ansvarige som etiketterat Jo och finns flera olika metoder att nå JO; Postal address: Box 16327, SE-103 26 Stockholm, Sweden | Visiting address: Västra Trädgårdsgatan 4

Telephone: +46 (0) 8 786 40 00 | Telefax: +46 (0) 8 21 65 58 | E-mail: justitieombudsmannen@riksdagen.se

- Då kontaktar jag JO...
- Gör det, Sir!.. Men kom ihåg vad Laponian people betecknar, also, many people have "bear-characters", means they can be angry when you awaked them... - Uppfattat!.. I'll be soft and slow like a saga...
- Saga? Underbar idé!...

*

Chapter -IV-

*

- USA-soldater stal naziguld, rapporterar den judiska kvällsblaskan Aftonbladet i den 13 mars 2005...
- Låt höra,vad som utspelas bakom plearen...
- Judar i Ungern får 25,5 miljoner dollar i ersättning efter 60 år... Amerikanska officerare gjorde precis som i filmen ”Kellys hjältar”.
De plundrade en hel tåglast med skatter som ungerska nazister stulit - från judiska familjer.
Nu har amerikanska myndigheter i all tysthet betalat en symbolisk ersättning.
Uppgörelsen innebär slutet på en av de minst kända skandalerna runt andra världskriget.
Amerikanska justitiedepartementet bekräftar att man betalar 25,5 miljoner dollar - motsvarande drygt 170 miljoner kronor - till judiska organisationer i Ungern. Pengarna är ett symboliskt skadestånd för det som kallats ”guldtåget”.
- Pengarna är ett symboliskt erkännande av en enstaka och olycklig händelse i samband med amerikanernas insats under kriget, säger en talesman för en New York-baserad intresseorganisation till brittiska Independent on Sunday.

Ungerska nazister
Summan är bara en bråkdel av värdet på det som fanns ombord när guldtåget den 30 mars 1945 rullade ut ur Ungern.
Skatten har senare beräknats ha varit värd över 200 miljoner dollar i 1945 års penningvärde - många gånger mer idag.
Det var 29 godsvagnar - vissa uppgifter talar om över 50 - fyllda från golv till tak med guld, diamanter, smycken, konstskatter, dyrbart porslin och andra föremål.
Föremålen hade stulits från judiska familjer och skeppades iväg av medlemmar i den pro-nazistiska ungerska regeringen, som flydde undan Röda armén.
Amerikanska soldater la beslag på tåget i Werfen och flyttade lasten till en lagerbyggnad i Salzburg i Österrike.

Läckte ut 1999
Officiellt var avsikten att lämna tillbaka skatterna till de rättmätiga ägarna.
I stället la soldaterna beslag på allt.
En amerikansk general kom med rena shoppinglistan på föremål ville ha med sig, inklusive kravet att allt skulle vara ”av högsta kvalitet och hantverksskicklighet”.
På listan fanns noga antecknat en stor uppsättning silverbestick, matservis för 45 personer, kristallglas inklusive champagne-, cocktail-, och likörklas för 90 personer, 30 linnedukar och 60 uppsättningar bäddlakan.
Generalen har aldrig identifierats.
Påståenden finns om att vissa föremål från ”guldtåget” såldes på auktion i New York 1947.
Skandalen började rullas upp 1999, då detaljer om stölderna läckte ut från en rapport till dåvarande presidenten Bill Clinton.

*

- Har tv redaktionen mer detaljerade bevismaterial och forskningskällor om ovanstående dokumentär-klipp samlingen?
- Yep, redaktionen rekommenderar att kontakta med vissa experter som alla inblandade i sådana händelser, någon gång, någonstans, i något form uppdrag!.. Försök att nå dem via e-mail:
EU authorities: romano.prodi@cec.eu.int, robert.coleman@cec.eu.int,
David.Byrne@cec.eu.int, basil.mathioudakis@cec.eu.int, gfarm@europarl.eu.int,
europa@kastler.de, mkastler@europarl.eu.int, dsumberg@europarl.eu.int,
rbalfe@honeyden.fsnet.co.uk, rbalfe@europarl.eu.int, sludfordmep@cix.co.uk ,
sludford@europarl.eu.int, johnbowis@aol.com, jbowis@europarl.eu.int,
r.evans.mep@geo2.poptel.org.uk, rjeevans@europarl.eu.int,
mary@maryhoneyball.net, mhoneyball@europarl.eu.int,
jeanlambert@greenmeps.org.uk, jelambert@europarl.eu.int,
cmoraes@europarl.fsnet.co.uk, Linda.Smith@lp-ho.poptel.org.uk,
ctannock@europarl.eu.int, ctannock@conservative-party.org.uk,
itwinn@europarl.eu.int, twinn@aflex.net, tvilliers@conservatives.com,
christian.juliusson@liberal.se (oops; this is one of the instruments of the
ProZionist provocation Party Fp), cmalmstrom@europarl.eu.int (oops; this is one
of the instruments of the ProZionist provocation Party Fp; plus; this doggy
works directly and completely under directives of Tel Aviv Mafia; very dangerous
freak whore of Mo$$ad), hkarlsson@europarl.eu.int, eric@varmland.sap.se,
ehedkvist@europarl.eu.int, lgb@moderat.se, per.gahrton@mp.se (reliable Humanist
like Mr. Herman SCHMID and Mrs. Marianne ERIKSSON), jimrob@psnw.com,
lsn@lifesite.net,

UNITED NATIONS: anne-marie.fenner@unep.ch, ariel.dayao@unep.ch,
asa.granados@unep.ch, bella.lawson@unep.ch, bernard.incorpora@unep.ch,
brenda.van-eeden@unep.ch, cgimaster@unol.org, cyberschoolbus@un.org,
dgwestendorff@yahoo.com, freedman@unrisd.org, glara.guzman@unep.ch,
helle.husum@unep.ch, hiroko.mosko@unep.ch, ibrahim.shafii@unep.ch,
info@unrisd.org, isolde.canales@unep.ch, lobbymod@unol.org,
lwiseberg.hchr@unog.ch, nalini.basavaraj@unep.ch, paul.silfvenius@unep.ch,
pavel.suian@unep.ch, per.bakken@unep.ch, pierre.portas@unep.ch, sbc4@unep.ch,
sbc@unep.ch, susan.quinto@unep.ch, vidal@unrisd.org, vincent.jugault@unep.ch,

SIPRI: alani@sipri.se, anthony@sipri.se, barta@sipri.se, baumann@sipri.se,
berggren@sipri.se, bodell@sipri.se, boman@sipri.se, boston@sipri.se,
dwan@sipri.se, ekeus@sipri.se,gilady@sipri.se, gilligan-borg@sipri.se,
hagelin@sipri.se, hagmeyer-gaverus@sipri.se , hall@sipri.se, hart@sipri.se,
helleday@sipri.se, henson@sipri.se, hole@sipri.se, karlsson@sipri.se,
snkile@sipri.se, kuhlau@sipri.se, lachowski@sipri.se, loo@sipri.se,
loose-weintraub@sipri.se, mash@sipri.se, möllerström@sipri.se,
omitoogun@sipri.se , oxeltoft@sipri.se , persson@sipri.se,
rotfeld@sipri.se,seybolt@sipri.se, skons@sipri.se , stalenheim@sipri.se,
suzuki@sipri.se, wall@sipri.se, Ingvor wallin@sipri.se, ward@sipri.se,
weidacher@sipri.se, pwezeman@sipri.se, swezeman@sipri.se, wiharta@sipri.se,
wiksten@sipri.se, zanders@sipri.se , zarimpas@sipri.se,

Satellite examples like Scandinavian RED CROSS; registration index of this jew-controlled shurk sect including Mo$$ad Scandinavia league address, too (means, it's big honour not to be included by such shitty whores' list):
judiska.museet@swipnet.se, ijk@ijk-s.se, stig.wallin@telia.se, info@liberal.se,
j-m.williams@pi.se, info@expo.se, helene.loow@bra.se, skma@swipnet.se,
info@sverigemotrasism.nu, 5i12@harnosand.se, kentlind@swipnet.se,
annika.grunewald@adoptionscentrum.se, info@afrosvenskarna.se,
nyheter@aftonbladet.se, aktuellt@svt.se, info@alltarmojligt.se,
info@alltarmojligt.se, madelaine.seidlitz@amnesty.se, ams-infocenter@ams.amv.se,
bo@bo.se, info@bra.se, boj.riks@boj.se,
gudrun.nordborg@brottsoffermyndigheten.se, diskriminering@norrkoping.se,
gjoseph@caritas.se, centerpartiet@centerpartiet.se, cuf@centerpartiet.se,
Ceifo.editor@ceifo.su.se, ceifo.editor@ceifo.su.se, gunilla.bjeren@kvinfo.su.se,
stephane.bruchfeld@multietn.uu.se, multietn@multietn.uu.se,
chilenska@hotmail.com, clinell@dof.se, info@dn.se, db.fonseca@bredband.net,
jan.ekberg@ehv.vxu.se, ekot@sr.se, information@eumc.eu.int,
info-officer@enar-eu.org, kentlind@swipnet.se, info@expo.se,
redaktionen@expressen.se, fai@spray.se, info@farsormorsor.se,
fris.jan.olof@swipnet.se, info@fhi.se, anna.wigenmark@humanrights.se,
tomas.almgren@fryshuset.se, alex@fornyelsebutiken.com, grn@grn.se,
grf@telia.com, gu@mp.se, icf@swipnet.se, migrant@immi.se, ifau@ifau.uu.se,
sofi@su.se, leif.ahlberg@integration.stockholm.se,
info@integration.stockholm.se, nenad.duborija@integrationsverket.se,
info@ifs.a.se, ikf@spray.se, contact@icare.to, nora@iochm.com,
icmalmo@algonet.se, journalisten@sjf.se, ylva.brune@jmg.gu.se,
camila.buzaglo@industry.ministry.se, info@jamombud.se,
masoud.kamali@multietn.uu.se, redaktion@kommunaktuellt.com,
inga-lill.fongkarlberg@kvv.se, info@kristdemokrat.se, Kos-Dienes@kim.gu.se,
info@kvinnoforum.se, kvinnor@home.se, kugs@kugs.info,
annika.lagerqvist@juridicum.su.se, info@lsu.se, irene.tinglov@lf.se,
levhist.ovrigt@adm.ministry.se, luf@liberal.se, annalena.forenadeord@telia.com,
simone.lindsten@o.lst.se, ulf.pauli@m.lst.se, ulf.pauli@m.lst.se,
gunilla.sterner@ab.lst.se,
sam.yildirim@ab.lst.se, simone.lindsten@o.lst.se, kansli@lararforbundet.se,
lr@lr.se,
makedonski.sojuz@telia.com, jonas@mediekritik.nu, mediemagasinet@svt.se,
marie.andersson@migrationsverket.se, info@mp.se, info@muf.se, info@moderat.se,
fredrik@quistbergh.se, info@mkc.botkyrka.se, sekretariat@genus.gu.se,
raxen@eumc.eu.int,
gregor.noll@jur.lu.se, info@northern-light.org, info@sesam.nu, info@nmr.nu,
george.sved@homo.se, do@do.se, info@peaceguest.se, ram@presswise.org.uk,
rapport@svt.se, paulina.de
losreyes@ekhist.uu.se, johanna.nystrom@rfsu.se,
zop.org.polonia@telia.com, riksidrottsforbundet@rf.se, info@roks.se,
maria-paz.acchiardo@lo.se, anita.trogen@svensktnaringsliv.se,
landstingsforbundet@lf.se,
hans.dahlgren@saco.se, kal@arbetsgivarverket.se, jonas.rhodin@fkf.sfa.se,
qaisar.mahmood@svekom.se, alicia.lycke@tco.se,
anders.sundquist@radgivningsbyran.org,
kerstin.eklund@rb.se, david.fransisco@rkuf.se, david.fransisco@rkuf.se,
kansli@sios.org, johanna.schiratzki@juridicum.su.se, ordforande@asjrf.org,
ylva.sorman.nath@sida.se, thord.silverbark@idehist.su.se,
skolverket@skolverket.se,
info@sap.se, maria.roselius@sos.se, srfs@telia.com, jessica.ryden@stat-inst.se,
infoservice@scb.se, information@scb.se, info@kunskapsforum.a.se,
camilla.hallgen@educ.umu.se, refuge@algonet.se, kansli@sfn.se, robert@shc.se,
info@shc.se, kansliet@sjf.se, sk@svekom.se, lena.aronsson@redcross.se,
info@rskl.se, rsn@stockholm.mail.telia.com, am.tung.skr@telia.com,
info@sams.a.se,
info@ssu.se, nyhetsred@sydsvenskan.se, suf@ungsyrian.nu, info@syrf.se,
t.marina@telia.com, redaktionen@tt.se, africaforum@swipnet.se, info@tu.se,
integrationsforum@telia.com, info@ungvanster.se, umr@telia.com, kansli@umr.nu,
info@ufm.nu, info@ungdomsstyrelsen.se, info@unitedagainstracism.org,
RODRIGUK@unhcr.ch, un@un.se, info@ui.se, vittoljud@historiska.se,
lena
h@adm.lu.se, karin.lundgren@kommun.vaxjo.se,
torbjorn.hedhammer@kommun.vaxjo.se,
quick.response@rkuf.se

- Behövs det ännu fler; då hänvisar redaktören under en notiz att "If the tv documentary guests&editorial authorities want to contact with more and more detailed info sources for saga-formated documentary clips, then we would recommend this additional e-post list, including most responsible figures, who interested in about the all above kinky affairs; false WRITERS (mostly) traitorous MASTERS for example imported Mammele whore Fascist Ljiljana Dufgran, chief at the Swedish Zionist PEN Club luxury Casino" Tel. 00.46.705954191 e-post: dufgran@telia.com, chenjia@algonet.se, jimbut@mail.tdcadsl.dk,
jimbut@hotmail.com, gunilla.lundgren@ebrevet.nu, romani@blinx.de,
dufgran@telia.com, petermosskin@hotmail.com,
gunnar.nirstedt@abforlag.bonnier.se, kjellholm@swipnet.se, lars@hohförlag.se,
lenaason@tele2.se, info@bokomotiv.se, anna.gustafsson-chen@kultur.stockholm.se,
k.hultman@telia.com, hakan.josephson@norstedts.se, mariamodig@hotmail.com,
marie.peterson@telia.com, morteza.sa@telia.com, maria
modig@hotmail.com,
lenaason@tele2.se, hakan.josephson@norstedts.se, k.hultman@telia.com,
morteza.sa@telia.com, petermosskin@hotmail.com, intpen@dircon.co.uk,
info@centrumforrattvisa.se, JensenD@rferl.org, shafirm@rferl.org,
moorep@rferl.org, maksymiukj@rferl.org, corwinj@rferl.org, carlsone@rferl.org,
CoulloudonV@rferl.org, YWT@cnn.com, abc@svt.se, agneta.akerlund@svt.se,
ake.ortmark@tv8.se, aktuellt@svt.se, debatt@svt.se, lennart.persson@svt.se,
ostnytt@svt.se, text@svt.se, vastnytt@svt.se, vbnytt@svt.se, voxpop@svt.se,
vildmark@svt.se, vetenskapens.varld@svt.se, uutiset@svt.se,
tv-sporten@svt.se, trafikmagasinet@svt.se, sondagsoppet@svt.se,
sydnytt@svt.se, svt24@svt.se, vaxjo@svt.se, svtmorgon@svt.se,
press.malmo@svt.se, gbgwebb@svt.se, smalandsnytt@svt.se, kontakt@sajber.nu,
rummet@svt.se, bengt.bergius@svt.se, rederiet@svt.se, rea@svt.se,
rapport@svt.se, siw.dreber@svt.se, kjell-ake.hansson@svt.se,
programupplysningen@svt.se, plus@svt.se, packatochklart@svt.se, ps@svt.se,
lena.logren@svt.se, nordnytt@svt.se, myror@svt.se, musikbyran@svt.se,
mosaik@svt.se, mittnytt@svt.se, mittinaturen@svt.se, matwebb@svt.se,
livslust@svt.se, lillasportspegeln@svt.se, helene.nyman@svt.se,
agneta.dahlstrom@svt.se, ulla.nilsson@svt.se, karamelli@svt.se,
internetredaktionen@svt.se, hjarnkontoret@svt.se, gavle-dala@svt.se,
go.kvall@svt.se, tv-sporten@svt.se, filmkronikan@svt.se, drama@svt.se,
robinsoninfo@svt.se, ekg@svt.se, dokumentarfilm@svt.se,
dokumentutifran@svt.se, bolibompa@svt.se, dokumentinifran@svt.se,
bildjournalen@svt.se, pia.skog@svt.se, antikrundan@svt.se,
tvcontinente@yahoo.com, camera equipage collaborators of the imperialist system:
anna.kakuli@svt.se, jan.sundstrom@svt.se, keja.stenstrom@svt.se,
andhg@yahoo.com, othman.karim@svt.se, abdul.hibombo@svt.se,
inger.etzler@svt.se, miodrag.cvetkovic@svt.se, jonas.alassaad@svt.se,
birgitta@kastanjebacken.net, maudblom@telia.com, lasarnas.forum@unt.se,
pwhitehead@wan.asso.fr, sms@pccl.demon.co.uk, info@profetiskt.nu,
amelie.henriksson@scandinaviaonline.se, info@radio.se, info@radiotv.aland.fi,
tellusradio@tellusradio.no, pdc@carnegie.org,
info@centrumforrattvisa.se, admin.skolnet@skolverket.se, afshaa@hotmail.com,
alexlibio@hotmail.com, arvsfondsdelegationne@social.ministry.se, enar@immi.se,
helena@urkraft.se, info@amnesty.se, info@integrationsverket.se,
info@skolverket.se, info@sverigemotrasism.nu, arc@sverigemotrasism.nu,
centrum.mot.rasism@spray.se, jun@iogt.se, njem@telia.com, sk@svekom.se,
smed@smed.no, u.armiarm@education.ministry.se, info@cmr.nu,

- Nu kommer det ännu irriterande, horaktige, ännu mer avancerade fräcka
bastarder, experter att producera falska uppgifter s.k. the history falser-staff of the lobbies for example "rent-a-propagandist" centre of false conservatives who undermine American history: amoore@worldnetdaily.com,
dkupelian@worldnetdaily.com, imercer@worldnetdaily.com,
jbaggett@worldnetdaily.com, jfarah@worldnetdaily.com, jkovacs@worldnetdaily.com,
rstrom@worldnetdaily.com, jmiller@worldnetdaily.com,
psperry@worldnetdaily.com, sfoster@worldnetdaily.com,
elizabethfarah@worldnetdaily.com, jfunk@worldnetdaily.com,
mclaudy@worldnetdaily.com, tambrose@worldnetdaily.com,
sthorpe@worldnetdaily.com, tfuller@worldnetdaily.com,
..and its collaborated copies; also, rent-a-propagandist instruments in
similarly well-infiltrated authorities worldwide":
bitte.wallin@levandehistoria.se, stig.wallin@telia.com,
- Obs; härmed ville jag gärna tillägga att detta sistnämnda propagandister visar sig att de mest fräcka, mest farliga kallblodiga fascisterna som rekryteras och placeras som anställd... Dessa tvåbenta djurarten exempelvis WALLIN-klan medlemmar har dubbel-pass, liksom deras dubbelmoral, fördubblade inkomster etc. Varifrån kommer allt detta? Vilket land som mest står bakom sådana kriminella? Snälla, gissa bara!..
- Väl!. I guess!.. Which regimes prepared the passports as "gift" to thus kinky couple of IDF-gang, Insanity Death Forces of military mafia USrael?!
- Yep, instämmer; som sagt, it's Big Brother and Big Brothel !...

...m. m...
- All form af tänkbara kloakråttor trots otänkbara synliga håll omkring oss?
- I Lappland tolkar man att ; "More doggies than bones!"..
- Instämmer!..
- Det syns ju!.. Solklart som sagt; “Unfortunately, thus e-mail list includes many polit-whores... Do you understand now why this WONDERFUL DEMOCRACY (!) turned to some modernized Bali Tel-Aviv mixed "Big Brothel"? Why forced the intelectuals to be silenced? What does it mean, systematically dismissed masses to face elimination process? Where are the true advocates of Child Rights, next generations? Where are the true Human Rights activists? Where are the true Work Rights fighters? Well, the lie have no long legs and the truth is anti-semitic; I mean look at the independent social researchers' report that including the reality on the dismissed categories, for example honoured people eliminates even in the democratic masked circus, satellite regime Sweden eliminate, here, so called “the softly-slaughtered lambs of REGISTRATION process”, at least 500.000 PEOPLE, who pursued and thus victimized silent-people still goes PERMANENT JOBLESS...
- It's true!.. Unfortunately, there are nowadays much more figures mostly
zionized whores.......you see, there are much more different characters
(unfortunately, few honoured, majority of such chiefs are simply hired lapdogs and clan members of Jewish lobbies, who get profits by the non-honoured ways, for instance licking the kinky ass of Zion boss) and most of them ready to sell their own children to the liberalized pedofilia markets only for a handful Tel-Aviv made dollars...

*

- Charmiga charlataner å "playground of kinky oligarchie"...
- Spelar de sina roller som låtsas demokratiske, menar ni?
- Definitely!.. Sådana instrumenter är traditionellt listiga at vara låtsas demokratiske, speciellt då de kloakråttorna avslöjas, ertappas..
- Det behövs modiga människor inte åskådare, soffliggare... Inte bara intellektuellas ansvar att bygga upp den socialistiska ansvarsdemokratin... Respekterar man rättsamhället då finns det
grundläggande uppdrag exempelvis det är varje friska individs ansvar att försvara sanna människorättigheter, de morala värderingarna.. Annars varar det evigt att verkligen göra slut med detta finfinade utsugnigsprocessen och barbariet.. Även vanligt folk bör agera och reagera ordentligt.. "Not to resist injustice is to let it win, which is cowardice." säger mannen, menas; "Att inte göra motstånd mot orättvisan är att låta den vinna, vilket bara är feghet."
- Ernesto CHE GUEVARA som uttryckt?..
- Sätt och viss men lite före... Marcus Tullius CICERO, kamraten min...
- ?!
*
- Här tittade vi på något nytt, dokumenterade klippet omkring den nya sagan!. Hoppas att det bidrar till att ni engagerar något mer efefktivt humanistiskt… Hejdå sålänge!.. Det är en Saga; man behöver inte vara illamående då man möter faktumet som öppet demokratiskt plattform... Det finns ju en del intressanta typer som inte vill se människor som inte robotar.. Tyvärr finns en del som aldrig vill acceptera andras grundläggande rättigheter... Vissa fräcka vill inte fatta att det finns människor som har olika idéer, särskilda dikter, uttryckssätt i den litteratur världen d.v.s. det är inte vinnande att bita sig via berättelseförloppet.. Självklart ska både onda och goda spela sin roll på scenen... Vem som är onda i den sagan och vem som är onda, kritisera detta senare... Skriv recensioner eller en liknande saga om du vill säga något!.. Är
det inte bra att visa reaktionen på mänskligt sätt istället för trampa närligannde som åsna? I lugn och ro får man följa händelseförloppet.. Jo, det är en saga bara, behövs inte försöka tysta för at det innehåller även din röst.. Är det så känner någon sig berörd då önskas att även denne försöker att skriva ännu bättre; humana, senare... Är du en af dem som inte litteratur-kännare, inte vill visa respekt till omvärldens oliktänkasätt, då rekommenderas att inte anstränga dig, lämna platsen omedelbart och springa åt skogen so fort dina föräldrar kunnat i historien... . Speciellt de som är människofiender, bör vara helt ute och inte smutsa ner den Internetvärlden... Det är sant och sådant förord blivit obligatoriskt, tyvärr.. Här, omkring den sagan ska ni upptäcka att sistnämnda kategorien lämnar sina tassar; massor varelser lever via smutsa allt t.o.m. sagovärlden... Se upp, här finns sexannonsliknande fascistiska provokationerna som syftar att sabotera mänskliga attityder.. De hatar all form berättelser som
riskerar deras vinster... De vill inte fatta att de finns redan i sådana berättelser men det är också ett psykologiskt bevis att de som smutskastar mina sagor hatar sig själv djupt inne i deras egna grisliknandehjärtan, kalkliknande hjärnor...... De är människofiender, inget annat.. Gissa då hurdan varelser som utnyttjar människo-ID; gissa snälla hur vi behöver fler och humana sagor i en sådan planet!.. Skydda bevismaterial så att efter en kort undersökning ska bli det ännu roligare att tillintetgöra den smutsiga karaktären vilken ansvarig att stå bakom sådana attack exempelvis viss falska annons klistring omkring våran saga.. Kamratliga hälsningar från sagoberättaren...
*
______________________________________________________
LIVING SAGA examples on tv channels&related pages on Internet and today's most
visited recommended links&useful informative websites, internet tv channels:

AAARGH:
http://aaargh.vho.org/
http://www.holywar.org/CART169.gif

Abunimah org.:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/images/000000jpg.gif
http://www.Abunimah.org/
http://holywar.org/txt/gallery.html

Abuse Survivors&Fredrik BENDTZ testimonied and exposed many imported Criminals like Abit DUNDAR-BARZANI Zioni clan's Bastards:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/0000000jpg.htm
http://users.cgiforme.com/fbendz/messages/948.html
http://users.cgiforme.com/fbendz/messages/918.html
http://holywar.org/txt/wanted.html

What is difference between Lubnania and SvekJa?
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislamd.gif

ADC, Anti-Discrimination Committee:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/00000000jpg.htm
http://www.ADC.org/
http://holywar.org/txt/tysk.html

Adelaide Institute:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/00-00jpg.htm
http://www.adelaideinstitute.org/
http://holywar.org/txt/statements.html

ADL (American Defence League) Solidarity with Yugoslavian People:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/00-000jpg.htm
http://adlusa.com/adl/
http://holywar.org/txt/image1.html
ADL Watch link watching the Anti-Defamation labelled Zion Criminals:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/2-22jpg.htm
http://www.zpub.com/notes/adl2.html

ADDAMEER, Human Rights against Torture:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/3hajpg.htm
http://www.addameer.org/torture/index.html
AfghanistanLiberationOrganisation (ALO, Revolutionary Marxist-Maoist Organisation of Afghanistan Working Class):
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/5akjpg.htm
http://htmlgear.lycos.com/gw/guest/control.guest?u=afghanistan&a=view&i=1&r=

Who is Terrorist?
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam89.gif

Ahram Org.:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114866216jpg.htm
http://www.Ahram.org.Eg/weekly/

AIC:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/7ambulance12patientsjpg.htm
http://www.alternativenews.org/

Al Ansar&Anvari&KurdInfo, Antisemite revolutionary community in Scandinavia:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/7ambulance1patient1jpg.htm
http://www.kurdinfo.com/enver/enver4.htm
E-post: Platform@Kurdinfo.com

Att massakrera muslimer och solidariserade intellektuella är helt fritt:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam55.gif

Al Aqsa INTIFADA:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/7ambulance1patient2jpg.htm
http://www.alaqsaintifada.org/

Al Awda Britannia, the Palestinian Right to Return:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/124jpg.htm
http://www.Al-Awda.org.uk/

Al Ayyam org.:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/655jpg.htm
http://www.Al-Ayyam.com/today/index.asp
http://www.al-ayyam.com/guestbook/addnewguest.asp

Alexinac; Yugoslavians massacred by the Zionist military mafia's toy NATO:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/867jpg.htm
http://www.sramota.com/nato/aleksinac/

Educational Freedom and opprtunity, but to whom?
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam52.gif

Al Fatah Liberation Organization Victoria Siempre!
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/876jpg.htm
http://www.fateh.net/#[
http://www.fateh.net/e
editor/02/roadmap.htm

Al Haq/Law org. affiliate I.C.J., International Commission of Jurists, Geneva:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/RafahWidadMuhammed500jpg.htm
http://www.AlHaq.org/

Al Qudüs University.:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/123jpg.htm
http://www.AlQuds.edu/
http://www.alquds.edu/visitor
info.asp

Golden age of the Jewish Lie industry:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam7.gif

Alternative Info org.:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/1gif.htm
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/indianer.htm
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/boylefolkr.htm

AlternativeMedia:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/031jpg.htm
http://www.altermedia.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=214&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.altermedia.info/

Amateur plot on 9/11 and plenty of evidences that may hang George WCmouth Bush:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/IRAQ02gif.htm
http://web11.superb.net/www.nodomain.com/
The real Cowboys and the fucked horses:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam21.gif

Amen-USA:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/g303jpg.htm
http://www.amenusa.org/

Amnesty International:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/g31jpg.htm
http://web.amnesty.org/library/Index/engMDE151432002?OpenDocument&of=COUNTRIES%5CISRAEL/OCCUPIED+TERRITORIES

American Free Press:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/g29jpg.htm
http://www.americanfreepress.net/

Americans against Bombing:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/dscf0022jpg.htm
http://www.againstbombing.org/
http://www.againstbombing.org/comments.htm

Americans against World Empire:
http://www.againstbombing.com/
http://abbc.com/cartoons/us-aid.jpg

American-Islamic Solidarity:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/captsgepax27270303125915photo00jpg.htm
http://www.cair-net.org/default.asp
http://www.dontsayyoudidntknow.net/pages/star.html
American occupational army executes without reason; it's enough to be killed if people
are not Jews&ass slicker collaborators:
http://www.aljazira.it/img/guerrairaq200303/iraq45.jpg

American state terrorism:
http://www.americanstateterrorism.com/
http://shell1.linetex.de/~busfahrer/pics/bush/pumpingirony.jpg

Amin org.:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/ali7jrnetdoodjpg.htm
http://www.amin.org/
Amirah/EthnicCleansing:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/a29jpg.htm
http://www.geocities.com/amirah
palestine/JerusalemEthnicCleansing.htm
http://www.geocities.com/amirahpalestine/OurChildren.html

Amnesty International:
http://www.amnesty.org/news/1996/51504996.htm
http://users3.cgiforme.com/amnesty/cfmboard.html
http://abbc.com/cartoons/humanr.jpg

Anders Gustafsson slaughtered by the Assassination league; "official masked Criminal bastards&Fryshuset trainee centre parasites" which already under controll of the Zionist chief Anders CARLBERG:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/22222jpg.htm
http://perso0.free.fr/cgi-bin/guestbook.pl?login=adama.ndiaye
Arabesque doubble-moral:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam14.gif

Anna LINDH, Abraham LINCOLN, KENNEDY&KENNEDY, PALME, FORTYN "cleansed" by the same league, ZOGang:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/3521jpg.htm
http://www.friheten.no/uriks/2003/09/lindh.html

Anti-Fascist Duisburg gegen den zionistischen Imperialismus:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/3333jpg.htm
http://www.antifakomitee.de/website/soli/palaestina/addameerveranst071003.htm
http://www.antifakomitee.de/website/irak/10eurokampagne.htm

Consensus:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam5.gif

Anti-imperialist:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/2222jpg.htm
http://www.antiimperialista.com/en/
http://pub26.bravenet.com/forum/show.php?usernum=2154786270

Anti-Imperialist Musicians (downloading easy and free) against judaized
dominance on culture:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/1000jpg.htm
http://www.sniper-records.net/torsvrede/eindex.htm
Judendomen i praxis:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam2.gif

AntiKrisGroup Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist Imperialism:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/886jpg.htm
http://www.antikrig.org/

Antiracist Network:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/434jpg.htm
http://www.antiracismnet.org/main.html
Fred i judiska odjurets tassar?!
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam50.gif

Anti-Semitic Legends:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/420jpg.htm
http://www.pitt.edu/~dash/antisemitic.html
Anti-War:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/082jpg.htm
http://www.antiwar.com/
http://shell1.linetex.de/~busfahrer/pics/bush/asses.jpg

Anti-Zionist Laponian revolution supported by Mugu Liberation Movement of
Nigeria&Togo:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/030jpg.htm
http://www.mugu.com/cgi-bin/Upstream/whatsnew.html?action=/Anti-Zionist
movement/IndependetnLaponianresistance/AntiJudaicAntiImperialistLars.Törnman

Gränslösa fräckheten:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam54.gif

Anti-Zionist Magazine Challenge:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/Teensurgeryheadinjury500jpg.htm
http://www.hanitzotz.com/challenge/
Anti-Zionist Revolutionary Kurdistan:
http://www.geocities.com/CapitolHill/1074/
http://www.geocities.com/CapitolHill/1074/israel.html
http://www.geocities.com/CapitolHill/1074/israel.htm
Webmaster Comrade Roni INAN's e-post: Inan@tdc.dircon.co.uk,
IntPEN@dircon.co.uk

Sanna KuKluxKlan barbariet bedrivs af Judiska skurk-dominatinoen:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam45.gif

Apartheid in Fact: (Pissed off by the Jewish Chiefs of Humboldt Co.) http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/iraq032403jpg.htm
http://www.humboldt1.com/~016910/BibliogZionism.html
Apartheid should be banned worldwide:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114568916jpg.htm
www.boycottisraeligoods.org/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewforum&f=3
Snake's character is snake-character:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam23.gif

Arab Human Rights:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/0264jpg.htm
http://www.Arabhra.org/index.htm

Arbeit macht frei; true! And therefore the jackals prevent the Work Rights of dissidents:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114566816jpg.htm
http://www.arbetarsocialisten.pp.se/fs-om.htm

Arthur R. BUTZ informs about Jewish Fascism:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114567116jpg.htm
http://pubweb.acns.nwu.edu/~abutz/index.html%20
http://pubweb.acns.nwu.edu/~abutz/dnews/

Double-moral of double-faced clan-members:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam29.gif

Artists&Christian Academians against Racism:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114567416jpg.htm
http://www.geocities.com/orthopapism/jewishracism.html

Associazione Revisionismo Storico:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114568116jpg.htm
http://members.tripod.com/~revisionismo/

New World Ordning=Jew World Order:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam37.gif

Assyrian Freedom online&Assyrians against Jewish Fascism::
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114568816jpg.htm
http://www.mathaba.net/www/palestine/
http://www.b2g2.com/boards/board.cgi?user=mathaba

Assyrian&Syrian Working Class struggle against Zionist Imperialism:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114707616jpg.htm
http://www.po.org.ar/english/824art1.htm

SvekJa oligarkins-svinarter:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam47.gif

Australian Anti-Zionist News by Cassopaea:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114715116jpg.htm
http://www.cassiopaea.org/cass/signs130.htm
Sveriges svek media tillhör USraeli Maffia?
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam56.gif

Aztlan:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114693116jpg.htm
http://www.aztlan.net/
Aramean/Suryoyo Forum of Beth-Nahrin:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114714516jpg.htm
http://f22.parsimony.net/forum43509/messages/98.htm
http://f22.parsimony.net/forum43509/messages/52.htm
Against judaized Imperialism///Indian&Kashmir Solidarity movement:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114714216jpg.htm
http://members.tripod.com/indianheart/disc1/00000062.htm
http://members.tripod.com/indianheart/
disc1/0000005a.htm
Ahmet KAYA Protest Art forum against Genocide:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114693316jpg.htm
http://www.renkayrim.com/mesaj.html
http://www.turkey.com/forums/showthread.php3?threadid=1247

Balkan Massacre related provocative assassinations of Mo$$ad
demasked by the American Communist Party; Los Angeles Labor Anti-Zionist forum: http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114666116jpg.htm
http://www.lalabor.org/wwwboard/messages/168.shtml

Anti-Eurogold/Anti-Imperialist Peasant Revolt/Bergama Solidarity forum:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114661716jpg.htm
http://www.globalresponse.org/joinform.html
http://www.bergamadirenisi.net/mc/english.htm

Anti-Fascist forum&Ìsci Party-Aydinlik readers in the C.H.; Confederation
Helveteja:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114692416jpg.htm
http://www.aydinlik.com.tr/arsiv/2001/06/17/anasayfa.html
http://f50.parsimony.net/forum202797/index.htm

Anti-War service /Kriegsdienstgegner /Savaskarsitlari-forum:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114631816jpg.htm
http://www.dfg-vk.de/wwwboard/index.php?p
lng=&pdays=15&pcmd=entry&pentry=187

http://www.dfg-vk.de/Zivildienst/inter025.htm
http://savaskarsitlari.org/mforum/a/index.asp
http://www.dfg-vk.de/Zivildienst/inter026.htm
http://www.connection-ev.de/
http://www.savaskarsitlari.org/kayit.asp?SozumVar=1&ArsivTipID=9
http://www.dfg-vk.de/wwwboard/index.php#write

War resisters don't want be military slaves of Imperialism, Evangelist/Talmudian fanatism, Zionism and such all other Fascist systems... (Unfortunately, many deserters
from little Asia have a strange passionate to the passwords, chiffres, secret
numbers etc. and therefore their forums collapsed.).
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114692816jpg.htm

Arameans Anti-Genocide forum: (moved to the Syriac Studies online....)
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114580216jpg.htm
Archive/Lêgerîn, Anti-Imperialist Scandinavian&Kurdish asylumseekers' forum:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114585816jpg.htm
http://www.legerin.com/discussions/ShowLatest10.asp?language=en&grid=13
E-post: siwon@telia.com

Armenian Turkish Communication Team against the Genocide:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114640616jpg.htm
http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=13181&messageid=994175916
http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=13181&messageid=1001755719
This is Edward KEVORKIAN's second additional forum.

Assyrian-Armenian (Beth Suryoyo Assyrian) Anti-Imperialist Alliance:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114581816jpg.htm
http://f21.parsimony.net/forum37811/messages/11910.htm
http://f21.parsimony.net/forum37811/messages/11847.htm
http://f21.parsimony.net/forum37811/messages/8777.htm
http://f21.parsimony.net/forum37811/messages/11103.htm
http://f21.parsimony.net/forum37811/
In this one, we do not demand passwords, nor show IP numbers and therefore no one single joiner needs to give away his/her identity. Anti-Fascist, Anti-Zionist esoterik forum Germania.
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114652416jpg.htm
http://www.homepagemodules.de/board/topic.php?&board=210108&id=160188&forum=11719870
Bethnahrin Holand Forum:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114652516jpg.htm
http://f27.parsimony.net/forum66280/messages/38.htm
http://f27.parsimony.net/forum66280/messages/10556.htm

Civil Constitution/Anayasa-forum:
http://groups.yahoo.com/group/sivilanayasa/messages
http://come.to/Che

Cypriotic Discovery/Discover Turkey through crimes on Cypriotic and other
peoples':
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114652216jpg.htm
http://network54.com/Hide/Forum/94800
Discussion forum exposing Turkey's crimes against Humanity obtain justice for its many
innocent victims in Cyprus, Armenia, Kurdistan and in Turkey itself.

Deniz GEZMÌS Communist forum:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114652716jpg.htm
http://gaeste5.parsimony.net/gaeste38565/
http://www.bizimdeniz.net/English/indexengl.html
http://www.mcdonaldsgohome.net/

Hikmet KIVILCIMLI Communist forum:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114652116jpg.htm
http://people.freenet.de/kivilcimli/almanca.htm
http://www.marxists.org/glossary/people/k/i.htm

http://people.freenet.de/kivilcimli/

DSÌP-Revolutionary Socialist Workers / Dev Sosyalist Ísçi Party:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/large301416jpg.htm
http://us.geocities.yahoo.com/gb/view?member=devrimciparti&.start=16

DSÌP, Revolutionary Socialist Party's Women Rights& Feminist forum:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114758916jpg.htm
http://us.geocities.yahoo.com/gb/sign?member=devrimciparti

Europen Union have two different conference centres about democracy; here; E.U.,
European Union's democratical suggestions; Conference Centre number one:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/114759016jpg.htm
http://pub45.bravenet.com/forum/3782049108/

http://pub45.bravenet.com/forum/3782049108/fetch/266072/
E.U.,Conference Centre number two; European Union's Intellectual responsibility.
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/large304047jpg.htm
http://pub50.bravenet.com/forum/show.php?usernum=4258143977

http://pub50.bravenet.com/forum/4258143977/fetch/246204/

Force Capitalism /kapitalizmeisyan International Revolutionaries:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/s20jpg.htm
http://groups.yahoo.com/group/kapitalizmeisyan/message
http://groups.yahoo.com/group/imfyehayir
http://f23.parsimony.net/forum51823/messages/108.htm
http://f23.parsimony.net/forum51823/messages/105.htm
http://www.f23.parsimony.net/forum51823/messages/86.htm

Free/Özgür Anti-Imperialist Discussion:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/00jpg.htm
http://panolar.hypermart.net/defter/guestbook.html

Babykiller:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/m40jpg.htm
http://www.babykiller.com/
BADIL (Resource Center for Palestinian Residency and Refugee rights):
http://www.Badil.org/
http://www.badil.org/e-index.html
http://www.holywar.org/CART1.gif
Barbarity transferred from Western, like an useful horse, almost ridden by the Jews:
http://www.aljazira.it/img/guerrairaq200303/iraq46.jpg

BarnesReview against the Jewish fabrication industry: http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large304258jpg.htm
http://www.barnesreview.org/
BBC Documentary Center/ (with special thanks to the staff of Panorama Archive-BBC)
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large304212jpg.htm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/audiovideo/programmes/panorama/newsid
1381000/1381328.stm
http://news.bbc.co.uk/olmaedia/12380000/video/13813228sharonv.ram
(Pissed off by the corrupted Fascist Jewish staff...) It was an audiovisual doc. on
HumanButcher SHARON and other Jew-Fascists' Crimes/PALESTINIAN GENOCIDE/massacre in Sabra/Shatila/Qana...occupied Mideast/Hypocrisy of U.N.-War Crime section's reponsible jurists, corrupted chiefs etc. E-post: newsonline@bbc.co.uk,
bbcprime@bbc.com.uk,
http://www.holywar.org/CART41.gif
Bergen-Belsen Jobbcentrum Independent Initiative against Zionist Imperialism:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large304089jpg.htm
http://www.palkom.com/inn.htm
Belgian MotherEarth Activists against the judaized fascist dominance on the World:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large304152jpg.htm
http://www.motherearth.org/nowar/en/home
en.php
Beware Holy places from the ZOG, zioni occupational gang,:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/large304154jpg.htm
http://www.hlt-palestine.org/
Beyond the fake propaganda of the Zionist Media:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/large302913jpg.htm
http://www.whatreallyhappened.com/
Bilderberg Conference (first time in 1954):
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/bildenbergi1sreja.gif

Birger studies on traditionally pedophilia&robbery&fraud connection of Zionist
Criminals:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/s23jpg.htm
http://www.ludd.luth.se/~birger/gbread.htm

Bob HANSSON&BURMAN&Musicians against the judaized "Big Brother" Imperialism:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/m44jpg.htm
http://www.highspeedart.com/hansson/bobbrev.html
http://www.national.se/

Bolletino di informazione antimperialista:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/g301jpg.htm
http://www.bollettino.it/

Books and useful information against Jewish Brain Washing process:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large303544jpg.htm
http://holywar.org/BOOKS.htm
Brain analysis fotos on the super-executer robotic: Evangelic-Fascist instrument Double WC mouth B.SHit:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large304292jpg.htm
http://bushspeaks.com/vent.asp?did=103
Boycott Bush-it :
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large303689jpg.htm
http://www.boycottbush.net/

Brain-Washing/Kinderbücher; die die Gehirnen von Kinder wäschen:
http://www.najdeh.de/nn/dez99/bild.html
(pissed off by the Germanian whore-authorities...)
E-post: redaktion@najdeh.de

EU under threat of Zioni-animal:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam57.gif

Brasilian CLAJADEP against the Zionist Imperialism:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/Large304366jpg.htm
http://www.clajadep.hpg.ig.com.br/index.html

Brasilian PCML, Partido MarxistLeninista revolutionaries Inverta:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/Large304408jpg.htm
http://www.inverta.com.br/ppag68b.htm

Britannian Council against the Jewish Fascism:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/100gif.htm
http://www.caabu.org/index.html
Britannian&Palestinian info center:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/BUSHVICgif.htm
http://www.palestine-info.co.uk/am/publish/
Bulldogs and lapdogs, like BUSHY&CONDY freaks of Jew the Jew ruled farm ZOG:
http://www.andreaharner.com/archives/2004/11/bush
condiricepartii.html

Bulldog WC-mouth BUSHIT and lapdog Swedish Evangelic Premier Görrån PetZION:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/114865616jpg.htm
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/svenskregering.htm

Bulgaria exposed the false attack on Pentagon; evidence around the lies of 11/9:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/pentagon
nastavkaboing.jpg

Bureaucracy dominated always by the "doubble-faced Jewish virus":
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large303481jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/english/40.html

BusssSH'T flash:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large304823jpg.htm
http://www.ericblumrich.com/

Buying of the president:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large305468jpg.htm
http://www.bop2004.org/dtaweb/bop2004/
Documentazione sull'infiltrazione dei nemici nella Chiesa:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large304151jpg.htm
http://www.marcel-lefebvre-tam.com/

Daily Catholic:
http://www.dailycatholic.org/
http://www.holywar.org/CART22.gif

Der Stürmer newspaper uncowered Zionist plan against Humanity; the history shows that the Germans have right; yes, the Jews are "unglück" and still danger against Humanity:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/large304310jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/50-2.html

Fair:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/large304087jpg.htm
http://www.fair.org/international/iraq.html

Francia's intellectuals exposed the true face of Imperialist Pèril Juif:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/large303401jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/engcaptions/35-4.html

Germania&Intifada Solidarity:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/small303275jpg.htm
http://intifada.de/
Global search:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/small303259jpg.htm
http://globalresearch.ca/
Henry FORD warned about the world domination aims of the Jewish Fascist danger:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/small303110jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/69-7.html

Jewish snake caricaturized:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/small303063jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/engcaptions/68-5.html

Judisk nuklear-utrustning underminerar den framtiden af civilisationen:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislamc.gif

London against Jewish snake:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/small303064jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/35-7.html

God's prayer or the profiters beyond believers:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/small302225jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/engcaptions/64-4.html

Polonian intellectuals showed the true face of Zionist Imperialists:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/small302910jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/35-5.html

Protocols of Zion; wonderful caricaturized cover of Arab version published in
Egyptia:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/small302768jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/engcaptions/35-6.html

Russian-Gudok Cartoon describes Jewish hypocrisy type:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/small302586jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/64-1.html

TROTSKY and all the such dolly Anarchist instruments always served to the
Zionist aims; caused bloody conflicts between proletarian cathegories instead of
to struggle against the Imperialism:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/engcaptions/42-8.html

Ukrainian intellectuals expose "The protocols" of judaized Imperialism:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/small302200jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/35-8.html

Pluvim Magazine-Leningrad exposes the true Terrorist type:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/engcaptions/36-1.html

Russian Cartoon Magazine Agitator shows the biggest agitator who rids US horse:
http://www.albasrah.net/images/war
crimes/pages/small283706jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/64-9.html

Magazine Russkije Wedomostii shows the collaborated cloakrats who undermines the
World:
http://www.albasrah.net/images/warcrimes/pages/large305342jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/engcaptions/69-2.html

Russkoje Woskresenje Zhirinovskogo Magazine exposes the "Human faced cloakrats":
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/0
jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/engcaptions/69-3.html

Moldavia-Sovietkaia caricaturizes the Jewish network:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/1
3jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/64-2.html

Minsk-Russian intellectuals wrote the truth against the Jewish Racist industry:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/12jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/64-8.html

Moscovskii Tractir Magazine teach us to cleanse the Jewish cloakrats:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/14gif.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/69-1.html

Russkaja Pravda cartoonists showing the "living evidence" so-called "Protocols
of Zion-cloakrats":
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/16gif.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/69-4.html

Reincarnation of system realized in Russia by the Jewish Capitalist power:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/16jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/68-7.html

Soviet-Krokodil magazine describes the snake of Zion:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/17jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/64-3.html

Soviet Proletaria hunted the "human-masked cloakrats":
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/19jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/68-8.html

Executers of Zion built on the Lie industry around the manipulative National
Socialism :
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/20gif.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/64-6.html

Za Russkoje Djelo Magazine shows Russian role against Jewish snoke:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/27jpg.htm
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng
captions/69-6.html

Bush-it-BLiar couple liberated (!) masses by massacre:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/28gif.htm
http://www.haroonsaadiq.com/notice.htm

BUSH-it Jr. Watch; super bloody idiotic marionette of all the ages of
civilization::
http://www.bushwatch.net/
http://www.holywar.org/CART123.gif
Café Freedom:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/35
gif.htm
http://www.freedomsite.org/cafe/homepage.html

Campaign against Arm Trade:
http://www.nata2.info/humor/bush/iraq-explained.gif
http://www.caat.org.uk/
Canada-Edmonton Activists struggle against Jewish Fascism:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/36gif.htm
http://www.wage-peace.org/

Cartoons for think twice:
http://abbc.com/islam/roligt/roligt.htm
http://zog.to/3/cartoons/yabo.htm
http://zog.to/3/cartoons/cr-ind.htm
http://zog.to/3/cartoons/rocks.htm
Cartoonized Nutwork:
http://www.michaelmoore.com/
media/images/home/dude-top-02.gif
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/E38DDE90-1265-4C32-A3A2-8A2AE1301E28/368/THENEXTASSIGNMENTENGCOMPRESSED.gif

Catalonia fights against the Zionist Imperialism:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/39jpg.htm
http://www.psan.net/lluita/

Censor driven by the Zionist Imperialist Power:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/40
jpg.htm
http://www.jeninjenin.org/film.htm
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,858368,00.html
Chechian Bohemia&Moravia Communist Party, KSCM:
http://www.kscm.cz/news.asp?menu=1&necId=321&necId2=321
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/B9FC8BDE-14A0-4572-801B-617B46B23D3B/366/RemovalofsaddamEngcompressed.gif

Che in Russia:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/42jpg.htm
http://titan.guestworld.tripod.lycos.com/wgb/wgbview.dbm?owner=CheGuevaraRussia

Che Guevara Information Archive:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/44
jpg.htm
http://www.geocities.com/Hollywood/8702/che.html
http://www.voy.com/493/
Che GUEVARA Internet Archive:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/45jpg.htm
http://www.marxists.org/archive/guevara/index.htm

Che lives -I-:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/46
jpg.htm
http://www.che-lives.com/
http://www.che-lives.com/cgi/gbook/guestbook.pl

Che lives -II-:
http://www.che-lives.com/simpgb/guestbook.php?lang=en&layout=chelives
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/12E185D7-E454-4E84-8889-5CDD437D3124/13540/MeCHAMPIONSHIPENGCOMPRESSED.gif

Che; Vallegrande Che Festival page:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/47jpg.htm
http://www.geocities.com/CapitolHill/9051/

Chicage combats Jewish Fascism:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/51
jpg.htm
http://www.chicagoantiwar.org/

Chilean MIR against the Zionist Imperialism:
E-post: mir-rebelde@terra.cl
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/711438CD-45C0-4F03-BB11-5E648C25D33F/370/PAKUSTIESENGCOMPRESSED.gif

Children Foundation:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/53jpg.htm
http://www.tamkeen.org/CSOs/PSCF/Index.html
http://www.dontsayyoudidntknow.net/pages/bullets.html
Children massacred by the Coalition Insanity of judaized Imperialism:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/54
jpg.htm
http://english.aljazeera.net/InPictures/Falluja-Siege07-04-20042.htm
Children Rights, emergency:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/57jpg.htm
http://www.kinderusa.org/emergency.htm
http://www.dontsayyoudidntknow.net/pages/aim-low.html

Children Treated Abroad:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/62
jpg.htm
http://www.pcrf.net/abroad/abroad.html
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/BE7D33C0-CE61-407D-BCB6-D6F141561954/64/violationsEngCompressed.gif
Christians against the Jewish Manipulations Empire; Alfred OLSEN's channel Holy
War:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/55jpg.htm
http://holywar.org/indexholy.html
http://holywar.org/PROPAGA2.htm

Civilized (!) Negro lapdog Concolos Condoleezza RICE shows braveness by her Lords:
http://www.gagarama.de/bush-satire/bush-rice.htm
Coalition Military helps to the world dominance of Jewish Fascism to cleanse the Arab
Children:
http://www.aljazira.it/img/guerra
iraq200303/iraq74.jpg
CODOH:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/67gif.htm
http://www.codoh.com/index
main.html
http://books.dreambook.com/codoh/gbook.html
Colorado Solidarity Committees:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/69jpg.htm
http://www.ccmep.org/
Comandante:
http://www.albasrah.net/images/deserve/pages/3raia
gif.htm
http://www.el-comandante.com/Default2.htm
http://www.el-comandante.com/guestlog.htm
http://www.el-comandante.com/ADDGUEST.HTM

Commercial markets continue to massacre the Pedophilia&Incest victims; listen to the Scandinavian child victim Johanna DOROTHEIAN:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/92jpg.htm
http://www.tictocmusic.co.uk/message-board.asp
Committee to Support the Revolution in Peru
http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/1AAE31F487D749A48C3050094C21C677jpg.htm
http://www.csrp.org/
Committee of the Union of Communists of Iran (Sarbedaran): http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/August%2021,%202004%20to%20the%20Maythem%20al%20Tamar%20mosque%20in%20Kufa
jpg.htm
http://www.sarbedaran.50megs.com/newpage3.htm
http://us.geocities.yahoo.com/gb/view?member=voicesarbedaran
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/C414B677-2460-47FC-87E3-8DA7346C1903/542/sectariandivisioninIRAQCompressed.gif

Committee to Support the Revolution in Peru:
http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/Baghdad's%20Sadr%20City
jpg.htm
http://www.csrp.org/

Communist Party of Australia, CPA:
http://www.cpa.org.au/campaign/uswar.html

Communist Party of Sweden, SKP:
http://solidnet.org/cgi-bin/agent?parties/075=sweden,communistpartyofsweden
Communist German leagues against the enemy number one: ZOG: http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/captbag10108170852iraqnajafbag101jpg.htm
http://www.marxists.de/middleast/isrpalndx.htm
Corresponsal: http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/capt
bag10408280901iraqnajafbag104jpg.htm
http://www.elcorresponsal.com/
Communist Refoundation Party, Italia: http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/captbag11108121220iraqnajafbag111jpg.htm http://www.rifondazione.it/pg/internazionale/english.html
Communiste Révolutionnaire Francia LCR, against Jewish Fascism:
http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/capt
bag11208281034iraqcourt_bag112jpg.htm
http://www.lcr-rouge.org/

Communist Workers' Party Finlandia, KTP: http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/captbag11508282007iraqbag115jpg.htm
http://www.kaapeli.fi/~ktp/english/index.html
Comrade Burman in Scandinavian Ghetto (Förort, för hård):
http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/capt
bag12008281227iraqclashesbag120jpg.htm
http://www.fororten.com/eburman/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=19&mode=thread&order=0

Comrade Raymond Luc LEVASSEUR:
http://www.abolkhaseb.net/images/usa-did-it/pages/captbag12308231714iraqnajafbag123jpg.htm
http://home.earthlink.net/~neoludd/

Comrade Sundiata ACOLI:
http://www.abolkhaseb.net/images/3loj/pages/08-30L
gif.htm
http://afrikan.i-dentity.com/sundiata/

Comrade Tom MANNING:
http://www.albasrah.net/images/wedding/pages/wedding-Makr%20al-Deeb190504jpg.htm
http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/3400/

Comrade TCHOLAKOV, Stefan Dimiter:
http://www.albasrah.net/images/wedding/pages/wedding-Makr%20al-Deeb190504-11
jpg.htm
http://web.domaindlx.com/choli/Links1.asp
http://www.elcadillo.com.mx/03oct22/regine/zircusbush.html
Copenhagen Initiative documented Crimes of Zionist Imperialism: http://www.albasrah.net/images/facts/hate.htm
http://www.nejtilkrig.dk/dokumenter.htm
Court tv:
http://www.informationclearinghouse.info/article3916.htm
http://www.courttv.com/casefiles/mumia/

Coventry Socialist Party's Anti-Zionist Forum: http://www.albasrah.net/images/deserve/pages/USSgif.htm
http://www.coventrysocialistparty.freeserve.co.uk/
http://www.holywar.org/CART98.gif Covert Actionhttp://www.albasrah.net/images/deserve/pages/29783033519jpg.htm
http://www.covertaction.org/bio
coverExcerpts.htm
Crimes organized by the Jewish lobbies: http://www.albasrah.net/images/deserve/pages/365
jpg.htm
http://www.theunjustmedia.com/jew%20organized%20crime.htm
CSVI, Coordination for Support the People's Resistance in INDONESIA:
http://www.abolkhaseb.net/images/air-strike/pages/00jpg.htm
http://www.xs4all.nl/~peace/
http://www.xs4all.nl/~peace/pubeng/inter.html

Cuba, si!:
http://www.abolkhaseb.net/images/air-strike/pages/2airstrike
falluja-2-10-2004jpg.htm
http://mercury.guestworld.tripod.lycos.com/wgb/wgbview.dbm?owner=cubasi
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/#Top
http://htmlgear.lycos.com/gw/guest/control.guest?u=cubasi
http://htmlgear.lycos.com/gw/guest/control.guest?a=sign&u=cubasi&i=1&r=http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/

Culture plunderers leagues as a project of invasion coalition of the Zionist
Imperialism:
http://www.abolkhaseb.net/images/air-strike/pages/2airstrike
samarra-2-10-2004jpg.htm
http://www.globalfire.tv/nj/03en/politics/crimesvsculture.htm
Danemark Defence Humanbeing against Jewish Fascism:
http://www.abolkhaseb.net/images/air-strike/pages/3airstrike
falluja-2-10-2004jpg.htm
http://www.danpal.dk/
Daniel WRETSTRÖM slaughtered by the "Imported Immigrant Criminal bastards&fake Asylumseeker parasites" of the Jew controlled Imperialism:
http://www.abolkhaseb.net/images/air-strike/pages/3airstrike
samarra-2-10-2004jpg.htm
http://www.resistance.com/zine/Articles/DANIEL%20WRETSTR%D6M.htm

David DUKE exposed Jewish Satan's ugly face:
http://www.abolkhaseb.net/images/air-strike/pages/6airstrike
samarra-2-10-2004jpg.htm
http://www.geocities.com/johnathanrgalt/David
DukeFromTanzeemwebsite.html

David IRVING tells:
http://www.abolkhaseb.net/images/air-strike/pages/942E8350401345A5BEDAEED88F20BA70
jpg.htm
http://www.fpp.co.uk/online/index.html

Defence the Child Rights:
http://www.abolkhaseb.net/images/air-strike/pages/8jpg.htm
http://www.dci-pal.org/
Deir Yassin org.:
http://www.deiryassin.org/
http://www.deiryassin.org/menu
feedback.html

Democratic Palestine:
http://members.tripod.com/~freepalestine/
Danemark-Palestine Solidarity org.:
http://www.danpal.dk/english.php
Dangerous idio-animal typ among us: http://abbc.com/bush/chimp.htm

Democracy tv&radio; watch entire, now:
http://www.iraqvictims.com/default.asp
http://www.democracynow.org/index.pl?btid=11
Dov'e' l'Aereo che ha Colpito il Pentagono?!

http://www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreursen.htm

Dubliners against Zionist Imperialism:
http://irishantiwar.org/index.adp
Eelam, Sri Lancaiska Guerilla Organisation: http://www.tamilnet.com/

Einheit gegen Kinderschender/Paedophilen:
http://www.enhet.se/snack/messages/47.html

Electronic Intifada org.:
http://www.electronicintifada.net/new.html

Electronic Iraq org.: http://electroniciraq.net/news/
ETA, Euscal Herria Journal for Liberation Basqia:
http://members.freespeech.org/ehj/

EMHRN, Euro-Mediterranean Network:
http://www.euromedrights.net/english/engelsk.html Eric
BLUMRICH exposed; MASSACRE on IRAQ which completely realized by the judaic
Imperialism:
http://www.ericblumrich.com/strangelove.html Ethnic
Cleansing/Ethnische Säuberungen, Völkermord in Palästina&Irak:
http://globalfire.tv/nj/d2001/juden
luegen.htm (...hacked)

Euscal Herria Batasuna, Baskian Guerilla Organisation:
http://www.euskal-herritarrok.org/international/b01/eindex.htm

EU institutons are under fraud&foundation masked assassination:
http://www.buzzle.com/editorials/12-24-2001-8820.asp

European Jews aim such Family Model, what Sweden already succeed:
http://www.ostara.org/images/wien1a.jpg

Evangelian&Jewish brothels selling children&most liberalized markets exposed in
the satellite regimes of USrael; top kinky one market is Swedish Kingdom:
http://maillist.gio.gov.tw/freedom2/msgboard/listarticle.php?tid=5

E.Z.L.N., Mexican Guerilla Zapatista Liberation Army: http://www.ezln.org/

FAIR - Fairness & Accuracy In Reporting:
http://www.iraqvictims.com/photos.asp
http://www.fair.org/

F.A.R.C.-E.P.; Colombian Guerilla Organisation: http://www.farc-ep.org/

Fence building around the families as USraeli security model:
http://www.ostara.org/images/brd-zuku.jpg FightBack:
http://www.fightbacknews.org/intl.html#Palestine
Finlandia-Helsinki Activists struggle against Zionist Imperialism:
http://members.surfeu.fi/ewk/eiiskuairakiin/

Foolish Figures of Muppet Show of Human Butcher Sharony Boss:
http://www.realchange.org/
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/EE4D91A6-3F03-46AE-ACAC-4D2643AE4EE3/72/TargetingmediaEngcompressed.gif
Foto Coverage&Shame on Humanity!
http://zog.to/3/photos/shot1.htm

Francia movimento d'Internationale fight Jewish Fascism:
http://site.voila.fr/PENN974/ http://www.holywar.org/CART111.gif

Fredrik BENDTZ exposed the libearalized Pedo-markets of zioni Kingdom Sweden:
http://users.cgiforme.com/fbendz/cfmboard1.html

Freedom and Justice:
http://www.freesaj.org.uk/
http://www.holywar.org/CART35.gif
Freedom Journal of Mumia Abu-JAMAL: http://www.mumia.org/freedom.now/
http://www.holywar.org/CART97.gif

Free Speech; Love to Informative World::
http://members.tripod.com/~ukulju/links2.htm Free Speech
org.&tv; watch it, just now: http://www.freespeech.org/
http://www.freespeech.org/ramfiles/genocide.ram

Free Speech Rights and its enemy number one; ADL gang:
http://www.fpp.co.uk/docs/ADL/index.html French-Palestinian
Solidarity Associations: http://www.palestine-france.com/

Genocide on Iraq:
http://www.iraqvictims.com/video.asp
http://abbc.com/islam/english/english.htm#iraq
http://abbc.com/islam/english/iraq/imagesofoccupation.htm
Genocide Survivors' Testimonies:
http://www.alnakba.org/testimony/testimony.htm

Genosse HÖJEBERG singt so schön noch immer:
http://www.sub.su.se/forint/antis15.htm George WC BUSHit:
The Unauthorized Biography: http://www.tarpley.net/bushb.htm
http://www.ostara.org/images/bu
bl.gif

Germanian Immigrants exposed Incest Criminals:
http://www.gazeteguncel.de/forum/messages/5.html Germanian
Journal's English Redaction:
http://www.globalfire.tv/nj/english.htm

Germanian Kommunisten kämpfen gegen die zionistischen Faschisten:
http://www.kommunisten-online.de/inhalt.htm

Germanians advice the selfdefence against the Zionist Imperialism:
http://www.the7thfire.com/9-11/PastoreInvestigationof%209-11/chapter4–ZionismandWWII.htm
http://www.dontsayyoudidntknow.net/pages/maciej-sudra.html

Germar RUDOLF informs about the jewish dominated falsification industry:
http://www.vho.org/what/ http://www.holywar.org/CART41.gif
Goetheburg city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist
Imperialism: http://www.stoppakriget.nu/ Greecia-Athens
Initiative against the judaized Imperialism:
http://users.otenet.gr/~ergatiki/main.htm
http://www.holywar.org/CART42.gif

GreenLeft: http://www.greenleft.org.au/

Greenpeace knows that there is NATUR in the OCCUPIED TERRITORIES, too:
http://www.cpnpeecp.org/

Halmstad city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist Imperialism:
http://hem.passagen.se/fred.i.mellanostern/

Hank ROTH's news center:
http://pnews.org/

Hellenic Genocide:
http://www.greece.org/genocide/quotes/
http://www.greece.org/genocide/
http://www.greece.org/genocide/petitionform.html

Hiroshima&Nagasaki; Fascist face of Zionist American massdestruction:
http://www.mctv.ne.jp/~bigapple/

Holand Initiative against Jewish Fascism:
http://www.wereldcrisis.nl/

Holocaust on Arabs&relatives:
http://www.hoffman-info.com/palestine.html
Holocaust-Industries of the Zionist Imperialist profiteers:
http://globalfire.tv/nj/d2001/juden/idxjuden.htm
http://www.holywar.org/CART67.gif
Horst MAHLER, advocate against imperialist lies/Aufstand für die Wahrheit!:
http://www.deutsches-kolleg.org/hm/

Humanistas Budapest against the Judaized Imperialism:
http://www.humanista.hu/

Human appeal of Holand scientists:
http://www.omroep.nl/human/tv/muur/heelboek010/heelboek010.htm

Human Rights in the occupied Middle East:
http://www.derechos.org/human-rights/mena/iot.html

Human Rights Center of Filistinia:
http://www.PchrGaza.org/

Human Rights&The True Human-Rights-Activists were been pursued and prevented by
false Human-Rights-NGOs of judaized IMperialism... Here is a wonderful evidence
story on such persecution process under MACCACRE times:
http://pub18.ezboard.com/fbalkansfrm19.showMessage?topicID=176.topic

Ukrainian folk talks on the Plunderer Flocks of Jewish&Evangelian virus who
infected Scandinavia:
http://media.topping.com.ua/cgi-bin/forum/readmessage.cgi?f=14&m=31

Scientical Analysis on the Jew controlled Paradigm of "Human-faced-parasites":
http://www.propaganda101.com/msgboard/messages/765.html

Ethiopian Jew flock washing itself by urine of animal:
http://www.faem.com/links/coolboy.htm

IAP:
http://www.iap.org/links.htm
http://www.holywar.org/CART64.gif

ILPS, Int. League of People's Struggle:
http://www.geocities.com/ilps2000/whatsnew.htm

Incest cases unvailed by the College Students:
http://www.collegebriefing.org/bboard/thread.cfm?threadid=40&messages=1

Independent Institute against the Jewish Fabrication Industry:
http://www.independent.org/index.html

Indian Liberation:
http://www.cpiml.org/liberation/year%202003/June2003/Foreign
Policy.htm
Indict Human Butcher:
http://www.iap.org/massacres.htm
Indonesian PRD against the Zionist Imperialism:
http://www.xs4all.nl./~peace/pubeng/mov/mov.html

Industrial Lie Mechanism&Traditional Fabrication and Holocaust Bluff of Jude
Psycopats: http://www.normanfinkelstein.com/id44.htm

Indymedia - Belgium
http://belgium.indymedia.org/

Incest victims&witness Solidarity testimonies on Criminal Abit DUNDAR league:
http://users2.cgiforme.com/Guybrush/messages/454.html

Indymedia guests talking on commercialized abuse cases of Zionist Satellite
regimes:
http://vancouver.indymedia.org/news/2003/02/33157comment.php

Intifada Online:
http://www.IntifadaOnline.com/

Int. Socialist Review demasked the False Messiah of Zonist Imperialism:
http://www.marxists.de/middleast/selfa/zionism.htm
IntifadaOnline forum:
http://www.soundofegypt.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=reply&f=5&t=000007

International A.N.S.W.E.R. (Act Now to Stop War & End Racism)
http://www.internationalanswer.org

International Action Center
http://www.iacenter.org/

International Communists:
http://www.vcp.nu/vcpnieuws/links.htm
International Solidarity Movement:
http://www.palsolidarity.org/
Investigation Committee on Ariel Sharon's crimes against humanity:
http://www.petitiononline.com/warcrime/petition.html
Iranian Marxists:
http://www.trife.com/sevnska/art/22-7-1m.htm

Iran&Pakistan Solidarity talks on judaized Imperialism/A tribute to Comrade Dr. SHARIATI online:
http://www.shariati.com/guestbook.html

IRA,
Ir(a)landia's Liberation Army:
http://www.sinnfein.ie/index.html

IRSM, Ir(a)landia's Socialist Workers:
http://irsm.org/irsm.html
ISLAM AGAINST IMPERIALISM.. All the prophets were Freedom Fighter and forced against Imperialists and therefore the parasite flock Jews murdered First Officially Socialist Jesus.... In fact, the true Braveheart Muslims struggle against Zionist Barbarity... But there is Islam masked cloakrats, too; for example imported criminals of ZOG: Imported ware Bengalian Anwarul's false Islam group. In fact, it’s typical imported Mafia, simple collaborated Zion lobby, operates EU and exposed by the SvartaListan-push-anmaelan:
http://www.svartalistan.com/start.htm
http://www.the-movie-times.com/thrsdir/actors/reviews/actorboards.hts?eharris+view
http://www.j-bradford-delong.net/movable
type/2003archives/001846.html

Israel is losing, because the Lie-Imperium of the Jews has no future:
http://www.bushwatch.com/comment.htm
http://www.nata2.info/humor/bush/iraq%5b1%5d.jpg

Italia forza struggle against the Jewish Fascism:
http://www.forisociali.org/
Italiano Comrados against the Zionist Imperialism:
http://www.italiapalestina.it/sito/index.html
Jail can't prevent the truth; 'cause TRUTH is stronger than jails:
http://www.altermedia.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=208&mode=thread&order=0&thold=0
Japonian peace activists struggle against Zionist Imperialism:
http://peaceact.jca.apc.org/ Japonian Communist Activists
against the Jewish Fascism: http://www.jca.apc.org/~altmedka/engl-ito.html
http://www.jca.apc.org/~altmedka/engl-index.html

Jeff RENSE's ZionismData archive:
http://www.rense.com/Datapages/zionismdata.htm Jericho
Movement: http://www.thejerichomovement.com/

Jesus Christus killed by the Fascist Jews:
http://www.sullivan-county.com/id2/jews
killed.htm
Jewish-Zionist plots were been exposed by the Australian Freedom Fighters:
http://www.adelaideinstitute.org/Dissenters/dissenters.htm
Jihad for the liberation of Humanity:
http://www.e-jihad.net/ej/ http://www.holywar.org/CART32.gif

Jihad-un-spun:
http://www.jihadunspun.net/home.php

Jihad until Victory: http://www.jihadunspun.com/home.php

Jim KOPP and other true Christians demasked the Zionist Barbarity:
http://www.christiangallery.com/
J. Keller&Hanns Andersen
tell about Traditonal Criminals:
http://www.regmeister.net/verbrecher/verbrecher.htm
Joe VIALLS talks on the ABUSE cases&Jewish Pedo Abit Dundar&NEFEL Clan Fascists:
http://www.joevialls.co.uk/myahudi/
http://www.joevialls.co.uk/myahudi/packrape.html John BALL
exposed the Jewish lies around the JobZentrum-files:
http://www.air-photo.com/english/ http://www.holywar.org/CART31.gif

John PILGER comments: http://www.johnpilger.com/
Joseph HARSCH comments: http://www.csmonitor.com/
http://zog.to/3/harsch/hr-ind.htm Journalists still under
threat of system and many of them been assasinated by ZOG like an "extra
ordinary" case James MILLER:
http://www.justice4jamesmiller.com/home.htm Journalists who
always been censored:
http://www.gregpalast.com/ http://abbc.com/cartoons/democracy.jpg

Kampf gegen zionistisches Königreich:
http://www.sapmi.se/domen/stockholm/stockholmeng.html
Karl MARX warns about the Talmudic Fascism; traditionally Jewish
Barbarity: http://www.theunjustmedia.com/karl
marxonthejewishquestion.htm
Karutzar; Bulgarians against the Zionist Genocides:
http://user.domaindlx.com/karutzar/

Kinder, die keine Rechte haben:
http://www.deutsche-zeitung.com/Vorhof/Redaktion1/INHALTDZ/inhaltdz.html
Korean progressive network: http://english.jinbo.net/

Korean news-Democratic People's Republic of Korea:
http://www.kcna.co.jp/index-e.htm E-post: eng-info@kcna.co.jp
Kristiansand-city Independent Initiative against Jewish Fascism:
http://www.uffp.org/

KurdInfo, Antisemite revolutionary community in Scandinava:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/61
jpg.htm
http://www.kurdinfo.com/nivis/aturan4.htm

Kurdistan Liberation/Guerilla forum:
http://guerilla.hypermart.net/discus/
E-post: Kurdistanlib@hotmail.com

Kurdistan Recognizes the Armenian Genocide:
http://www.cilicia.com/armo10i
kurdistan.html More info on: Kurdistan
Exile Parliament and Conflicts between Kurdish People and Jewish Occupational
Mafia: : c/o: Haydar-Isik@t-online.de
http://www.kurdistan.org/Articles/olson2.html

Labor versus Capital in the heart of Jew World Order
http://www.geocities.com/CapitolHill/8425/index.htm

Laponian Anti-Zionist Marxists in solidarity like Comrade Lars TÖRNMAN:
http://mailman.t0.or.at/mailman/private/infopalestine/LarsTörnman/AntiZionistRevolutionaryLaponians

Laponian Anti-Zionist movements&Partisans&symphatizers of party:
http://www.kirunapartiet.com

Laponian people struggle against the EU-masked judaized Swedish Imperialism:
http://www.oloft.com/pressfolder.htm

Legitimate George WCmouth BuSHIT:
http://www.legitgov.org/front
Swedenviolent.html

Leonard PELTIER Defence Committee: http://www.freepeltier.org/

Law society:
http://www.lawsociety.org.uk/dcs/fourth
tier.asp?sectionid=7343&CallerID=WhatsNew&UpdateLeft=1
E-post: info.services@lawsociety.org.uk

Leninist Current&Japonia: http://www.ngy1.1st.ne.jp/~ieg/index-e.html

Linköping city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist
Imperialism: http://www.valet.nu/fredsnatet/
http://www.gislaved.net/gb/index.php?gb=4214

Liberated people by the massacres of Zionist Occupational Imperialism
http://bushspeaks.com/home.asp?did=121&dir=b

Libertad:
http://www.libertad.de/

Lysekyl Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist Imperialism:
http://w1.523.telia.com/%7Eu52306189/samlatpalestina.html

London Initiative struggle against Jewish Dominance:
http://www.stopwar.org.uk/ Los Angeles Labor Bureau of
Communist Party: http://cpusa.org/article/archive/0/20
Los Angeles Working Class fight back the Zionist Imperialism:
http://www.answerla.org/

Lubnania exposes the Jewish Barbarity:
http://www.rondavid.net/deadchildren1.htm

Luxemburg Gauche Party:
http://www.dei-lenk.lu/sujet/article.asp?id=105&sub=37
Madre act for Pax:
http://www.madre.org/countrypalisraeli.html

Madrid Solidarity against Jewish Fascism:
http://www.nodo50.org/csca/
http://www.nodo50.org/csca/multimedia/vinyeta15-10-03.jpg

Mafia BERLUSCONI-MUSSOLINI Bastard serves for second Godfafther Butcher SHARON:
http://www.gagarama.de/satire/berlusconi-europopopeo.htm
http://www.holywar.org/CART96.gif

Malta-Vanetta's grafitti activists struggle against the Jewish dominance&Zionist
Imperialism:
http://www.movimentgraffitti.org/

Manipulation around terrorism is the contemporary face of Big Brother:
http://www.apfn.org/apfn/wtc.htm
http://www.holywar.org/CART91.gif

Masonry Watch:
http://www.freemasonwatch.freepress-freespeech.com/bnaibrith.html

Massacre Responsible Nucleo-armed Mafia Z.O.Gang:
http://216.230.204.167/islam/non-muslims/Israel/occupation.htm
http://www.holywar.org/CART86.gif

Massacres of the Zionist Occupational Gang, (Z.O.G.):
http://www.geocities.com/Athens/Troy/2367/massacre.html
(pissed off by the Yahoo stafff; also, Yahoo=Yahoodi)
E-post: MaSeeHi@bigfoot.com

Massacres&The regisseurs of these massacres are not so different each other:
http://www.left.ru/inter/sept/remember.htm
Media lies:
http://medialies.com/ MediaReview:
http://www.mediareviewnet.com/home.html Meister ECKEHARDT (discriminated Jurist of Scandinavia)&Friends&NSF, New Solidarity Front informs against judaized Imperialism:
http://www.den-svenske.com/michel
friedman.htm
http://www.krajnc.net/for/1.cgi?zapis&5&10129
http://www.creationcenter.com/boards/ITDboard/messages/136.html

Mexican delegation against Jewish occupation:
http://www.palestina.com.mx/
Melbourna Activists struggle against Zionist Imperialism:
http://www.vicpeace.org/
Militarist Barbarity modenized instead of modernized civilization:
http://www.comdsd.org/links.htm http://www.holywar.org/CART107.gif
Militarized Mafia's systematical terrorism:
http://www.skrewdriver.org.uk/terror.html

Montreal-Canada Federation Info against Imperialism: http://www.fiiq.qc.ca/
Most wanted terrorists: http://abbc.com/bush/

Media Watch org.: http://www.pmwatch.org/
http://64.226.129.19/pmw/index.asp

MERIP org.: http://www.MERIP..org/

Middle East Facts: http://www.mideastfacts.com/
Mideast Chamber org.: http://www.mideastchamber.com/
Miftah org.: http://www.miftah.org/Forum.cfm
http://www.miftah.org/guestbook/gbook.cfm M. S.'s Che page:
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4212/cheguevara.html
http://www.lpage.com/wgb/wgbview.dbm?owner=chguevara
E-post: moud@hotmail.com,

MultiCruelity of Jewish Barbarity:
http://www.alkhilafah.info/massacres/
Museum of Jewish Crimes against Humanity:
http://vanguardnewsnetwork.com/archives/newsArchives.asp?category=11

Music Activists (Sniper Records&Tor's Vrede) against the Zionist dominance on
Culture: (downloading is easy and free!.. Try it just now, enjoy yourself!)
http://www.sniper-records.net/torsvrede/e
index.htm
http://www.bushflash.com/idiot.html
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2495619
Musicians united against the commercialized Incest&Pedophilia leagues:
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2389626
http://www.tictocmusic.co.uk/message-board.asp

My Lai Massacre 1968
http://www.pathfinder.com/photo/essay/mylai/mylaihp.htm
http://www.pathfinder.com/photo/essay/mylai/mylaicon.htm
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/Mylintro.html
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/mylai.htm
http://www.pbs.org/wgbh/amex/vietnam/trenches/mylai.html
http://www.jurist.law.pitt.edu/trials3.htm

Structural position of the ZOG:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/illuminati
strukture3.gif
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/strukturanailuminati.jpg

Illuminati of Jew-dominated Imperialist systems:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/illuminatistructure4.jpg

Mind-control caps produced first in Sweden; used by evangelian-jewish dominated
laboratories:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/komponenti
nabiochip.jpg

Mind-control caps produced first in Sweden; but implanted mostly by South
African Apatheid regime, USrael military Mafia and its horse USA:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/us
implantant.jpg
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/implantant.jpg

Mind control detected first time in 1974 (actually tested potantially in 11/9):
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/kontrolvurhusuznanieto.gif

Many Monarchies served to the Masonry+Jewry plundring system:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/masonskiorden.jpg
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/J
washstatue.jpg
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/znak
iluminatmasons.gif

NATO; a military toy of the zionized Imperialism:
http://www.sramota.com/nato/
http://www.nodo50.org/csca/multimedia/vinyeta
22-01-03.jpg

Natvan demasked the Zion fraud:
http://www.natvan.com/who-rules-america/
http://www.holywar.org/CART102.gif

Neglected Stories of the dismissed writers&discriminated artists:
http://www.hermes-press.com/NN1.htm

Net Activist:
http://www.dkp-ml.dk/netactivist/index2.htm

News from reality:
http://www.hereinreality.com/carlyle.html
http://www.holywar.org/CART146.gif

News, suppressed:
http://holywar.org/suppress.htm New Yorkers against Jew
York Terrorism:
http://www.unitedforpeace.org/ New Zealand Initiative
against the judaized Imperialism:
http://www.converge.org.nz/pma/

NileMedia:
http://www.nilemedia.com/
http://www.nilemedia.com/Home/contact.html

NoMoreBuSHIT:
http://www.nomorebushit.net/oralmajorityonline/index.htm

Norrbotten&Laponian Party struggle against the EU-masked judaized Swedish
Imperialism:
http://www.norrbottenspartiet.nu/guestbook.html

Norrköping city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist
Imperialism:
http://norrkopingmotkrig.webbsida.com/ Norway-Communist
Party: http://www.nkp.no/e-index.html Norway
Defence Humanbeing against Jewish Fascism:
http://www.palestina.no/nyweb/

Norway Solidarity Committees:
http://www.palestinakomiteen.no/hit.php?Go=alquds1

Occupation Cartoons: http://www.baha-cartoon.net/occu/occup.htm

Occupationwatch:
http://www.occupationwatch.org/

Oli-fever costs your future:
http://www.smirkingchimp.com/article.php?sid=5054&mode=nested&order=00

Opinions&Expressions banned by Zions? Send it us, we Free Speech Group expose it
and combat the Jewish Imperialism
http://www.ruf-ch.org/ http://www.ruf-ch.org/Leser.html

Organized crime-a bloody exposition:
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/Bilder/ Oslo is
already ready to combat the Jewish Lobbies: http://www.ingenkrig.no/
http://www.holywar.org/CART105.gif One-World project of
fanatical Fascist movements Worldwide:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/illuminatistrukture2.gif

Östersund city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist Imperialism:
http://www.factnet.org/discus/messages/4/1892.html?1086290773

Paedophile-league exposed by the victims&oppressed relatives:
http://web.democcracy.info/discus/
disc1/00000008.htm

Pedophilia victims&witness Solidarity testimonies on Criminal Abit DUNDAR league
unvailed by Linda SKUGGE:
http://www.deutscheoptik.com/mboard/messages/2064.html

Palestine campaign:
www.Palestinecampaign.org/
E-post: info@palestinecampaign.org

Palestine Center:
http://www.PalestineCenter.org/

Palestine chronicle:
http://www.palestinechronicle.com/

Palestine Return Center:
http://www.prc.org.uk/
Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy
http://www.Miftah.org/

Palestinian Solidarity org. in Finlandia:
http://www.palestinegd.fi/links1.htm

Pancyprian for Human Rights-Int. Current News&Info Center:
http://members.spree.com/stelios/4index/full/missing.html
http://members.spree.com/stelios/main/main.htm
http://members.spree.com/stelios/hr06/derynia.htm E-post:
THEOCY@cytanet.com.cy, Partisan Laponian revolutionary Olof
T. JOHANSSON's appeal:
http://www.oloft.com/partisan.html

Passia Bulletin: http://www.passia.org/indexbulletin.html
http://www.passia.org/guestbook.htm

Passion to own marks:
http://www.cactus48.com/passion.html Peace turned to Jheese:
http://www.gagarama.de/bush-praesident-specials/royals
s.htm
Pedophiles exposed by African&Danemark Solidarity movement:
http://www.ms.dk/Kampagner/Sudan/mening/default.htm

PetitionOnline
http://www.PetitionOnline.com/palpet/petition.html

Philippines Militants struggle against the Zionist Imperialism:
http://www.bayanorg.pilnet.com/

Planet, Palestinian Academicians org.: http://www.planet.edu/he.shtml

Plata Girón's Che composition:
http://che.playagiron.org/

PNA, Palestinian Government: http://www.pna.net/

Palestinian Restitution and Reparation (CPRR). Council&Petition for refugee
rights of return: http://rightofreturn.org/be-active/petition
Palestinian Diaspora and Refugee Center - Shaml:
http://www.shaml.org/

Palestine Remembered.
http://www.PalestineRemembered.com/

Palestine Times monthly:
http://www.ptimes.org/

Peace Movement Aotearo
http://www.apc.org.nz/pma/

Peter MEYER's Libertarian Serendipity:
http://www.serendipity.li/home.html

PetitionOnline against War Crimes:
http://www.petitiononline.com/warcrime/

Petroleum giants suck the blood of Nigerian people:
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/goil0004m.gif
Philosophie
http://www.philosophie.org

Police Brutality: http://www.october22.org/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/0011/14/peter.html

Polonia; Niet Okupacja!..
http://www.orient.art.pl/

Polonia&Palestyna:
http://viva.palestyna.pl/news/news.php?news=032003/170320032.php

Prag Activists against Zionist Imperialism: http://www.mujweb.cz/www/irak/
Prison of David Stern rounded human being:
http://images.ucomics.com/comics/ta/2003/ta030731.gif
Proletarian Internationalism: http://www.rku.nu/eng
lessons.shtml
Protest net:
http://www.protest.net/

PTB - International:
http://www.ptb.be/international/indexen.html

Puerto Rican independentista movement:
http://www.redbetances.com/

Puerto Rican political prisoners:
http://www.wco.com/~boricua/POWS/
Puerto Rico resistance movement:
http://www.viequeslibre.org/

Push Bush-push BLiar-push Bush-push BLiar!
http://www.gagarama.de/bush-praesident-specials/bush-blubt-blair.htm
Qana Massacre: http://members.terra.net.lb/buddy/qana/massacre.html

Racism exposed:
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/rasism.htm
http://www.holywar.org/CART132.gif

Racist Nature of Zionism:
http://codoh.com/zionweb/ziondark/zionracdex.html

Radio David DUKE:
http://www.duke.org/radio/

Radio FS-Internetional; listen to the Free Speech Internet Radio:
http://www.fsrn.org/news/
Real player basic is enough to listen (or read) the Radio FS worldwide, now!..

Really SHARON is real husband to BUSH:
http://www.apfn.org/apfn/iraqisrael.htm

Recorded testimonies on the halfofficially abuse cases:
http://www.pub.alxnet.com/guestbook?id=1217940

Red Stars struggle against Incest Crimes of Swedish Zioni Fascist Folk Party's imported criminal instruments:
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2305573

Reds leds:
http://www.marxists.de/admin/contents.htm
Reindeer eliminates by judaized Swedish Imperialism:
http://www.oloft.com/casestudy.html

Remains Ethnical Cleansing:
http://www.allthatremains.com/index.html
Resistance diaries:
http://www.iacenter.org/palestinian
resist.htm
Revolutionaries from Scandinavia demand; "Stop the persecution process on the revolutionary&antiimperialist demonstranters&Laponians!":
http://www.revolusjon.no/
http://home.online.no/~steinhol/internasj/english/english.html
http://www.boikottisrael.no/eindex.html

Revolutionary Solidarity against Zionist Racism:
http://mailman.t0.or.at/wwsympa.fcgi/info/infopalestine/LarsTornman/AntiZionistLaponians

RSP, Irish Republican Socialist Movement:
http://irsm.org/irsm.html

Russian Granata against the Zionist Imperialism:
http://www.russgranata.com/ Relativity theorie on the
relations of blood and profites:
http://www.opensecrets.org/2000elect/index/AllCands.htm SAEPO
(Säpo), Scandinavia's most corrupted, manipulated, Jew controlled marionettes,
security falsificators exposed by Anders SVENSSON:
http://www.zaramis.nu/net/us/artiklar/sapo.html
http://www.proletaren.se/Proletaren/Prolarkiv/Proletaren0306/Pro0306vi.html

Santa Talmudian Pedophile Bastards exposed by Germanian Comrades:
http://www.gagarama.de/ Sápmé-people's Human Rights
threatened:
http://www.oloft.com/musketeer.html

Scandinavian CivilCourage Network Initiative supports Palestine&Laponia against
Zionist Imperialism:
http://ageramotkriget.olydiga.net/

Scandinavian Forum:
http://www.palestinagrupperna.a.se/

Scandinavian Socialists stuggle against the dominaZional Pedophilia Markets of
ZOGang&Scandinavian Socialists in Solidarity with the Working Class of
USA&Maryland volunteers' Forum:

http://www.mdonline.net/messageboards/mdanticrime/messages/341.html
http://krajnc.net/for/1.cgi?10100

Scandinavian Students Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist
Imperialism:
http://www.elevermotkrig.nu/

Scotland&Deir Yassin solidarity:
http://www.deiryassin.org/scotland.html

Scotland-Glasgow Activists still fu'king judaized Bastard Tory BLiar:
http://www.banthebomb.org/news/2002/Sep/15feb.shtml

See on the Sea&around the Sea how they suck people's red blood what USrael aims:
http://www.seeingred.com/#

Selected Sites of Vietnam Veterans:
http://www.oz.net/~vvawai/org/links.html

Serbian Defence against Zionist Imperialism:
http://www.compuserb.com/sdl/
http://serbiandefenseleague.com/
Set free the Free Speech Fighter Ernst ZÜNDEL:
http://www.zundelsite.org/
http://www.zundelsite.org/zundel
persecuted/defencefund.html
Set free Freedom Fighter Abdullah OCALAN:
http://www.bolshevik.org/Leaflets/ocalan.html
http://www.greenleft.org.au/back/1999/367/367p3.htm
http://www.baha-cartoon.net/inter/pic34.html

Set free the Five Cubanos:
http://www.freethefive.org/

Set free Hussam KADER and all Palestinian prisoners:
http://www.hussamkhader.com/english/default.html
Set free Indian Poet Leonard PELTIERI:
http://www.eandgcomputers.com/peacepipe/media/leonardpeltier/index.htm
Set free Jonathan POLLARD:
http://www.jonathanpollard.org/

Set free Marwan BARGHOUTI:
http://www.freebarghouti.org/

Set free Nuclear Weapon Whistler Comrade Mordechai VANUNU, who released from his
little jail but not from the biggest jail USraHell of ZOG:
http://www.vanunu.freeserve.co.uk/

Set free Mumia ABU-JAMAL:
http://www.millions4mumia.org/

Set free "Black Panther" Revolutionary HUEY:
http://xroads.virginia.edu/~UG01/barillari/pantherchap2.html

Set free Osmo VALLO's brothers and all other innocent Gypsies in Sweden=stop
such second USrael process in the EU:
http://www.socialpolitik.com/gamlanummer/arkiv1996/961/96108.html
http://www.connection.se/HyperNews/get/od/chock/16.html

Set free the Freedom Fighter Ulla Roder!
http://www.tmfife.pwp.blueyonder.co.uk/ulla/ullastory.shtml
Set Free Slobodan MILOSEVIC:
http://www.icdsm.org/
Set Free Mihail MIHAILOVIC:
http://www.shariati.com/messages/6697.html

Set Free Saddam HUSSEIN al-MAJID:
(Thanks to Comrade Norman G. F.)
http://members.lycos.co.uk/cholakov/forum/viewtopic.php?t=33

Shadow United Nations:
http://home.wanadoo.nl/shadowun/

SHARON, Human Masked Satan continues to massacre Human Being:
http://www.nodo50.org/csca/palestina/procesamiento
shar7-01.html
Silenced Voices' org.:
http://www.dfn.org/

Socialist Workers' appeal:
http://www.socialistworker.org/2004-1/491/491
08TwoOccupations.shtml

Socialist Worker:
http://www.labournet.org.uk/so/47boycottisrael.html

Socialist Workers League:
http://www.po.org.ar/english/824art1.htm
SolidarityCom.:
http://www.solidaritydesign.com/

Solidarity movement:
http://www.palsolidarity.org/
SolidNet: http://solidnet.org/cgi-bin/agent?parties
SOS: Ernst Rainer HOLM disappeared without a trace:
http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?steelers&tr=678&sbt

Sombrero-homepage
http://welcome.to/sombrero

Spania-Barcelona Activists against the judaized Imperialism:
http://www.noalaguerra.org/

Spania Antorcha Marxist Leninista against the Zionist Imperialism:
http://www.antorcha.org

Speak Truth, so you can be stronger against Barbarity:
http://www.speaktruthtopower.org/index
main.html
Sri Lanka against the Zionist Imperialism:
http://www.jvpnet.com/

Steve SEYMOUR talks on the ABUSE cases&Jewish Pedo Abit Dundar&NEFEL Clan
Fascists:
http://homepage.ntlworld.com/steveseymour/wecontrolamerica/pedophile.html
STOP AID to the Fascist Z.O.Gangs !:
http://www.stopaidtoisrael.com/ Stop Torture (Warning:
Mo$$ad's new face Shin Beth Assassination Gang etc are available to read and
manipulate all the messages, specially on such Human Rights NGOs...Mo$$ad uses
cookies on Internet..) http://www.geocities.com/STOPTORTURE/
E-post: pcati@netvision.net.il Stop the "Preventing of
Work Rights" of Anti-Fascists, like the case of antisemite
revolutionary&antiimperialist demonstranters Stefan Dimiter TCHOLAKOV and
isolated Laponian Jouko JOKINEN:
http://www.racism.org.za/
disc1/00000410.htm

Stop-Fascism: http://www.stop-fascism.org/zionistfascism.htm

Stop the "Registration process of opinion"=democratical masked cleansing on the
intellectuals who struggle against the Zionist Imperialism:
http://www.blaskan.nu/Blaskan/Nummer6/Artiklar/asiktsregistrering.html
http://www.tfrebell.se/nyb3-02-19dec.shtml
http://www.kommentar.org/sidor/2001/Div/Upprop
motreg.html

Sudan&African immigrants cry for ABUSED CHILDREN in the capitalist system:
http://www.ms.dk/Kampagner/Sudan/mening/default.htm

Suryoyo (Assyrians&Chaldeans etc.) demasked the Neo-Zionist Criminal Kurds:
http://www.f21.parsimony.net/forum37811/messages/18735.htm

Sydney Initiative against Zionist Imperialism:
http://www.cpa.org.au/campaign/anti-war.html Syrian Arab News
Agency, SANA:
http://www.sana.org/english/En-Images/israeli
terrorism.htm
Syrian Working Class in Solidarity with Argentinian people struggle against
Zionist Imperialism:
http://www.po.org.ar/english/824art1.htm
http://www.holywar.org/CART151.gif

Tahrir daily news:
http://news.tahrir.net/cgi-bin/daily/daily.pl?article1=1817
Tari Research Institute.: http://www.tari.org/
http://www.guestbookdepot.com/cgi-bin/signbook.cgi?bookid=94841 Webmaster;
Louay AL JONDI; e-post: laljondi@hotmail.com

Terror Alerts were the simple traditionally lies of the judaized Imperialism:
http://www.etherzone.com/2003/wats021703.shtml
http://www.dontsayyoudidntknow.net/pages/night-of-terror.html
Terrorism is the origin of USrael:
http://www.wsws.org/articles/2003/jun2003/irae-j21.shtml
http://www.wsws.org/articles/2003/jun2003/isr2-j23.shtml

Testimonies of the survivors of Zionist Ritual Abuse; evidences on a
Scandinavian sect of neo-Zionist criminals who suspects of Incest; this Jewish
sect still recruits the criminal clan members from occupied Middle East:
http://www.hotboards.com/guestbooks/book.cgi?who=rahome

Tommy BLIGHT singing against Britannian Zion Imperilaist Tory BLIAR:
http://www.nsdap.biz/anxblight020416/anxblight020416.html
http://www.dontsayyoudidntknow.net/pages/blame.html

Toronto-Canada Activists against Jewish Fascism: http://www.tcaswi.org/
True Holocaust what HITLER never did, but the Jews:
http://www.aztlan.net/holocoust.htm Tupac Amaru's
Revolutionary Marxist Movement (MRTA).
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/mrta/

Tv-Internetional; Anti-Imperialist news on the Free Speech tv Rami:
http://rami.tv/ http://abbc.com/islam/roligt/big/rislam26.gif

Tv RAMI:
http://www.rami.tv/

Ukrainian People against the Jewish Disinformation:
http://www.ukar.org/defe.shtml http://www.ukar.org/antizio1.gif
United Nations; "U.N.-Racism Conference 2001 and U.S.-Model zionistical
hypocrisy" http://abbc.com/cartoons/laughing-wall.jpg E-post:
info@umbragebooks.com

U.N.-Embassies of Palestine: http://www.palestine-un.org/

U.N./Palestine Observators:
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF?OpenDatabase
http://abbc.com/cartoons/bush-please.jpg

U.N./Relief to Palestine: http://www.un.org/unrwa/
U.S.-Appeal:
http://www.sustain-campaign.org/
http://www.nata2.info/humor/bush/reelection.jpg

Uzbekistan Solidarity fights back the Paper Pale of Judaic Imperialism::
http://www.forum.uz/showthread.php?t=11879

Vancouver-Canada&Rafah-Palestine solidarity:
http://ender.indymedia.org/ism-vancouver/

Vietnam deserter Robert MALECKI from Laponia Robertsfors town appeals:
http://www.algonet.se/~malecki/apell.htm
http://www.kmf.org/malecki/index.htm
http://www.icl-fi.org/SPARTACI/Iraq-icl.htm Vietnam
Veterans:
http://www.oz.net/~vvawai/index.html Violations of
International Law&ICJ authorities (!!!) didn't react:: http://this.is/jenin/
http://www.palestinemonitor.org/gallery/specialfocusjenin.htm
http://www.palestinemonitor.org/Feature/un_revealsmonumentaldestruction.htm
http://www.holywar.org/CART83.gif
The Waco Massacre:
http://serendipity.magnet.ch/waco.html WAFA News Bureau:
http://www.wafa.pna.net/EngText/IndexE.htm
http://www.holywar.org/CART27.gif

WAGNER, Richard; free music online:
http://www.nsdapao.org/kultur01.ram

War crimes:
http://www.deoxy.org/wc/wc-index.htm
http://www.nata2.info/humor/bush/motulab2003-01-1721-19-00.jpg

War profiteers:
http://www.warprofiteers.com/
http://www.nata2.info/humor/bush/money.jpg

What Really Happened: http://www.whatreallyhappened.com/ Where is
the Plane, Flight 77?!
http://www.apfn.org/apfn/flight77.htm
http://www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreursen.htm

Wilhelm TELL against the Zionist Imperialism:
http://www.ety.com/tell/intnlsection.htm

Woman Organization demands; "Expel the Racist Zionist Pedophile Criminals!..":
http://www.racism.org.za/
disc1/000003b2.htm

Women's centre: http://www.wclac.org/stories/jenin/Buried%20Alive.html
Women's Peace initiative:
http://www.womenspeacepalestine.org/incidentreports.htm
Workers' Action:
http://www.workersaction.org/Whatsnew.html

Workers' Communist Party of Norway: http://www.akp.no/spraak/index.htm
Workers' Party of Belgique, W.P.B.: http://www.wpb.be/icm.htm
Workers Party of Iralandia:
http://www.workers-party.org/wphome.htm E-post: info@workers-party.org
Workers' World
http://www.workers.org/

World Organization against Torture:
http://www.omct.org/ E-post: omct@omct.org
WSWS, World Socialist Web Site/Eine Webseite von USRAEL-kritischen Sozialisten
im Kampf gegen Zionismus, Judentum und die Verbrechen der von Zionisten
kontrollierten US-Regierung:
http://www.wsws.org/articles/2001/sep2001/isra-s01.shtml
http://users.cgiforme.com/socialistica/cfmboard.html
http://www.holywar.org/CART26.gif

Zionist Barbarity:
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7891/indexzion1.html
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7891/feedback
form.html
http://www.MidEastFacts.com

Site&Brand New Infos about the Massacres and Collaboration acts& Z.O.Gang's
CRIMES AGAINST HUMANITY (International rules, Palestinian Law and Punishment
source).
http://www.phrmg.org/english/Collaborators/Collaborators.htm
http://www.dontsayyoudidntknow.net/pages/running.html

11 September 2001 caused by armed Mafia USrael:
http://www.davidduke.com/writings/howisraeliterror.shtml

I.M.F., World Bank analyzing and discussions around of Globalized Kapitalist
danger...
http://www.fortunecity.com/roswell/prophecy/23/News/March98.htm
http://www.danzigercartoons.com/img/2002/dancart1446.jpg

Indian&Kashmir against judaized Imperialism:
http://members.tripod.com/indianheart/disc1/0000005a.htm

Incest&Pedophilia Crimes demasked by the American Communist Party;
Los Angeles Labor Anti-Zionist forum:
http://www.lalabor.org/wwwboard/messages/186.shtml

International Communists in exile - Germania:
http://www.f22.parsimony.net/forum41888/messages/2681.htm

http://www.f22.parsimony.net/forum41888/messages/1053.htm

http://www.f22.parsimony.net/forum41888/messages/3295.htm

http://www.f22.parsimony.net/forum41888/messages/1080.htm

Intifada Online forum:
http://www.soundofegypt.com/Palestinian/adult/page0.htm
http://www.soundofegypt.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi
http://www.soundofegypt.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get
topic;f=47;t=000128
http://www.soundofegypt.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=47
http://www.soundofegypt.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=reply;f=47;t=000128

WARNING of Intifada Online: Don't watch please on thus page if you
are under 18, please. This site contains images and material that may be
inappropriate for children or people who suffer from heart problems. If you are
sure that you can deal with Genocide Information searh, click;
http://www.soundofegypt.com/Palestinian/adult/page1.htm
"..and they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman,
young and old and ox and sheep and ass, with the edge of the sword!" (Old
Testament: Joshua 6:21)
The base of the Zionist movement

Irrational / Sanal Molotof messages:
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=120309&messageid=1021453150
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=120309&messageid=1019554513
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=120309&messageid=1016185629
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=120309&messageid=1016020474
http://www.network54.com/Hide/Forum/120309
Peoples of Black Sea-forum/Karadeniz Anti-Genocide Alliance:
http://www.f16.parsimony.net/forum27628/messages/2448.htm
http://www.f16.parsimony.net/forum27628/messages/2413.htm
http://www.f16.parsimony.net/forum27628/messages/2080.htm
http://www.f16.parsimony.net/forum27628/messages/2194.htm
http://www.f16.parsimony.net/forum27628/messages/2207.htm
http://www.f20.parsimony.net/forum36933/messages/201.htm
http://www.f20.parsimony.net/forum36933/messages/216.htm Köxüz
Magazine's Periodical Communist Comentary forum: "Reissen wir
uns von den Wurzeln los, die uns mit jeder Art von Herrschaftsform verbinden"
http://people.freenet.de/koxuz/
http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.cgi?USER=user43201
http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.cgi?USER=user
43201&ACTION=view&ENTRY=1000196345&mainid=1000196345

http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.cgi?USER=user43201&ACTION=view&ENTRY=1016186079&mainid=1016186079
Webmaster. Demir@comlink.de Kurdish Revolutionaries
against the Fascist Zionist Occupational Gang /Conflict forum:
http://www.geocities.com/CapitolHill/1074/
Kurdish Socialists in Germania:
http://f27.parsimony.net/forum67059/messages/736.htm
http://f27.parsimony.net/forum67059/messages/641.htm
Kurdistan Liberation/Guerilla forum:
http://guerilla.hypermart.net/discus/
http://guerilla.hypermart.net/cgi-bin/discus/board-post-form.cgi (leave the
password box empty) Lazuri Anti-Genocide forum:
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=57404&messageid=1021453545
http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=57404&messageid=1020846469
http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=57404&messageid=1016458393
http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=57404&messageid=1002371572

http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=57404&messageid=1000290183
Mediachronicle Anti-Imperialist Criticism forum:
http://www.medyakronik.com/eposta/index.htm
http://www.medyakronik.com/arsiv/basintarh
arv22.htm

Middle East Anti-Zionist forum:
http://network54.com/Forum/4359
http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=4359&messageid=1000290404
http://network54.com/Forum/message?forumid=4359&messageid=1000208221
http://network54.com/Forum/message?forumid=4359&messageid=991385885
http://network54.com/Forum/message?forumid=4359&messageid=990235745
http://network54.com/Forum/message?forumid=4359&messageid=990159842
http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=4359&messageid=994175837
http://network54.com/Forum/post?forumid=4359&messageid=0 Minor
Asia and Middle East Genocide forums ("Self Determination Rights of Minorities
and the Historical Crimes Against Humanity"):
http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/7758/
The founder was Comrade Edward KEVORKIAN Nazim
HÍKMET Communist Culture House forum:
http://www.theguestbook.com/vgbook/288528.gbook
Neo-Anarchist amateur leftist page-design continues with neo-anarchodikine
forum:
http://www.dikine.net/guestbook/guestbook.php

http://www.dikine.net/guestbook/addentry.php

Webmaster: Comrade Çelik SAVRAN (borned in Turky, lives in U.S.A.), e-post via:
http://www.dikine.net/e-mail/mail.php3 Mr. SAVRAN worked against the
revolutionaries before in the Middle East as provocator but he changed his front
and began struggle against the Imperialist Authorities of the West.... His
father Sungur SAVRAN was a Leftist Academician, worked in the Central
Administration of The Ö.D.P., Freedom and Democracy Party, what Çelik SAVRAN
wasn't common with his neo-liberal line... As a non-balanced volunteer he helped
to the Mo$$ad in different countries; he has already symphaty-attitudes to the
Z.O.G. although he labelled himself as "Leftist"(!)... With his non-stabile
trends Mr. Çelik is always active in U.S.A. nowadays, built the Internet pages
for example: A new leftist Culture against the New World Order / Revolutionary
Solidarity /I-ODK, dayanisma-anachodikine struggle forums and he likes to write
anarcho-provocative comments under many different names, mostly on the
guestbooks on Internet. Comrade Çelik SAVRAN is a clever expert-activist on
the Sabotage Technics against the Military Targets etc.
Nicole BREIMAR&Recep MARASLI's GELAWEJ Forum:
http://www.f27.parsimony.net/forum66647/messages/7844.htm

http://www.f27.parsimony.net/forum66647/messages/8890.htm

http://f27.parsimony.net/forum66647/messages/15860.htm NOBEL
prize charlatanry demasked by the American Communist Party; Los Angeles Labor
Anti-Zionist forum:
http://www.lalabor.org/wwwboard/messages/173.shtml

Partizan, Maoist Revolutionary Brigades:
http://www.f24.parsimony.net/forum57370/messages/1005.htm

http://www.f24.parsimony.net/forum57370/messages/559.htm
http://www.f24.parsimony.net/forum57370/messages/473.htm
http://www.f24.parsimony.net/forum57370/messages/503.htm

http://www.f24.parsimony.net/forum57370/messages/535.htm
Webmaster: partizan@partizan.org, anls@mail.wdn.com Pontos
Anti-Genocide /Rum Folk Culture forum Karalahana:
http://network54.com/Hide/Forum/thread?forumid=110796&messageid=1001767067
http://network54.com/Hide/Forum/thread?forumid=110796&messageid=1000293207
Protest the Militarist-Nationalist-Fundamentalist Barbarian thieves:
http://www.topsitelists.com/mboard/?user=protest&area=start&num=9596
http://www.topsitelists.com/mboard/?user=protest&area=start&num=8789
http://new.topsitelists.com/mboard/?user=protest&area=start&num=3868
http://new.topsitelists.com/mboard/?user=protest&area=start&num=3853
http://www.topsitelists.com/mboard/?user=protest&area=start&num=7036
http://new.topsitelists.com/mboard/?user=protest&area=start&num=3898
http://www.topsitelists.com/mboard/?user=protest&area=start
Webmaster's e-post: protest@crosswinds.net
Radical Anti-Imperialist forum:
http://www.f15.parsimony.net/forum24801/messages/2532.htm
http://www.f15.parsimony.net/forum24801/messages/2531.htm

http://www.f15.parsimony.net/forum24801/messages/2560.htm

Radio A. RAMI's Anti-Zionist, Anti-Fascist forum: Idealist researcher immigrant Ahmed RAMI's realist struggle against the "State Fascism"!.
http://abbc.com/forum/english/turki.htm
http://abbc.com/islam/english/debate/deser69.htm
http://abbc.com/forum/english/indexen.htm
http://www.theguestbook.com/vgbook/130905.gbook
A. Rami's tel.: 00. 46. 708121240

Discussion forum exposing Zionist Barbarity & State Fascism's crimes against Humanity obtain justice for its many
innocent victims in Mideast, Africa, Asia, Europa and specially in the U. S. A., U. Kingdom of U. Sweden itself. You are able to leave your new discussion
subjects, messages by e-post, too: r.i.forum@eudoramail.com
Rebels' Anti-Fascist Militants' forum:
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=68583&messageid=1020847977
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=68583&messageid=1019645944
http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=68583&messageid=1000294074
http://network54.com/Hide/Forum/message?forumid=68583&messageid=999694128
Resistance / International Revolutionary Direnis forum:
http://f51.parsimony.net/forum203357/

Revolutionaries' Dev-forum:
http://members.m4d.com/devrimci100/guestbook/
http://members.m4d.com/forum/read/devrimci100/119313/
http://members.m4d.com/forum/forum/devrimci100/

Rizgari Kurdish Revolutionaries' Struggle against the Genocide:
http://www.f24.parsimony.net/forum58919/messages/16952.htm
http://www.f24.parsimony.net/forum58919/messages/12216.htm
http://www.f24.parsimony.net/forum58919/messages/4641.htm

http://www.f24.parsimony.net/forum58919/messages/4671.htm

http://www.f24.parsimony.net/forum58919/messages/4525.htm
http://www.f24.parsimony.net/forum58919/messages/46357.htm

Socialist Laber Group discussion:
http://f50.parsimony.net/forum200557/
http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.cgi?USER=user79498

Socialist Revolution / Devrim forum:
http://f24.parsimony.net/forum60172/messages/137.htm
http://f24.parsimony.net/forum60172/messages/56.htm

http://www.f24.parsimony.net/forum60172/messages/46.htm
http://www.f24.parsimony.net/forum60172/messages/64.htm
Suryoyo Youth:
http://f19.parsimony.net/forum33113/
http://f19.parsimony.net/forum33113/messages/353.htm
Syria against Neo-Judaic Fascism:

http://network54.com/Forum/50446
http://www.network54.com/Forum/message?forumid=50446&messageid=1021454657
http://network54.com/Forum/viewall?forumid=50446&it=0
Suryoyo Aramaean People's Syriac Studies International Solidarity:
http://f16.parsimony.net/forum26093/messages/8069.htm
http://f16.parsimony.net/forum26093/messages/11485.htm
http://f16.parsimony.net/forum26093/messages/11337.htm
Password demands... Osmanian Imperium's Gendarmeries are still living in
webmaster's brain...

Syriac Aramean Web Forum:
http://f16.parsimony.net/forum28457/
The Target Magazine/Hedef Anti-Fascist Solidarity:
http://www.f18.parsimony.net/forum32964/messages/460.htm
http://www.f18.parsimony.net/forum32964/messages/378.htm

http://www.f18.parsimony.net/forum32964/messages/383.htm

http://www.f18.parsimony.net/forum32964/messages/360.htm

T.&D.; History&Democracy, Anti-Genocide forums:
http://gaeste.parsimony.net/gaeste7936/
http://home.arcor.de/osoysal/solidarity.htm
http://f1.parsimony.net/forum789/messages/3262.htm
http://f1.parsimony.net/forum789/messages/3227.htm
http://f1.parsimony.net/forum789/messages/3076.htm
http://members.aol.com/xsoysal/index.html/homepage.html
http://www.baha-cartoon.net/censor/pic25.html

Turco Media is in the Solidarity, like a kind Anti-Zionist Democracy forum Worldwide:
http://larouchein2004.net/pages/interviews/2002/020605yarin.htm
Antifada Forum under FascioJudenAttack: Antifa of Hamm-city; belong to files of
the http://www.antifa.net/index.php?catid=4, closed down the former main forum
because of the provacative Zionist Fascist attacks/Forum gesperrt; wurde jetzt
vorübergehend gesperrt, da es sich vermehrt zum treffpunkt von fascho-
zionistischen entwickelt hat, die hier ihren geistigen dünnschiss abgelassen
haben, neue einträge sind zur zeit somit nicht mehr möglich, es können aber
weiterhin alle beiträge unter dem gastzugang betrachtet werden. das forum soll
aber nach möglichkeit aufrechterhalten bleiben, wir überlegen uns wie das zu
realisieren ist... Revolutionary regards from Antifa Hamm /Germania...bis dahin;
bitte, lesen dies neues Forum beim Antifa Hamm;
http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.cgi?USER=user
76800&ACTION=view&ENTRY=1042373417&mainid=1029243197

Turkish people oppose Imperialist Barbarity:
http://www.muslimwakeup.com/mainarchive/000152.php

Think tank / Marxist Revolutionary "Düþünenler"-forum:
http://www.mavinokta.com/mavinokta/webyardim/freeguestbook/websites/dusunce.html
http://www.mavinokta.com/mavinokta/cgi-bin/freeguestbook/guestbook.pl

http://members.m4d.com/forum/read/dusunenler/139202/
http://members.m4d.com/forum/forum/dusunenler/
http://members.m4d.com/cgi-bin/forum/post?l=dusunenler&id=0

Attention: Second page shows all the IP numbers !
Universal forum:
http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm

"As for Kurds, Palestinians, slum-dwellers in Cairo and others who contribute
nothing to the basic structure of power – they have no rights, by the most
elementary principles of statecraft. Perhaps they can occasionally be used in
one or another power play, but that is where their rights end, as the history of
the Kurds has demonstrated, today once again. The status of the Palestinians has
been even lower than that of other worthless people; their value is not zero,
but negative, in that their plight has had a disruptive effect in the Arab
world, thus interfering with US goals. They must therefore be marginalized
somehow, perhaps under a form of "autonomy" that leaves them to manage their
own affairs under Israeli supervision.", comments Noam CHOMSKY. (Z Magazine,
1993)
WACO-Massacre exposes via Public action:
http://www.public-action.com

Woman Rights NGOs were sleeping when massacred women weren't the Evangelian whores:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/59jpg.htm

Work Rights are the Basic Human Rights! But what does "system's secret selection process" mean?
http://andrewiandodge.com/archives/000788.html

World Socialist Forum under FascioJew ZOG attack:
http://users.cgiforme.com/socialistica/messages/366.html
http://users.cgiforme.com/socialistica/cfmboard.html
Xavier de SOLANA (Jewish) liar's three face:
http://www.radioislam.org/islam/roligt/big/rislam76.gif

Yılmaz GÜNEY Anti-Fascist forum:
http://www.albasrah.net/images/iraqfreedom/pages/6
jpg.htm
http://www.geocities.com/gireagire/guneysayfasi.html#
http://webmasterim.com/zd/zd.php?kullanici=kavganinbirligi

ZOG Satellite-regime SHURKNESS SWEDEN's true FACE:

http://sins1000.sexboards.com/message.phtml?&num=991

Zaza asylumseekers' Anti-Genocide / Anti-Imperialist forum:
http://www.f25.parsimony.net/forum62148/messages/3941.htm
http://www.f25.parsimony.net/forum62148/messages/3859.htm
http://www.f25.parsimony.net/forum62148/messages/1502.htm
http://www.f25.parsimony.net/forum62148/messages/1476.htm
http://www.f25.parsimony.net/forum62148/messages/1423.htm
http://www.f25.parsimony.net/forum62148/messages/1376.htm

Zionist Barbarity:
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7891/index
zion1.html
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7891/feedbackform.html
http://www.middleeast.org/cartoons/10.gif

http://www.MidEastFacts.com

11 September 2001 caused by armed Mafia USrael:
http://www.davidduke.com/writings/howisraeliterror.shtml

ZOG Satellite-regime SHURKNESS SWEDEN's REAL FACE:

http://sins1000.sexboards.com/message.phtml?&num=991

New links on the Racist Jewish Mafia:

All the links listed are presented in the interest of truth. We do not necessarily agree with all statements made by the authors. We believe that these links carry within their pages a fundamental amount of truth that is available nowhere else. A great number of these links are not available from any other source. They have been "blacked out" - censored by the the RACIST JEWISH MAFIA and their controlled news media. It is therefore our goal to present the other, often suppressed, side of the picture.

*

BOYCOTT ISRAELI PRODUCTS!!!
http://www.boycottisraeligoods.org/index.php

BOICOTTA I PRODOTTI ISRAELIANI!!!
http://www.noglobal.org/nato/notizie/boikott.htm

Radio Islam
http://abbc.net

Ahmed Rami new site:
http://rami.tv

ISRAELI MASSACRES:
http://www.iap.org/massacres.htm

ANTIWAR:
http://www.antiwar.com/

The Jewish Tribal Review:
http://209.103.172.57./jewishtr/index.html

Neturei Karta:
http://www.netureikarta.org/

FREEMASONRY WATCH:
http://www.freemasonrywatch.org/bnaibrith.html

WASHINGTON REPORT:
http://www.washington-report.org/

UNITED STATES WAR CRIMES AGAINST IRAQ:
http://www.deoxy.org/wc/wc-index.htm

JEW WATCH:
http://www.jewwatch.com/

Mordechai VANUNU isn't released in fact, actually, USrael is the big PrisonHell for a free mind:
http://www.geocities.com/Paris/Arc/3165/Vanunu.html

BeWise:
http://www.iahushua.com/BeWise/

The Christian Gallery:
http://www.christiangallery.com/

What Really Happened:
http://www.whatreallyhappened.com/

The Holy Land Trust:
http://www.holylandtrust.org/

John Pilger (The war is a fraud):
http://www.johnpilger.com/

Bush Jr.'s Skeleton Closet :
http://www.realchange.org/bushjr.htm

BUSH WATCH:
http://www.bushwatch.net/

George Bush: The Unauthorized Biography:
http://www.tarpley.net/bushb.htm/

OPEN SECRETS:
http://www.opensecrets.org/

INTERESTING NEWS :
http://www.godhatesfags.com/

ADL Watch:
http://www.zpub.com/notes/adl2.html

ADL - GLOBAL SMEARMONGERS:
http://www.fpp.co.uk/docs/ADL/index.html

News from reality:
http://www.hereinreality.com/carlyle.html

Blacks and Jews Newspage:
http://www.blacksandjews.com/

La voz de Aztlan:
http://www.aztlan.net/

American Patriot Friends Network:
http://www.apfn.org/

WHERE IS THE PLANE, FLIGHT 77?!
http://www.apfn.org/apfn/flight77.htm

http://www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreursen.htm

DOV'E' L'AEREO CHE HA COLPITO IL PENTAGONO?!
http://www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreursit.htm

Terror in America
http://www.apfn.org/apfn/wtc.htm

The Electronic Intifada
http://electronicintifada.net/new.html

Politicalgraveyard
http://www.politicalgraveyard.com/

Israel Shamir home page:
http://www.israelshamir.net/

Messaggi subliminali:
http://www.ccsg.it/Antonio.html

Tradizione e Comunità:
http://www.adsum.it

Pro-Matrix:
http://www.propagandamatrix.com/whitewash.html

The 9/11 Evidence that May Hang George W. Bush:
http://web11.superb.net/www.nodomain.com/

PUBLIC ACTION:
http://www.public-action.com

Documentazione sull'infiltrazione dei nemici nella Chiesa:
http://www.marcel-lefebvre-tam.com/

WORLDMESSENGER:
http://www.worldmessenger.20m.com/index.html

ISRAEL STATE TERRORISM:
http://www.israel-state-terrorism.org

UNA STORIA SEGRETA :
http://www.io.com/%7Esegreta/index.html

Americans Against World Empire:
http://www.againstbombing.com

Lega contro gli espianti di organi vitali a cuor battente:
http://www.antipredazione.org

ADC:
http://www.adc.org

USS LIBERTY:
http://www.ussliberty.org

OPIUM LORDS:
http://www.jfkmontreal.com/home.htm

FAIR:
http://www.fair.org/international/iraq.html

Information Clearing House:
http://www.informationclearinghouse.info/

SINNFEIN:
http://www.sinnfein.ie/

TURKISH CRIMES AGAINST HUMANITY:
http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/7758

NO WAR FOR ISRAEL:
http://www.nowarforisrael.com

Stop us military aid to israel:
http://www.stop-us-military-aid-to-israel.net/

Global search:
http://globalresearch.ca/

THE BUYING OF THE PRESIDENT:
http://www.bop2004.org/dtaweb/bop2004/

TAKE BACK THE MEDIA:
http://www.takebackthemedia.com/flash.html/

BUSH FLASH:
http://www.ericblumrich.com/

AMERICAN FREE PRESS:
http://www.americanfreepress.net/

REAL TERRORISM-MASSACRE PORTAL:
http://www.alkhilafah.info/massacres/

THE PERPETUAL WAR PORTFOLIO:
http://www.rationalenquirer.org/features/portfolio/

The Racist Jewish High Priests of Globalisation:
http://www.bilderberg.org/

Jewish domination of the diamond business:
http://www.edwardjayepstein.com/diamond/chap8.htm

TRANSNAZIONALE:
http://www.transnationale.org/etn.htm

Boycott bush :
http://www.boycottbush.net/

SWEETLIBERTY:
http://www.sweetliberty.org/

Le jeu de cartes du régime Bush:
http://www.reseauvoltaire.net/jeudecartes.html

Il "mazzo di carte" del regime di Bush:
http://it.geocities.com/comedonchisciotte/immagini/carte2.html

MODEST CLOTHING:
http://www.stanosheck.com/Modesty.html

New Hampshire Gazette (The Oldest Newspaper of the USA):
http://www.stanosheck.com/Modesty.html

Aljazeera English page:
http://english.aljazeera.net/HomePage

Stop the wall in Palestine:
http://www.stopthewall.org/

U.S. Financial Aid To israel:
http://www.wrmeacom/us
aidtoisrael/index.htm

THE COST of WAR:
http://costofwar.com

WORLD CRISIS WEB:
http://www.world-crisis.com

U.S. BOMBING WATCH:
http://www.ccmep.org/usbombingwatch/2004.htm#june

Solidarity Iraq::
http://www.solidarityiraq.org/

*

- Det var allt, kära Folk!.. This is an alphabetical/selected portals list for all Good People around Planet Earth who are anti-War, anti-Imperialist, anti-Racist, anti-Zionist and anti-Fascist; who want to Fight Back and build together a Better World and this work is a tribute to Revolutionary Comrade Carlo GIULIANI

...and remember what Comrade Ernesto CHE GUEVARA says: "If you tremble with indignation at every injustice then you are a comrade of mine!"
Mirror links and main reason to create the mirror pages:
The amerojudaized Corporate Mafia Gangs and its lackeys in the Z.O.Gangs
definitely want to shut down the Anti-Fascist sites! Here are some mirror sites
if you can't get through to the one above and you find the useful
sources&informative supporters of all above sites:
IA Centre:
http://www.iacenter.org/

Information Clearing House:
http://members.cox.net/informationclearinghouse/article1008.htm

Italiana-Al Jaziree:
http://www.aljazira.it/

Il "mazzo di carte" del regime di Bush:
http://it.geocities.com/comedonchisciotte/immagini/carte2.html

Israel Shamir criticizes military Mafia USrael:
http://www.israelshamir.net/

Israel is losing, because the Lie-Imperium of the Jews has no future:
http://www.bushwatch.com/comment.htm

Journalists who always been censored:
http://www.gregpalast.com/
Jewish domination of the diamond business:
http://www.edwardjayepstein.com/diamond/chap8.htm

Lega contro gli espianti di organi vitali a cuor battente:
http://www.antipredazione.org

Liberate America from Israel:
http://www.intellex.com/~rigs/index.htm

Liberty instead of Jewish Neo-Liberal Fascism:
http://www.sweetliberty.org/

Le jeu de cartes du régime Bush:
http://www.reseauvoltaire.net/jeudecartes.html

Mass Destruction of Iraq:
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7891/indexiraq.html
Marx against Zionist Imperialism:
http://www.rcgfrfi.easynet.co.uk/marxism/articles/
http://www.rcgfrfi.easynet.co.uk/marxism/articles/f134-ime.htm

Messaggi subliminali:
http://digilander.iol.it/subliminale
MideastFacts:
http://www.mideastfacts.com

Neglected Stories of the dismissed writers&discriminated artists:
http://www.hermes-press.com/NN1.htm

NO WAR for military Mafia USrael!..:
http://www.nowarforisrael.com

Opium Lords:
http://www.jfkmontreal.com/home.htm
People's Investigation of 9/11:
http://www.911pi.com

Politicalgraveyard
http://www.politicalgraveyard.com/
PR Watch:
http://www.prwatch.org/

Propaganda Matrix:
http://www.propagandamatrix.com/whitewash.html

Piss off the militarized Fascist Mafia USrael!
http://www.nkusa.org/images/flag-ani.gif

Real Terrorism-Massacre portal:
http://www.alkhilafah.info/massacres/

Perpetual War Portfolio:
http://www.rationalenquirer.org/features/portfolio/

Racist Jewish High Priests of Globalisation:
http://www.bilderberg.org/

Reclaim the media:
http://www.takebackthemedia.com/flash.html/

Romanian Communist Party:
http://solidnet.org/cgi-bin/agent?parties/063=romania,
romaniancommunistparty

Russian Children sells by "legal-masked foundations and lobbies" for example Scandinavian dominated Folk Party's Pedofilia Market boss&cooperated Jewish
Mafia via Baltics who using USraeli passports too:
http://www.caxa.ru/saved/Pedophile+Baby+Fuck+Pics+BBS.html

Sinn Fein:
http://www.sinnfein.ie/

Stop us military aid to israel:
http://www.stop-us-military-aid-to-israel.net/

Syrian Communist Party struggle against Zionist Imperialism:
http://www.kke.gr/cpg/Intactiv/2002/6Syria.html

Terror Alerts were the simply traditionally lies of the judaized Imperialism:
http://www.etherzone.com/2003/wats021703.shtml
http://www.dontsayyoudidntknow.net/pages/the
truth.html

Third World research:
http://www.thirdworldtraveler.com/index.html

Tv GlobalFire:
http://www.globalfire.tv/nj/03en/politics/crimesvsculture.htm

Tv RAMI:
http://www.rami.tv/

Tradizione e Comunità:
http://www.adsum.it

TransnaZionale:
http://www.transnationale.org/etn.htm

Ukrainian Archive exposes the judaized Imperialist Barbarity:
http://www.ukar.org/asper/asper01.html
http://www.ukar.org/

U.S Financial Aid To Israel:
http://www.wrmea.com/html/usaidtoisrael.htm

USrael=Fascist State Terrorism:
http://www.israel-state-terrorism.org

Una Storia Segreta :
http://www.io.com/%7Esegreta/index.html

USS Liberty:
http://www.ussliberty.org

Workers' Independent News Service&Labor Radio:
http://www.laborradio.org/winsboard.htm

World Socialist Organization exposes US is simply pet of Zionism:
http://www.wsws.org/sections/category/news/na-milit.shtml
http://www.wsws.org/articles/2001/sep2001/isra-s01.shtml
http://mysite.freeserve.com/plakat2/posters/eddies/StalinSpiritXL.jpg?0.27949592336198925

World Messenger:
http://www.worldmessenger.20m.com/index.html

Yassir ARAFAT Comandante Comrade's peace talks to United Nations:
http://artsandscience.concordia.ca/hist398v/33
ArafattoUN1974txt.html

Don't forget this foto, imperialist barbarity///CHILDREN SHALL OVERCOME!..
http://aztlan.net/iraqichildrenhorror.htm

Maxist perspective on the judaized imperialism:
http://www.columbia.edu/%7Elnp3/mydocs/jewish.htm

Saga Radio HEIL Su!..The Wellness Revolution:
http://www.utvarpsaga.is/sagan.php
Syrian Arab News Agency, SANA reports on Israeli terrorism:
http://www.sana.org/english/headlines/16-12/qaddoumi.htm

Syrian Working Class in Solidarity with Argentinian people struggle against Zionist Imperialism:
http://www.po.org.ar/english/824art1.htm

Syrian Communist Party struggle against Zionist Imperialism:
http://www.kke.gr/cpg/Intactiv/2002/6Syria.html

Judestyrda falska intellektuella&trotskistiska anarko(a-narco-män)-bastarderna är handikappade när det gäller att protestera den sionistiska massakern, exempelvis de är blinda att se det här nedanstående barbariet som dokumenterat af Aztlan-journalisterna:

http://aztlan.net/iraqiwomenraped.htm

http://aztlan.net/iraqwarcollage.htm

http://aztlan.net/ustorturepows.htm

http://aztlan.net/tortureiraqipows.htm

Ukrainian folk talks on the Plunderer Flocks of Jewish&Evangelian virus who infected Scandinavia:
http://media.topping.com.ua/cgi-bin/forum/readmessage.cgi?f=14&m=31

HONOURED HUMANBEING MUST BE ANTI-SEMITE, against the Jew controlled Imperialist Plunderers: http://akuaku.org/archives/ Vissa ökända sionistiska korpar som nekades bytefördelningen avslöjar nu varandras brott; linar fallet Jesus Alcala och därför kallas detta "Jackal B projektet": http://www.immi.se/rasism/centrum.htm Looting lobbies triumphed worldwide:
http://www.cloquetmn.net/talkshop/messages/3917.html
Vissa ökända sionistiska korpar som nekades bytefördelningen avslöjar nu varandras brott; linar fallet Jesus Alcala och därför kallas detta "Jackal C projektet": http://www.kerkuk-kurdistan.com/buyerek.asp?ser=1&cep=10&nnimre=3059 Scientical Analysis on the Jew controlled Paradigma of "Human-faced-parasites": http://www.propaganda101.com/msgboard/messages/765.html

ICJ sect plunderer gang exposed by International Law Groups:
http://www.ejil.org/forum/messages/584.html

Sosialistisk Venstreparti Norway demasked judaized Imperialism:
http://www.nettinett.no/hv/ninforum/austagdersv/

Facts instead of Fascist Propaganda:
http://www.abbc.net/islam/english/toread/swedjwe.htm

Solidariska hälsningar fr Aelgsjö-Aasele town som ligger i EU's ockuperade Palestina; koloniserade Laponia...and very specially regards from tv documentary team and with best wishes from the RadioChannel 7 guests:

http://www.radioseven.se/default.asp?page=forum
http://www.abbc.net/islam/english/toread/swedjwe.htm

http://www.cloquetmn.net/talkshop/messages/3917.html
...location; reel truth; colonized Laponia; some kind occupied Palestine of EU
Michaela Arvidsjaur

info@varsta.se
http://www.letstalksense.com/msg
svenska.htm

http://www.ejil.org/forum/messages/584.html

http://www.holywar.org/CART151.gif

http://interactives.alxnet.com/cgi-bin/slither/Driver.py/WebTools/Guestbook/Guestbook.render?guestbookid=33907&page=7&loggedin=0

http://www.holywar.org/CART105.gif

Solidariska hälsningar fr 914 81 Nordmaling som ligger i EU's ockuperade
Palestina; koloniserade Laponia...and very specially regards from tv documentary
team and with best wishes from the Radio Saga and Tv Saga guests:

http://www.saga.co.uk/radio/home/index.asp
http://www.legal-rights.org/newspapers/messy.html

http://www.radioseven.se/default.asp?page=forumdisplay&id=13
http://tlianza.subaverage.com/mt/archives/000375.html

http://www.labyrint.nu/text.asp?id=2073

http://sg.news.yahoo.com/040122/1/3hft5i.html
http://www.cariadsrealm.net/blog/archives/000471.html

http://www.laborradio.org/winsboard.htm

http://radiopower.org/

...location; reel truth; colonized Laponia; some kind occupied Palestine of EU

Related tales processed by Communist Laponians and corrected by tv broadcasting practicians like SchamanElse LAULA-STAM, Angelina Nikkaluokta, Pekkala Kittelfjaell, Bibi Niemi Borgafjaell, Mia Vaalaadalen, Maja Ruisniemi, Hade Jakkala, Arja Opplandskär Stora Blaasjön, Akkasälskede Possjoakka, Asar Solensen Bergmoakka, M. Vaennaes, Leena Koskajijen Aare, Satu Nomadien Hammarstrand, Ather Kirkenesien, Helene Verdi Pajala, Antti Kolonian Krokom, Helle Hälaresdottir Hakkas, Einar Almajijenson Lansjaerv, Sakari Sakarsindijen Kvikkjokk, Josefine Stalon, Birgelhälä Vuollerim and editorial team of digitalized foto documentation archive: L. Kaabdalis, Amanda Sevsinnevar Kebnats, N. Slussfors, O. Hoting, P. Junsele, R. Ramundberget, S. Ubmi, Alkurt X. Kárásjohka

..and further info available only for tv channels, via e-post:
caroline
szyber@hotmail.com, sthorpe@worldnetdaily.com, secretariat@icj-sweden.org, postmast@cajpe.org.pe, carolinabogdan@hotmail.com, admit@murdoch.edu.au, internat@murdoch.edu.au, malin.floden@sverige.nu, inquiries@law.murdoch.edu.au, tzandra78@hotmail.com, ewa@icj-sweden.org, annika@icj-sweden.org, ylwa@icj-sweden.org, witness@witnes.org

Don’t say you didn’t know that:
http://www.dontsayyoudidntknow.net/pages/liberty.html

…and Tv Independent Laponia recommends the selected short films via Internet:

http://filmstripinternational.com/

http://www.liegirls.com/quicktime.html

http://www.ericblumrich.com/occupied.html

http://www.akuaku.org/archives/2000/11/somanyparties.shtml

http://www.ejil.org/forum/messages/584.html

http://www.shariati.com/messages/6307.html

http://pub5.bravenet.com/forum/396618306/fetch/404144/

http://www2.monaapple.com/discus/messages/64/144.html?onsdagden5maj20041316

http://www.zip.dk/gaeste/bog.php3/8710/

http://anyboard.net/gov/pol/USpolitics/posts/10851.html

http://users3.cgiforme.com/amnesty/messages/9.html

http://www.cfd-online.com/Users/jola/Guestbook/

http://www.formenteraonline.com/ingles/news/display.asp?messageNo=7&threadID=325

http://amazingforums.com/forum/PL2000/

http://hnn.us/comments/28205.html

http://www.midicity.com/wsma/bbs/messages/2157.html

http://www.webdonline.com/fr/services/forums/message.asp?id=227509&msgid=1992015

http://www.melaniephillips.com/mt/mt-comments.cgi?entryid=314

http://guestbooks.pathfinder.gr/read/suryoyoworld

http://www.shariati.com/messages/6699.html

http://users3.cgiforme.com/amnesty/messages/82.html

http://www.holywar.org/CART151.gif

All above documented saga clips referred and transferred by friends “Volunteers online”, like Jätinmäjän Tadibeinen Junosuando, Spartacus Lappinus

lapinkulta@yahoo.com

http://www.ukar.org/antizio1.gif

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 20:43 Uhr
Name: Christine Boudaghi
E-Mail: PARSCO @gmx.net
Homepage: keine Homepage

An Antijesus:
Du hast die Gottesdiskussion hier im Forum nicht verstanden.
Außerdem wären nach deinem Verständnis dann Christen auch Gott ebenso der Papst und du brauchst nicht gegen sie wettern.
Da du bindungslos bist, reicht Freundlichkeit gegen Frauen, aber bedenke für dich ist es schwierig eine Frau zu finden, denn als Antijesus im Abendland, ist wohl irgenwie jede Frau christlich angehaucht. Muslima dürfen vor der Ehe keinen Mann haben. Wer bleibt denn dann noch übrig?

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 20:29 Uhr
Name: Beobachter 3
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

Deshalb sind Gottes Anhänger wie Elzocko
auch blöd und Proleten.

Kluge glauben so'nen Scheiß nicht !

Christen betet für euren Gott, der ist nämlich tot !

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 20:26 Uhr
Name: Beobachter 3
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

@ Beobachter 2

gott ist blöd.

Falsch,
Gott ist saublöd und ein Wichser !!!

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 20:21 Uhr
Name: Antijesus
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

@ Christine Boudaghi

An Antijesus.
Jeder Faschist spielt Gott.

Das glaube ich nicht.
Wenn der Faschist Hitler sich wirklich als Gott verstanden hätte, dann hätte er auch begriffen, daß der Jude ebenfalls Gott ist! Hat er aber nicht. Hitlers Gottverständnis war also ein sehr minderwertiges und verbrecherisches Gottverständnis.

Was hat eine Frau von dir zu erwarten?
Dein Antlitz?

Ich bin freundlich zu den Frauen und betrüge sie nicht.
Allerdings: wenn mich eine Frau auf die Füße tritt, dann sage ich: Aua.

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 20:05 Uhr
Name: Christine Boudaghi
E-Mail: PARSCO @gmx.net
Homepage: keine Homepage

Learning to care

Das ist es, das ich versuchte zu erklären.
Mit diesem Konzept lebt man aber zur Zeit am falschen Ort.

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 19:58 Uhr
Name: ELZOCKO
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

Beobachter 2 noch Blöder....

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 19:57 Uhr
Name: beobachter 2
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

gott ist blöd.

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 19:52 Uhr
Name: Herbert Ferstl
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

Die BIBEL ist die ABSULUTE WAHRHEIT.

Keine einzige angeblich absolute und verifizierbare Wahrheit gibt es in dieser sich staendig aendernden Welt.
Nur eines gilt im Leben: Nichts ist sicher! (ausser der Tod. Der betrifft aber nicht mehr das Leben.)

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 19:24 Uhr
Name: ELZOCKO
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage


Die BIBEL ist die ABSULUTE WAHRHEIT.
Da kann HERBERT FERSTL und Co noch so
gegenanlügen.

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 19:13 Uhr
Name: Christine Boudaghi
E-Mail: PARSCO @gmx.net
Homepage: keine Homepage

herbert,
das hast Du von mir mißverstanden.Wenn ich eine Firma leite, dann trage ich Verantwortung für die Familien meiner Angestellten,
so habe ich das jedenfalls gelernt. Heute wird Shareholdervalue Rechnung getragen bzw. meinem eigenen Geldbeutel als Manager und gegen die Interessen der Gesellschafter. Das gleiche in der Politik.
Ich selbst trage seit 20 Jahren meine eigene Verantwortung. Deshalb ecke ich doch bei pseudo
Männern und Frauen an. Deshalb erkenne ich die reversiven Spielchen von all den Antijesus.
Wenn sie sagen wir sind Nazis, dann sind sie es selbst. wenn sie sagen, wir haben sie betrogen, dann haben sie es schon lange getan. Wenn sie sagen, sie stehen für Freiheit, dann haben sie selbst einen Knebelarbeitsvertrag, der sie sogar
verpflichtet keine Christin zu ehelichen.
Wenn sie sagen, sie sind Gott ähnlich und vergleichen sich mit Genies,dann haben sie noch
nichts auf die Beine gestellt außer Diebstahl
von Wissen jeder Art mit jedem Mittel. Sie plappern wie ein Papagei. Wenn sie sagen, sie spenden keinen christlichen Institutionen, ist das die einzig ehrliche Antwort.
Sie zahlen keinem Christen etwas, fordern aber ständig von ihnen etwas. Nichtchristen genießen bei ihnen die gleiche Narrenfreiheit und werden als Handlanger gegen Christen eingesetzt mit den gleichen Rechten wie der Gottspielende.Wir sehen die Kopie von Hitler mit seinen Schurken.Stellen wir uns gegen sie, dann werden wir als Nazi angezeigt.

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 19:13 Uhr
Name: Herbert Ferstl
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

Du bist ein armer bedauernswerter
Mensch, mit dem man wirklich Mitleid haben muß

Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit.

PS: Kannst ja fuer mich beten - wenns Dir hilft!
Wuhahahahahahahahahaha...

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 19:12 Uhr
Name: Herbert Ferstl
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

Spruch eines gottspielenden Gesellschafters zu
seinen vermeintlichen Untergebenen

Oder eines Kriegs... aeh... Verteidigungsministers zu den unteren Soldatenraengen. Wer dessertiert wird erschossen - wie bei Hitler. Nichts hat sich geaendert. Nur geschieht jetzt alles im Namen der Demokratie...

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 19:10 Uhr
Name: ELZOCKO
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

HERBERT FERSTL.
Du bist ein armer bedauernswerter
Mensch, mit dem man wirklich Mitleid haben muß

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 19:01 Uhr
Name: Herbert Ferstl
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

@ Socke,

Ich versteh NICHTS von der Bibel deswegen ist se für mich Schrott

Ich versteh` zumindest soviel von der Bibel, als dass ich zu 100 Prozent sagen kann, dass sie keine absolute Wahrheit enthaellt. Wenn Du das anders siehst, ist das Dein gutes recht und darfst selbstverstaendlich auch Dein Dasein danach aus- und einrichten.
Ich bedarf keiner Lebensanleitung durch ein Buch, um zu erkennen, was gut und schlecht ist.

Der restliche Bibelkram, ewiges Leben, Scotty, Jungfrauengeburten und Tritratralla, geht mir am Arsch vorbei.

Ich will kein so genanntes ewiges Leben!

Wozu auch? Mir reicht das jetzige vollkommen. Man muss es nur mit Glueck ausfuellen koennen. Und ich behaupte mal, dazu sind die meisten Menschen einfach nicht faehig, weil sie dazu nie eine Anleitung erhalten haben (siehe Epikur und sein Prinzip der "Lust"). Unter anderem, weil sie staendig irgendwelchen Illusionen, Guetern, (religioesen) Ideologien, Klamotten, Idolen, Medien, etc. nachrennen.

"Die Schule des Gluecks."

Titel: "Children - Full of Life : Learning to Care"
("Lernen fuereinander Sorge zu tragen.")

Die 4. Klasse einer Primarschule (kommunale Grundschule) wurde vom Filmteam ein Jahr lang begleitet auf ihrem Weg durch die Kindheit mit all ihren Freuden und Leiden. Es ist ein Film über "das Glueck".

Das vielzitierte Wort, dass wir nicht fuer die Schule lernen, sondern für das Leben, wird hier Wirklichkeit. Es geht um grosse Werte des Zusammenlebens, es geht um Offenheit fuer sich selber und fuer andere, es geht um Mitgefuehl, um wirkliches Leben und um sich daran zu erfreuen. Es geht um solidarisches Handeln in Augenblicken der Trauer und auch der Freude und um das Glueck, das gemeinsam errungen wird. Es geht um gegenseitige Achtung und Beachtung und das alles (und noch viel mehr) fuehren zu dem Lehrziel der Klasse in diesem Schuljahr:
Gluecklich sein! Den Schluessel zu einem gluecklichen Leben finden.

Der Film steckt voller Empathie und es ist phaenomenal, wie der 57-jaehrige!! Lehrer mit den Kindern der Klasse umgeht. Wie er sie in den Arm nimmt, wie er sie motiviert und troestet aber auch bestraft.

Es ist eine "Schule des Gluecks".

Produced by: NHK
Broadcaster: NHK 2003
JAPAN
Regie: Noboru Kaetsu
Produktion: Junichi Nogami
Naoaki Hinohara

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 18:51 Uhr
Name: ELZOCKO
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage


DAS EINZIGE BUCH DER WELT ENTHÄLT DIE WAHRHEIT.

UND DAS IST DIE BIBEL

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 18:50 Uhr
Name: Christine Boudaghi
E-Mail: PARSCO @gmx.net
Homepage: keine Homepage

Beobachter 2

Wer sich uns entgegenstellt, kommt an die Wand.

Spruch eines gottspielenden Gesellschafters zu
seinen vermeintlichen Untergebenen

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 18:49 Uhr
Name: ELZOCKO
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

Ich heiß ja zum Glück nicht HERBERT Ferstl
das Ich Spinnen täte.
UND AUSERDEM
Da ich kein Spinnrad habe,
kann ich nicht Spinnen.
Pruuuuust Lach Kicher Loooooooool

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 18:49 Uhr
Name: Herbert Ferstl
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

@ Christine,

Deine Erklärung eines anderen rudelhaften Gesellschaftsbild zeigt, dass auch hier Verantwortung getragen wird. Nur wo ist zur Zeit unsere Verantwortung ? Manager, Väter etc. ?

Vorneweg: Managern, Politikern, Unternehmern und anderen monetaeren Aasgeiern lasse ich keine (oder wenigst wenig) Verantwortung ueber mich und die von uns gezeugten Kinder haben.

Was sonst noch draussen auf den Strassen als verantwortungslos kreucht und fleucht (Vaeter, Jugendliche, etc.) ist meist das Produkt unserer Erziehung oder der Erziehung unserer Eltern.

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 18:47 Uhr
Name: Herbert Ferstl
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

Ich versteh NICHTS von der Bibel deswegen ist se für mich Schrott

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 18:44 Uhr
Name: Herbert Ferstl
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

Und HERBERT FERSTL liest auch Weltliche SCHROTT-BÜCHER die er für "Wahr" hält.

Sag` mal spinnst Du?
Ich postuliere seit jeher hier im GB, dass es keine absolute Wahrheit gibt. In keinem Buch dieser Welt!

Sonntag, der 13. Maerz 2005, 18:44 Uhr
Name: beobachter 2
E-Mail: keine E-Mail
Homepage: keine Homepage

Als das Flussbett eingetrocknet,

suchten Kinder nach dem Ufer,

suchten in den flachen Tiefen

nach den Fischen, die inzwischen

über alle Berge waren.

Als die Meere uns verließen

und der Regen ihnen folgte,

als die Pflanzen sich geweigert,

das Geringste noch zu tun,

sprach der Landesherr betroffen,

jetzt ist wirklich Polen offen,

wir sind die Herren dieser Welt,

die gesiegt zu Meer und Land,

wer sich uns entgegenstellt,

kommt an die Wand.

Als die Löwen abgezogen

und die Tiger ihnen folgten,

als der letzte Hahn sich rüstet

und zum Aufbruch sich entschloss,

kamen Bauern und Gelehrte

und noch andere Empörte,

kamen die Herren dieser Weit,

und sie forderten für Geld,

dass man ihnen Treue hält.

Als die Sonne still verglühte,

rangen Frauen ihre Hände,

liefen Männer bis ans Ende,

bis ans Ende dieser Welt,

und sie schworen ewig Rache

bis ins allerletzte Glied,

und ihr Hass vertrieb die Sterne,

und sie folgten all den Löwen,

und sie winkten all den Herren,

all den Herren dieser Welt.

hildegard knef

Gästebuch-Archiv
1096 | 1095 | 1094 | 1093 | 1092 | 1091 | 1090 | 1089 | 1088 | 1087 | 1086 | 1085 | 1084 | 1083 | 1082 | 1081 | 1080 | 1079 | 1078 | 1077 | 1076 | 1075 | 1074 | 1073 | 1072 | 1071 | 1070 | 1069 | 1068 | 1067 | 1066 | 1065 | 1064 | 1063 | 1062 | 1061 | 1060 | 1059 | 1058 | 1057 | 1056 | 1055 | 1054 | 1053 | 1052 | 1051 | 1050 | 1049 | 1048 | 1047 | 1046 | 1045 | 1044 | 1043 | 1042 | 1041 | 1040 | 1039 | 1038 | 1037 | 1036 | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 996 | 995 | 994 | 993 | 992 | 991 | 990 | 989 | 988 | 987 | 986 | 985 | 984 | 983 | 982 | 981 | 980 | 979 | 978 | 977 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 | 959 | 958 | 957 | 956 | 955 | 954 | 953 | 952 | 951 | 950 | 949 | 948 | 947 | 946 | 945 | 944 | 943 | 942 | 941 | 940 | 939 | 938 | 937 | 936 | 935 | 934 | 933 | 932 | 931 | 930 | 929 | 928 | 927 | 926 | 925 | 924 | 923 | 922 | 921 | 920 | 919 | 918 | 917 | 916 | 915 | 914 | 913 | 912 | 911 | 910 | 909 | 908 | 907 | 906 | 905 | 904 | 903 | 902 | 901 | 900 | 899 | 898 | 897 | 896 | 895 | 894 | 893 | 892 | 891 | 890 | 889 | 888 | 887 | 886 | 885 | 884 | 883 | 882 | 881 | 880 | 879 | 878 | 877 | 876 | 875 | 874 | 873 | 872 | 871 | 870 | 869 | 868 | 867 | 866 | 865 | 864 | 863 | 862 | 861 | 860 | 859 | 858 | 857 | 856 | 855 | 854 | 853 | 852 | 851 | 850 | 849 | 848 | 847 | 846 | 845 | 844 | 843 | 842 | 841 | 840 | 839 | 838 | 837 | 836 | 835 | 834 | 833 | 832 | 831 | 830 | 829 | 828 | 827 | 826 | 825 | 824 | 823 | 822 | 821 | 820 | 819 | 818 | 817 | 816 | 815 | 814 | 813 | 812 | 811 | 810 | 809 | 808 | 807 | 806 | 805 | 804 | 803 | 802 | 801 | 800 | 799 | 798 | 797 | 796 | 795 | 794 | 793 | 792 | 791 | 790 | 789 | 788 | 787 | 786 | 785 | 784 | 783 | 782 | 781 | 780 | 779 | 778 | 777 | 776 | 775 | 774 | 773 | 772 | 771 | 770 | 769 | 768 | 767 | 766 | 765 | 764 | 763 | 762 | 761 | 760 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 748 | 747 | 746 | 745 | 744 | 743 | 742 | 741 | 740 | 739 | 738 | 737 | 736 | 735 | 734 | 733 | 732 | 731 | 730 | 729 | 728 | 727 | 726 | 725 | 724 | 723 | 722 | 721 | 720 | 719 | 718 | 717 | 716 | 715 | 714 | 713 | 712 | 711 | 710 | 709 | 708 | 707 | 706 | 705 | 704 | 703 | 702 | 701 | 700 | 699 | 698 | 697 | 696 | 695 | 694 | 693 | 692 | 691 | 690 | 689 | 688 | 687 | 686 | 685 | 684 | 683 | 682 | 681 | 680 | 679 | 678 | 677 | 676 | 675 | 674 | 673 | 672 | 671 | 670 | 669 | 668 | 667 | 666 | 665 | 664 | 663 | 662 | 661 | 660 | 659 | 658 | 657 | 656 | 655 | 654 | 653 | 652 | 651 | 650 | 649 | 648 | 647 | 646 | 645 | 644 | 643 | 642 | 641 | 640 | 639 | 638 | 637 | 636 | 635 | 634 | 633 | 632 | 631 | 630 | 629 | 628 | 627 | 626 | 625 | 624 | 623 | 622 | 621 | 620 | 619 | 618 | 617 | 616 | 615 | 614 | 613 | 612 | 611 | 610 | 609 | 608 | 607 | 606 | 605 | 604 | 603 | 602 | 601 | 600 | 599 | 598 | 597 | 596 | 595 | 594 | 593 | 592 | 591 | 590 | 589 | 588 | 587 | 586 | 585 | 584 | 583 | 582 | 581 | 580 | 579 | 578 | 577 | 576 | 575 | 574 | 573 | 572 | 571 | 570 | 569 | 568 | 567 | 566 | 565 | 564 | 563 | 562 | 561 | 560 | 559 | 558 | 557 | 556 | 555 | 554 | 553 | 552 | 551 | 550 | 549 | 548 | 547 | 546 | 545 | 544 | 543 | 542 | 541 | 540 | 539 | 538 | 537 | 536 | 535 | 534 | 533 | 532 | 531 | 530 | 529 | 528 | 527 | 526 | 525 | 524 | 523 | 522 | 521 | 520 | 519 | 518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 510 | 509 | 508 | 507 | 506 | 505 | 504 | 503 | 502 | 501 | 500 | 499 | 498 | 497 | 496 | 495 | 494 | 493 | 492 | 491 | 490 | 489 | 488 | 487 | 486 | 485 | 484 | 483 | 482 | 481 | 480 | 479 | 478 | 477 | 476 | 475 | 474 | 473 | 472 | 471 | 470 | 469 | 468 | 467 | 466 | 465 | 464 | 463 | 462 | 461 | 460 | 459 | 458 | 457 | 456 | 455 | 454 | 453 | 452 | 451 | 450 | 449 | 448 | 447 | 446 | 445 | 444 | 443 | 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 428 | 427 | 426 | 425 | 424 | 423 | 422 | 421 | 420 | 419 | 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 400 | 399 | 398 | 397 | 396 | 395 | 394 | 393 | 392 | 391 | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 384 | 383 | 382 | 381 | 380 | 379 | 378 | 377 | 376 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

Copyright © 1999, Der Humanist (Gästebuch entwickelt von Erik Möller) - Copyright © der Einträge bei ihren Autoren >